Deijlerhof

Maria Bellekom-Vogels 06-06-2017
4 reacties

Het aanleggen van een functionele tuin naast het buurtcentrum zodat het een tuin voor de buurt kan worden. Met als doel de sociale kracht te versterken en jong en oud te verbinden. Het project draagt bij aan duurzaamheid, educatie en sociaal contact in de wijk.

De eerste zet... 

Kern

Naam
Groot Deijleroord

Aantal inwoners
6000

Gemeente
Wassenaar

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Projectgroep buurttuin

Doelstelling
Het opknappen van de binnentuin van het wijkgebouw. We willen er een gezellige tuin van maken voor buurtgenoten. Voor de kinderen zal er mogelijk een klein speeltoestel geplaatst worden en voor anderen komen er zitjes in de tuin.

Leeftijd
Sinds de brainstormsessie in juni 2017.

Aantal leden
5 leden

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben als wijkvereniging veel expertise in huis. Bijvoorbeed het organiseren van activiteiten met NL Doet, Burendag, een enquete onder buurtbewoners houden, het onderhouden van het wijkgebouw, contact met de gemeente.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
grootdeijleroord@gmail.com

Project

Doelstelling
Het aanleggen van een functionele tuin naast het buurtcentrum zodat het een tuin voor de buurt kan worden. Met als doel de sociale kracht te versterken en jong en oud te verbinden. Het project draagt bij aan duurzaamheid, educatie en sociaal contact in de wijk.

Beginsituatie
Een verwaarloosd terrein waar een aantal zeer oude jeu de boules banen in liggen, dode bomen en stronken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het creeeren van een ontmoetingsplek en het stimuleren van samen werken aan een mooiere omgeving. HIerdoor raken de bewoners meer betrokken bij hun woonomgeving. De mensen die elkaar nog niet kennen kunnen elkaar ontmoeten, de mensen die al lid zijn kunnen zich meer gaan inzetten. We willen ons ook gaan inzetten om bij te dragen aan het verminderen van eenzaamheid. In de toekomst komen er waarschijnlijk seniorenwoningen in de buurt van het buurthuis. Zij zouden dan ook optimaal gebruik kunnen maken van de tuin.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, de tuin is ook onderdeel van de wijkvereniging.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle wijkbewoners hebbben voordeel bij dit project.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Binnen een jaar een tuin voor de buurt te realiseren. En daarnaast te zorgen voor een aantal activiteiten. Zorgen voor een aantal vrijwilligers die samen met de projectgroep de tuin gaan onderhouden en leuke activiteiten gaan organiseren voor de buurt.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het leeghalen/egaliseren zullen we moeten uitbesteden, omdat daar groot materieel voor nodig is.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
€ 10.000 Het bestaat o.a. uit opruimwerkzaamheden en egaliseren van de tuin. Opnieuw inrichten van de tuin Activiteitenbudget voor opening en ontmoeting. Ideeen realiseren van bijvoorbeeld een zomerstalling van kerstbomen met kluit.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
- Gemeente - Vrijwilligerscentrale - ondernemers uit de omgeving - andere fondsen - andere wijkverenigingen in Wassenaar om mee te denken

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, wij zouden graag ondersteuning willen van Arcadis bij o.a. het schetsontwerp, bodemonderzoek, en advies rondom aanleg van een duurzame tuin.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een andere buurtvereniging in Wassenaar, Weteringpark 1 die afgelopen jaar met advies van Kern met Pit het Muizenpleintje hebben aangelegd. Daarnaast ook via de wijkcontactpersoon van de gemeente Wassenaar

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Graag krijgen wijk hulp bij het opstellen van een plan van aanpak en advies over de verdere invulling ervan, en hoe we de wijkbewoners optimaal bij de uitvoering van het plan kunnen betrekken voor langere termijn.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Bestand

Ontmoetingsplek

  • Maria Bellekom-Vogels 05 november 2018
    We hebben op 17 april 2018 meegedaan met de Wassenaarse Beursvloer. Hier ontmoetten wij een aantal Wassenaarse ondernemers, die ons hebben aangeboden om materialen ter beschikking te stellen om de tuin op te knappen
  • Maria Bellekom-Vogels 05 november 2018
    20 januari 2018 Onze eerste kennismaking met het team van Kern met Pit in Naaldwijk

Op de kaart

4  reacties

ruud van kats 29-10-18 om 0:08

De tuin is geweldig opgeknapt en ziet er bloemrijk uit.
Door de acht houten bloembakken het schapen hekwerk, het nieuw grasveld, de gekleurde banken en een border met hortensia's en rododendrons ziet alles er piekfijn uit.

Bert de Bles 12-11-18 om 20:45

De buurt is hiermee heel erg opgeknapt en de doelstelling en project is gerealiseerd binnen 1 jaar. Proficiat!

Anton Jansen 03-12-18 om 19:43

Ik help zelf mee aan de buurt tuin van Weteringpark 1 het tegenwoordige muizenpleintje.Wij hebben door die activiteit toch wel bewoners kunnen motiveren om iets gezamenlijk op te zetten en dat is in een wijk aan de rand van het dorp heel belangrijk. Ik sta er dan ook achter dat als de mogelijkheid zich voordoet de tuin bij het buurtcentrum een financiele injectie te geven om hun doelstelling nog verder uit te dragen, het buurtgevoel en saamhorigheid in de wijk te vergroten.

Anoniem 22-12-18 om 15:40

Dit is een heel mooi project. De verwaarloosde en afgesloten tuin is prachtig vernieuwd met medewerking van bewoners én kinderen uit de buurt. Doordat de tuin van nu af aan open wordt gesteld, wordt het een ontmoetingsplaats waar jong én oud elkaar kunnen gaan ontmoeten.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}