De Vrienden van de Hennipgaarde

Mariska Arron 01-09-2017
0 reacties

Het bevorderen van spelen, bewegen en ontmoeten in de Hennipgaarde in de gemeente Zuidplas voor en door de (lokale) gemeenschap.

Kern

Naam
Zevenhuizen

Aantal inwoners
7000

Gemeente
Zuidplas

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
De Vrienden van de Hennipgaarde

Doelstelling
Het stimuleren van bewegen, spelen en ontmoeten

Leeftijd
SInds 2015

Aantal leden
Voorbereidingsgroep voor de Stichting i.o. 7 leden. Donateurs worden geworven op dit moment en vrijwillgers staan klaar om aan de slag te gaan na realisatie Hennipgaarde (oplevering 2018)

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De groep heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van een recreatiegebied (9 hectare) in samenwerking met inwoners van Zevenhuizen, het Recreatieschap Rottermeren (Staatsbosbeheer) en de gemeente Zuidplas en wil zich doorontwikkelen als Stichting zodat we activiteiten kunnen organiseren op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten. Het oprichten van de Stichting is gelukt en in 2018 hebben we na de oplevering van de Hennipgaarde de eerste activiteiten voor de inwoners van Zevenhuizen georganiseerd.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hennipgaarde@gmail.com

Project

Doelstelling
Het bevorderen van spelen, bewegen en ontmoeten in de Hennipgaarde in de gemeente Zuidplas voor en door de (lokale) gemeenschap.

Beginsituatie
We hebben nu een enthousiaste groep mensen die hebben meegedacht over de inrichting van het gebied. Dit zal gebied (De Hennipgaarde) zal ook gerealiseerd worden dit najaar. Op dit moment zijn we druk bezig om geld in te zamelen en donateurs te werven zodat we middelen hebben om een stichting op te richten. Ook zijn we willen graag afspraken maken met het recreatieschap (Staatsbosbeheer) over mogelijkheden om te zorgen voor een goed beheer en gebruik van het gebied. Samen met de Stichting Natuurpolders hebben we een activiteitenkalender gemaakt voor het gebied.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De Hennipgaarde is een recreatiegebied dat mensen verbindt, uitnodigt om te spelen, te bewegen en te ontmoeten . Een gebied voor jong en oud. Door het organiseren van activiteiten op deze thema's kunnen we dit stimuleren en mensen met elkaar verbinden. Bij de programmering zullen we ons in eerste instantie richten op de jeugd.

Onderdeel van een groter geheel
Naast de Vrienden van de Hennipgaarde is ook de Zevenhuizensche IJsclub actief in de Hennipgaarde op de natuurijsbaan. De Stichting Natuurpolders verzorgt de beheeractiviteiten van de natuurakkers en de boomgaard en zet zich in voor de biodiversiteit.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Inwoners van Zevenhuizen e.o. We kunnen een brug slaan tussen jong en oud en samen met andere vereningingen en organisaties activiteiten organiseren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Oprichten van een Stichting en alles wat daarvoor nodig is. Het oprichten van de Stichting Het maken van een communicatieplan Het organiseren van activiteiten Het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk We organiseren samen met Staatsbosbeheer van de voorbereidingen van de starthandeling in oktober 2017 en het openingsfeest in 2018

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
-

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
We verwachten ongeveer e 3000,- nodig te hebben voor het eerste jaar.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We zoeken met name advies hoe zaken als aansprakelijkheid, vergunningen en financiën goed geregeld kunnen worden.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
In de speel- en beweegpolder kunnen extra elementen toegevoegd worden. Hiervoor is ruimte omdat niet het volledige plan is gerealiseerd. Wij denken dat er ruimte is voor doorontwikkeling van de polder. Wij zouden graag ondersteuning hebben om de Hennipgaarde (speel- en beweegpolder) nog beter in te vullen dan nu al is gedaan. Mogelijk ook door het dubbelgebruik van de twee hectare parkeren op het recreatieveld. Kortom: zijn er nog meer mogelijkheden voor deze 9 hectare. Met dit plan in de hand kunnen we op zoek gaan naar extra financiën om dit mogelijk te maken.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een oproep op Facebook

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Het zou fijn zijn als er iemand met ons meedenkt over wat allemaal nodig is om de activiteiten te organiseren. (organisatorische zaken waar hebben we nog niet aan gedacht). Denk aan vragen over de aansprakelijkheidsverzekering.

Afbeeldingen

Rotterdams nieuws over de opening

Opening Hennipgaarde 19 mei 2018

Inloopavond 23 november 2016

Sport en Spel

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}