Updrade Grasveld Gevelsteen

Hans Scheltens 14-10-2016
0 reacties

Wij willen al jaren een grasveld/speelveld opwaarderen en herinrichten. Al jaren proberen we gelden van de gemeente hiervoor te ontvangen, echter tot op heden zonder resultaat. We zijn wederom met de gebiedsregisseur in overleg en waarschijnlijk is er nu wel budget, dus doen we weer een poging.

Kern

Naam
Wijkvereniging West II

Aantal inwoners
ongeveer 1500 denk ik

Gemeente
Delfzijl

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Updrade Grasveld Gevelsteen

Doelstelling
Ons grasveldje aan de Gevelsteen herinrichten en opwaarderen

Leeftijd
35 jaar

Aantal leden
250

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Veel vrijwilligers met veel kennis

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?

Project

Doelstelling
Wij willen al jaren een grasveld/speelveld opwaarderen en herinrichten. Al jaren proberen we gelden van de gemeente hiervoor te ontvangen, echter tot op heden zonder resultaat. We zijn wederom met de gebiedsregisseur in overleg en waarschijnlijk is er nu wel budget, dus doen we weer een poging.

Beginsituatie
Grasveld met doelpalen een zandbak een bankje en een klimtoestel.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Ontmoetingsplek voor een breder publiek

Onderdeel van een groter geheel
Het herinrichten van ons grasveld zal leiden tot een mooiere betere plek in onze wijk en hopelijk voor een breder publiek een ontmoetingsplek

Bewoners die voordeel bij het project hebben
We gaan voor alle wijkbewoners van jong tot oud!

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De ruimte zal opnieuw worden ingedeeld. Hiervoor is al een groep bijeengekomen om plannen te maken. Offertes moeten opgevraagd worden, gemeente is er al bij betrokken m.b.v. de gebiedsregisseur.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het plaatsen van o.a. een pannakooi, hufterproofbankjes

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Weet ik niet

Totale kosten van het project
geen idee..... €5.000,- misschien.....nogmaals er zijn nog geen offertes aangevraagd, ...dus....mag ik hierop terugkomen?

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Gebiedsregisseur, professionals die toestellen/bankjes plaatsen (of iemand van de gemeentedienst?)

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
dit zal ik in de groep gooien...kom ik op terug

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via mailbericht van de gemeente Delfzijl

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
...wij hopen op de financiële bijdrage (na realisatie), zoals ik las in een schrijven.

Ontmoetingsplek

  • Amy Cramer 13 januari 2017
    Upgrade Grasveld Gevelsteen heet nu: Sportkooi West Een enthousiaste groep vrijwilligers is er druk doende mee. En is uitgekozen het project te presenteren!

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}