Belevingsbos Noordscheschut

850 keer bekeken 1 reacties

Belevingsbos Noordscheschut, Doelstelling: Het bestaande bosgebied gelegen aan de oostzijde van het dorp Noordscheschut opwaarderen tot een gebied waarbij elke inwonende van het dorp ongeacht leeftijd beleving vind. Communicatie: Een aantrekkelijk, veilig en duurzaam ingericht bos moet het uitgang

Kern

Naam
Noordscheschut

Aantal inwoners
2000

Gemeente
Hoogeveen

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Belevingsbos Noordscheschut

Doelstelling
Het bestaande bos weer opknappen tot een Natuurlijk(net) bos.

Leeftijd
mei 2017

Aantal leden
vergaderwerkgroep (5 leden) - vrijwilligerswerkgroep ( 7 leden)

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Momenteel zijn wij startende met deze werkgroep en doen onze kennis nog bij bestaande werkgroepen uit nabijgelegen dorpen op.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
nvt

Project

Doelstelling
Belevingsbos Noordscheschut, Doelstelling: Het bestaande bosgebied gelegen aan de oostzijde van het dorp Noordscheschut opwaarderen tot een gebied waarbij elke inwonende van het dorp ongeacht leeftijd beleving vind. Communicatie: Een aantrekkelijk, veilig en duurzaam ingericht bos moet het uitgang

Beginsituatie
Wij zijn echt nog beginnend en zijn net een kernwerkgroep opgezet die de lijnen en stappen uitzet en daarnaast is er een vrijwilligersgroep die daadwerkelijk aan de slag gaat in het bos, van bomen om zagen, tot verwijderen van gedumpt tuinafval, aanleggen van een idylle enz

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dat verschillende groepen elkaar vinden in de natuur en daar op hun eigenwijze van kunnen genieten, dat kan spelend in de bossen zijn, educatief onderwijs door de basisscholen op ons dorp in het bos, wandelaars, sport en spel activiteiten, zoals survival, kunnen gebruik maken van het bos.

Onderdeel van een groter geheel
Binnen Plaatselijk Belang Noordscheschut, een stichting van Noordscheschutters die opkomt voor de belangen van Noordscheschut op allerlei gebied, zijn wij met hun steun een werkgroep gaan oprichten met de naam Belevingsbos Noordscheschut.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Noordscheschut want het bos is voor iedereen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Wij hebben inmiddels "groen" licht gekregen van de Gemeente Hoogeveen en daarvoor krijgen wij via de gemeente ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe. LBD schrijft een onderhoudsplan uit en de werkzaamheden die daaruit voorkomen pakken wij als Noordscheschutters zelf aan, dus het zagen van bomen, het opruimen van gedumpt tuinafval, snoeien van bomen en struiken, aanleggen van een natuurlijk speelplaats voor de kinderen, aanleggen van een Idylle, herbeplanting in het bos, het plaatsen van educatieve bordjes enz. U begrijpt dit wordt een meerjaren plan mede doordat wij niet altijd betreft de natuur bezig mogen zijn in het bos, bijv niet met de broedtijd (dan mogen wij geen bomen zagen en verwijderen). Onze werkzaamheden hangen dus af van het weer, jaargetijde en urgentie van het bos.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Onderhoudsplan van het Belevingsbos, aanleggen wandelpaden waar minderinvalide ook gebruik van kunnen maken, opmaken en afdrukken educatieve borden

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Wij verwachten dat het hele project rond de € 30.000,- gaat kosten, maar dit is voor als nog moeilijk in te schatten omdat nu nog niet duidelijk in beeld is wat 'men tegenkomt' in het bos. Voor de zomer was bijvoorbeeld er nog niets aan de hand onder de Essenbomen en nu blijkt (zoals bijna in heel Nederland) ook ons bos is getroffen door de Essenziekte en sterven veel Essenbomen af.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Landschapsbeheer Drenthe Waterschap Drenthe Gemeente Hoogeveen Vlinderstichting Aannemers die wandelpaden wil aanleggen

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij staan daar altijd open voor omdat dit voor ons nieuw is.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door Stichting Welzijns Werk Hoogeveen die ons deze site toestuurde om eventueel een geld bijdrage aan te vragen voor ons 'project'

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen eerlijk gezegd om een geldelijk bijdrage om o.a. werkmateriaal aan te schaffen waar mee onze vrijwilligers aan het werk kunnen. Zoals een motorzaag, snoeischaren, kruiwagens enz. Of beplanting aan te schaffen om bijvoorbeeld wilde bijen en vlinders aan te trekken.

Afbeeldingen

Inrichten groen

  • Paula Benjamins-Terpstra 20 December 2018
    20 december 2018 - wij kunnen terug kijken op een zeer actief jaar. Op 10 maart hebben wij een geweldige succesvolle Startschot dag met elkaar mogen beleven waarin wij o.a. zwerfafval door het bos en dorp hebben opgeruimd, met de alle kinderen hebben wij insectenhotels gemaakt in het kader van Nederland Zoemt. In de maanden hier vooraf waren de vaste groep vrijliggers al met regelmaat aan het werk in ons bos want helaas had ons bos te maken met de Essen sterfte en is er een kleine hectare aan Essen omgezaagd. Dit alles moest worden opgeruimd, takken in rillen gelegd en tot eind maart zijn de vrijwilligers hiermee bezig geweest. Toen hebben wij de natuur even met rust gelaten i.v.m. broedseizoen. Maar eind van de zomer zijn wij weer aan de slag gegaan met snoeiwerkzaamheden. Ondertussen is er door Landschapsbeheer Drenthe een onderhoudsplan voor ons bos gemaakt en zo konden wij nog meer doelgericht met ons bos aan de slag. Ondertussen is er veel overleg geweest met alle betrokken partijen zoals gemeente en waterschap om allemaal aan het zelfde doel te werken. Op 2 oktober hebben wij in ons dorpshuis onze plannen gepresenteerd en n.a.v. deze avond zijn natuur-werkdagen met de basisscholen ontstaan. Op 2 november zijn al 40 kinderen met begeleiding van de CBS de Regenboog aan de slag gegaan in ons bos. De kinderen mochten snoeien en zagen en alles op rillen leggen. Ook kregen zij een rondleiding door ons bos en konden door middel van zoekkaarten zien wat er zoal leeft in ons bos, van grote tot kleine dieren, zowel in op land als in de sloten. Het was een leerzame dag. Op 6 oktober hebben wij weer met vele inwoners van Noordscheschut zwerfafval in ons bos en dorp opgeruimd onder een stralend zonnetje en dat in oktober. Op 3 november hebben wij voor het eerst meegedaan aan de Landelijke Natuurwerkdag. In samen werking met Landschapsbeheer Drenthe hebben wij een project uitgekozen wat geschikt was voor deze Natuurwerkdag. Dat was het vrij maken van de "kikkerpoel" die gelegen is in het achterste gedeelte van ons bos maar zo dicht begroeit was dat flora en fauna niet goed functioneerde in dit gebied. De opkomst van dorpelingen was groot en is er deze dag flink de handen uit de mouwen gestoken en een flink begin gemaakt aan het vrijmaken van de "kikkerpoel". De weken daarna is door de vaste groep vrijwilligers het werk voorgezet en is de werkgroep aan de slag gegaan met o.a. de wandelroutes in en om ons dorp en door ons bos. Daarnaast wordt in 2 gedeeltes/vakken van ons bos een Peuter- & Kleuterpad gerealiseerd. Hiervoor moest ook heel veel snoeiwerkzaamheden en zaagwerkzaamheden voor worden uitgevoerd en dat mocht weer vanaf 1 november. Inmiddels zijn er al een aantal natuurlijke speelobjecten gerealiseerd. Op moment van deze update wordt er nog bijna dagelijks aan onderhoud van het bos en het realiseren van het Peuter- & Kleuterpad gewerkt. Wij zijn erg trots op alle vrijwilligers en alle steun zowel vanuit het dorp als van Plaatselijk Belang Noordscheschut, Gemeente Hoogeveen, Waterschap, Smederijen Noordscheschut, SWW, Kern met Pit en Landschapsbeheer Drenthe.
  • Paula Benjamins-Terpstra 04 February 2018
    10 maart 2018 - NLDoet dag en Startschot van het Belevingsbos Noordscheschut door Wethouder Jan Steenbergen om 12:15. (Evenemententerrein Noordscheschut - Mr. Kosterweg) Op 10 maart organiseren wij tijdens de NLDoet dag een Schoonmaakdag van het opruimen van zwerfafval o.a. in ons bos en dorp. Ook doen wij mee aan de Bijenwerkdag georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe en gaan o.a. zaaigoed instrooien . Tevens wordt er op deze dag het startschot gegeven door wethouder Jan Steenbergen om daadwerkelijk met ons bos aan de slag te gaan om met elkaar er weer een net en natuurlijk bos van te maken waar iedereen zich weer in kan vinden van spelende kinderen tot wandelaars, scholen met educatiefprogramma tot sport en spel activiteiten.
  • Paula Benjamins-Terpstra 04 February 2018
    20 januari 2018: Wij mochten ons presenteren als 1 van de 10 ideeën die uit zijn gekozen door Kern met Pit in de provincie Drenthe tijdens de kick-off de uitreiking 2017 in het Provinciehuis in Assen. Deze dag hebben wij als zeer inspirerend ervaren en met name de ervaring van andere initiatiefnemers met hun tips & trucs waren welkom als startende werkgroep voor ons.

Op de kaart

1  reacties

Willem Niemeijer, Nieuwlande 09-04-18 om 14:47

Wil Paula svp even contact opnemen met Henriette Fliek of Ita Bruins Slot uit Nieuwlande?? Het betreft Belevingsbos. Tel Henriette is 0524 291711 en Ita 0528 352987
Met vriendelijke groet, Willem Niemeijer tel 0528 355 007 -- 0642 337 540

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}