OnS Slochteren (OnS staat voor Ontmoeten Samen)

Marja Venema 19-10-2017
0 reacties

Het doel is het samen brengen van activiteiten in het kader van ontmoeten op één digitale plek voor zowel de organisatoren van activiteiten als de deelnemers/belanghebbende hiervan. Daarbij is onze wens om ook informatieverstrekking m.b.t. bijvoorbeeld hulp makkelijker vindbaar te maken.

Het opzetten van een digitale informatie- en ontmoetingsplek.
www.onsslochteren.nl

Aanleiding

OnS is een idee dat is ontstaan vanuit twee werkgroepen; het opzetten van een kinderboerderij en de werkgroep fysieke ontmoetingsplek voor ouders en/met kinderen 0-12 jaar. Voor beide werkgroepen was het belangrijk om een digitale plek  te hebben om het idee te promoten.

Hiervoor is OnS bedacht, één website waar je o.a. je PR en verdere informatie kwijt kunt over georganiseerde activiteiten. Niet alleen voor deze twee werkgroepen, maar ook voor andere activiteiten in en rondom het dorp Slochteren.

“Wat zou het nou geweldig zijn als alle activiteiten die in het kader van ontmoeten staan te vinden zijn op één plek”

Zo ontstond het  idee voor één digitale ruimte waar je naar toe kunt  gaan voor activiteiten voor jong en oud, maar waar je ook middels een laagdrempelige stap informatie kunt krijgen over bijvoorbeeld sociale hulpverlening en/ of WMO.

Wie zijn wij?

Marja Venema, Barbara Michiels, Silvia Meijering en Jeannette Huizinga. Vier enthousiaste vrouwen, allen moeder van kinderen wisselend in de leeftijdscategorie 0 tot volwassenen. We wonen in Slochteren en Schildwolde. Marja is leidinggevende van het verzorgingshuis “Ufkenshuis” te Siddeburen en voorheen leidinggevende van het verzorgingshuis “’t Olderloug” te Slochteren. Waar zij o.a. vanuit haar werk met diverse activiteiten, werkgroepen en projecten betrokken is (geweest). Barbara is ib-er, waarnemend schoolleidster en leerkracht op diverse scholen in de gemeente Slochteren. Ook zij is o.a. vanuit haar werk betrokken (geweest) bij diverse activiteiten, werkgroepen en projecten, tevens heeft zij contacten met het sociaal team van Slochteren en de diverse scholen hier in de omgeving. Silvia is eigen ondernemer en is betrokken bij diverse werkgroepen en is tevens bestuurslid bij zowel de buurtvereniging Nobo als de dorpsvereniging Slochteren. Jeannette is ook eigen ondernemer en al bij diverse activiteiten, werkgroepen en projecten betrokken (geweest). Wat wij allen nog meer gemeen hebben is dat ondanks onze betrokkenheid binnen de gemeente op diverse vlakken, wij verbaasd zijn over de hoeveelheid activiteiten, die bewijze van in onze achtertuin plaats vinden, waar van wij het bestaan niet af wisten. Hierin willen wij verandering in brengen.

Doelgroep

Onze doelgroep zijn de inwoners van het dorp Slochteren en de omliggende dorpen zoals Froombosch en Schildwolde. Maar ook buiten deze dorpen kan een deel van onze doelgroep liggen. Denk aan de kinderen die in Slochteren naar school gaan, maar bijv. in Noordbroek of Westerbroek wonen. Juist voor de ouders van deze kinderen is OnS een makkelijke stap zijn om informatie te krijgen over activiteiten waar ook de klasgenootjes deel aan nemen. Of je hebt een ouder in één van de dorpen wonen en zelf woon je in Den Haag, om maar een zijstraat te noemen. Wil je dan de activiteiten bekijken bij je ouders in de buurt of  in het dorp dan zorgt OnS ervoor dat je daar de informatie over kunt inwinnen. En als je dan toch kijkt, kun je direct je weg vinden naar een hulpvraag o.i.d.. Dat is het mooie van OnS, we richten ons op de mensen hier in Slochteren en omgeving, maar omdat het digitaal is zijn er geen grenzen!

Draagvlak

Het draagvlak van OnS is zichtbaar in het aantal facebook leden welke OnS heeft, namelijk 1419 leden. Deze leden maken ook gebruik van de site door middel van het plaatsen van activiteiten en zelf al het melden van defect straatverlichting. Dit ondanks dat wij zelf als OnS nog niet heel actief zijn naar de buiten wereld. Als er t.z.t. meer pr en vooral ook activiteit is zal de draagvlak naar verwachting groeien. 

Doel

Het doel is het samen brengen van activiteiten in het kader van ontmoeten op één digitale plek voor zowel de organisatoren van activiteiten als de deelnemers/belanghebbende hiervan. Daarbij is onze wens om ook informatieverstrekking m.b.t. bijvoorbeeld hulp makkelijker vindbaar te maken. En dat er door middel van een digitaal prikbord de contacten binnen de dorpsbewoners onderling versterkt kan worden.

Kern

Naam
Slochteren (Froombosch en Schildwolde, nemen we mee in de beginfase)

Aantal inwoners
4800

Gemeente
Midden Groningen

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep OnS Slochteren

Doelstelling
Het opzetten van een digitale ontmoetingsplek in Froombosch, Slochteren en Schildwolde. Mogelijkheid tot uitbreiding naar andere dorpen

Leeftijd
2,5 jaar

Aantal leden
4

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Groot sociaal netwerk voor jong en oud in en om de dorpen Froombosch, Slochteren en Schildwolde, groot draagvlak weten te creëren via facebook ( 1567 vrienden), ervaring met opbouw van andere projecten

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
onsslochteren@gmail.com

Project

Doelstelling
Het doel is het samen brengen van activiteiten in het kader van ontmoeten op één digitale plek voor zowel de organisatoren van activiteiten als de deelnemers/belanghebbende hiervan. Daarbij is onze wens om ook informatieverstrekking m.b.t. bijvoorbeeld hulp makkelijker vindbaar te maken.

Beginsituatie
Er is een domeinnaam met 1 actieve pagina en een actieve facebookpagina met bijna 1600 vrienden waar ook met regelmaat berichten worden geplaatst van zowel OnS en van de vrienden incl. andere organisaties

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het vergroten en versterken van interactie voor jong en oud doordat je op één plek kan vinden wat er allemaal te doen is in je omgeving.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners in en rondom Froombosch, Slochteren en Schildwolde en verder weg wonende familieleden.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Invulling van de website, kennis vergaren van diverse activiteiten, adverteerders opzoeken, blijven onderhouden van de facebookpagina en de werkgroep uitbreiden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De daadwerkelijke opbouw en de pr

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€ 1500,- voor opbouw en onderhoud website en pr

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We krijgen lichte ondersteuning van de dorpencoördinator van de Gemeente Midden Groningen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een flyer van de Dorpsvereniging Slochteren

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
PR en een zetje de goede kant op.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}