Binnentuin Sint Pieter

Piet Heijnen 06-10-2017
315 keer bekeken 0 reacties

Het transformeren van een kale, overwoekerde oude speelplaats naar een groene tuin met speelgelegenheid voor de jeugd, ontmoetingsplekken voor ouderen, podiumfaciliteit voor groepen en verenigingen; doelstelling: moet het 'Kloppend hart' van de wijk worden! samenwerken met omwoners en scholen;

Kern

Naam
Wijk Sint Pieter en Jekerdal

Aantal inwoners
3000

Gemeente
Maastricht

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Buurtcentrum Sint Pieter

Doelstelling
Beheer buurtcentrum, faciliteren van verenigingen en buurtgebonden sociale activiteiten door het aanbieden van Binnen - en buitenruimte

Leeftijd
in deze stichtingsvorm sedert 1983;

Aantal leden
bestuur: 5; vrijwilligers 4; werkgroepen ca 6

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
wij beheren al tijd lang gebouw en terrein ; hebben ervaring met gebouwinrichting , veiligheid, hygiene in keuken en toiletten; omgaan met vrijwiligers, PR-verzorging in de wijk en stad; contacten met overheid (gemeente/ wijkagent), etc.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
pajm.heijnen@gmail.com

Project

Doelstelling
Het transformeren van een kale, overwoekerde oude speelplaats naar een groene tuin met speelgelegenheid voor de jeugd, ontmoetingsplekken voor ouderen, podiumfaciliteit voor groepen en verenigingen; doelstelling: moet het 'Kloppend hart' van de wijk worden! samenwerken met omwoners en scholen;

Beginsituatie
kale, overwoekerde , bestraatte vlakte , ommuurd door oude binnenstadsmuur;

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een mooie , groene, ontmoetings - en veilige speelplek in een druk bebouwde woonbuurt.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is een op zich zelf staand project. Maar de tuin sluit aan bij het Buurtcentrum, waarbinnen de diverse activiteiten plaatsvinden . Door het betreffende aanliggende, braakliggende terrein te renoveren creëren we nog meer kansen voor de buurtbewoners om op een mooie plek even te vertoeven; wel of niet met kinderen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
wijkbewoners, jong en oud. de basis school (in de wijk) participeert in het project en krijgt een moestuin met educatie mogelijkheid ; MIK (kinderopvang) eveneens betrokken, zit in een pand naast de beoogde tuin

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Er is een ontwerp voor de inrichting gemaakt. Op basis van dit plan is recent een voorlichtingsbijeenkomst geweest waar de plannen zijn toegelicht, druk bezochte bijeenkomst met een oproep voor vrijwilligers. Eigen activiteiten zijn inrichting (bestrating/ meubilair, moestuin - aanleg, etc) en aanplanting; onderhoud en beheer.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
wellicht zal het bestratingsdeel worden uitbesteed

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
We hebben een realistische begroting gemaakt , waarvan we verwachten dat we dit bedrag kunnen binnenhalen. Uiteraard kan de omvang van de begroting veel hoger zijn, maar wij hebben bewust gekozen voor afstemming tussen wat is (minimaal?) financieel noodzakelijk en realistisch om via diverse opties het vereiste budget te verkrijgen. Onze begroting staat op € 13.750,--

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij hebben één professional voor het ontwerp; de werkzaamheden zullen we zo veel mogelijk met vrijwilligers gaan doen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de heer Gid van schijndel, gesproken tijdens een presentatie van onze plannen in Maastricht bij een ESF-bijeenkomst

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Iets over veilig beheer? en .......financiën?

Toegevoegde bestanden

Inrichten groen

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}