Heerlerbaan100

Bert Bremen 05-10-2017
1 reacties

De doelstellingen van H100: 1. Het verhaal van het verleden zichtbaar maken 2. Verbeteren sociale samenhang van het stadsdeel 3. Vermogen van de gemeenschap versterken. Daarbij gaat het om het samenbrengen van inwoners, instellingen en het verenigingsleven.

Kern

Naam
Heerlerbaan

Aantal inwoners
10.000

Gemeente
Heerlen

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting 100 jaar Heerlerbaan

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: a. het voorbereiden en organiseren van de viering van honderd jaar Heerlerbaan. Daarvoor worden naast feestelijke activiteiten nadrukkelijk ook activiteiten beoogd die een impuls geven aan de leefbaarheid en vitaliteit van de Heerlerbaan. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Leeftijd
April 2017

Aantal leden
Bestuur 7 leden

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Voor de gemeente Heerlen is H100 een experiment en voorbeeldproject van sociale innovatie. Een experiment dat mede als onderlegger kan dienen voor de toekomstige ontwikkeling van stadsdelen, wijken en dorpen in Parkstad. Hiervoor organiseert H100 bijeenkomsten voor de wijk- en dorpsraden van Parkstad om kennis en informatie uit te wisselen en vast te leggen over de ervaring van H100 en het stimuleren om nieuwe initiatieven op te pakken. Wij kunnen andere initiatiefnemers helpen met het opbouwen van netwerken in bepaalde stadsdelen van Heerlen en het opzetten en organiseren van integrale community (art) projecten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@heerlerbaan100.nl

Project

Doelstelling
De doelstellingen van H100: 1. Het verhaal van het verleden zichtbaar maken 2. Verbeteren sociale samenhang van het stadsdeel 3. Vermogen van de gemeenschap versterken. Daarbij gaat het om het samenbrengen van inwoners, instellingen en het verenigingsleven.

Beginsituatie
In 2017 herdenken wij het 100 jarig bestaan van de parochie St. Joseph Heerlerbaan. Momenteel bereiden wij de programmering voor van de deelprojecten welke in 2018/2019 plaatsvinden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Heerlerbaan, Heerlens kleinste stadsdeel telt nu 10.000 inwoners. Aan en rond de “baan” van Heerlen naar Aken ontstond al lang geleden bewoning. De oorspronkelijke weg naar Heerlen is de “Heirbaan”, wat wil zeggen (Romeinse) hoofdweg voor het leger. Tot begin van de 20e eeuw was het een kleine agrarische boerengemeenschap zoals zovelen in Zuid-Limburg. Vanaf die tijd vond er een grote verandering plaats. Oostelijk Zuid- Limburg ontwikkelde zich in korte tijd tot een landschap van mijnindustrie met een verbrokkelde stedenbouw van nieuwe buurten en wijken. De Oostelijke Mijnstreek transformeerde in 100 jaar van agrarisch via zware industrie naar een groene stadsregio; van enkele duizenden naar nu 250.000 inwoners. Aan het begin van de 21e eeuw, honderd jaar na de oprichting van vele wijken, parochies en verenigingen, staan we voor de volgende transformatie. Het industriële tijdperk is voorbij. Tijden veranderen. Dankzij internet onderhouden fabrikanten directe relaties met hun potentiële klanten over de hele wereld. Productietechnieken worden flexibeler en intelligenter. Schaalgrootte wordt minder belangrijk. Robots nemen het werk over. Bedrijven en producten worden steeds meer ‘virtueel’, als software: de meeste kennis zit in de code, het algoritme. Duurzame gemeenschappen nemen het hef in eigen handen. Toch is er anno 2018 sprake van een verminderd gevoel van saamhorigheid en cohesie onder de bewoners van de Heerlerbaan. Heerlerbaan100 is een breed project dat als doel heeft de burgerparticipatie en het sociaal kapitaal in het stadsdeel Heerlerbaan te versterken en vergroten. Heerlerbaan100 wordt door de gemeente Heerlen en provincie Limburg gezien als voorbeeldproject in Parkstad dat bestaat uit vele wijken, dorpen en stadsdelen. Het programma is opgebouwd uit een 20-tal deelprojecten welke een samenhang tonen en waarbij gezocht wordt naar nieuwe energie voor de wijk. Een van de deelprojecten is het maken van het beeld ‘WIJ’. Samen met lokale kunstenaars en regisseur Jos Zandvliet wordt een kunstwerk ontwikkelt dat de geest van nieuwe tijd vertegenwoordigd. Een kunstwerk dat mensen bij elkaar brengt, kinderen uitnodigt tot spelen, verliefde paartjes lokt, hangplek voor ouderen is, kortom: een kunstwerk dat geheel vanzelfsprekend het gevoel van gemeenschap stimuleert. Vensterbankdecoratie is voor vele bewoners vaak een plek waar zij hun creativiteit uitbeelden. De bewoners wordt gevraagd of de vensterbankdecoraties, uitvergroot, nagebouwd mogen worden op het plein in de wijk. Vervolgens wordt er een mythische, symbolische draai aan gegeven. De deelnemende kunstenaars organiseren ontwerpcessies op de basisscholen, in het gemeenschapshuis en het zorgcentrum. Er wordt gekleid, getekend en getimmerd op ware grootte tot iedereen tevreden is over het ontwerp. Kunstenaars, bewoners en kinderen bouwen vervolgens samen het kunstwerk middels lassen, cementeren en mozaïeken. De feestelijke onthulling zal onderdeel uitmaken van de muziek-theatervoorstelling van het festival Cultura Nova dat eind augustus 2018 zal plaatsvinden.

Onderdeel van een groter geheel
Heerlerbaan100 is een parapluproject voor deelprojecten die parels van een ketting zijn die één geheel vormen om onze doelstellingen te bereiken.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Wij willen zoveel mogelijk inwoners van het stadsdeel betrekken bij Heerlerbaan100. De deelprogramma's zijn opgezet voor jong en oud. Bij diverse programma's leggen wij koppelingen tussen de diverse leeftijden en bewoners van de Heerlerbaan. De AZC (asielzoekers centrum Heerlen) worden eveneens betrokken bij deelprojecten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het bestuur van de Stichting 100 jaar Heerlerbaan is een uitvoerend bestuur dat de deelprojecten coördineert en zorgt voor de financiering. De voorbereiding en uitvoering van deelprojecten ligt mede in handen van instellingen, organisaties, scholen, verenigingen, etc. De stichting is stimulator en accu van de deelprojecten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
H100 werkt samen met professionele partijen, kunstenaars en jonge theatermakers

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten bedragen € 375.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Deskundige voor begeleiding jongeren voor de workshops 'de toekomst van mijn wijk'.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Deskundige voor begeleiding jongeren voor de workshops 'de toekomst van mijn wijk'.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via ontvangen folder

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Heerlerbaan100 wil in aanmerking komen als adviesproject (PR & Communicatie adviseur) van Kern met Pit. Voor de gemeente Heerlen is H100 een experiment en voorbeeldproject van sociale innovatie. Een experiment dat mede als onderlegger kan dienen voor de toekomstige ontwikkeling van stadsdelen, wijken en dorpen in Parkstad Limburg. De adviseur van Kern met Pit kan ons op weg helpen met het opstellen van een plan van aanpak.

Afbeeldingen

Heerlerbaan vroeger

Toegevoegde bestanden

Bestand

Evenement

Twitter

Op de kaart

1  reacties

Peter Vroomen 30-12-18 om 16:10

Dit zal Heerlerbaan goed doen!

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}