Realiseren dorpstuin

Roely Rijkens 22-10-2017
0 reacties

Bevorderen van de sociale cohesie in het dorp middels het realiseren van een dorpstuin op het schoolterrein . De dorpstuin zal worden gerund door de kinderen van de school samen met ouders en ouderen uit het dorp Dalerveen en omliggende kernen.

Kern

Naam
Dalerveen/Stieltjeskanaal

Aantal inwoners
550

Gemeente
Coevorden

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep herinrichting schoolomgeving

Doelstelling
Herinrichting schoolomgeving tot centrale ontmoetingsplek iin het dorp

Leeftijd
ca. 1,5 jaar

Aantal leden
7

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
opstellen plan van aanpak.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
rrijkens@stidalschool.nl

Project

Doelstelling
Bevorderen van de sociale cohesie in het dorp middels het realiseren van een dorpstuin op het schoolterrein . De dorpstuin zal worden gerund door de kinderen van de school samen met ouders en ouderen uit het dorp Dalerveen en omliggende kernen.

Beginsituatie
Rond de school ligt een openbaar toegankelijk terrein dat nu alleen door de schoolgaande kinderen wordt gebruikt. Het omvat een aantal speeltoestellen, een grasveld en een bossage rond het terrein. Het terrein voldoet niet meer in alle opzichten aan de behoeften van de school, zoals het bieden van mogelijkheden tot (spelend) leren in een natuurlijke omgeving. De dorpstuin past in de visie van de school als centraal ontmoetingsplaats in het dorp. De verschillende doelgroepen kunnen hier met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Voor de leerlingen is het een welkome aanvulling op de theoretische kant van het onderwijs. Zeker voor kinderen die meer praktisch zijn ingesteld biedt het onderhoud van een tuin een fijne gelegenheid om met hun handen bezig te zijn.. Voor de ouderen biedt het de mogelijkheid om contact te leggen met de jeugd en hun kennis te delen. Dit heeft een positief effect op het lichamelijk en psychisch welbevinden (het gevoel erbij te horen, van waarde te zijn) en helpt bij het voorkomen van eenzaamheid. De verse producten uit de tuin kunnen op school gebruikt worden voor het bereiden van voedsel in de kookhoek die dit jaar is ingericht in de school. Dorpsgenoten koken daar samen met de leerlingen en leveren zo een bijdrage aan één van de doelen van het onderwijs: het bevorderen van gezond en redzaam gedrag van kinderen. In de tuin zullen ook een aantal zitelementen geplaatst worden zodat het voor mensen niet alleen een fijne plek is om in te werken maar ook een plek om lekker in te zitten , (voor) te lezen of uit te rusten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door het realiseren van de dorpstuin wordt het schoolterrein opengesteld voor andere inwoners van het dorp, De dorpstuin maakt onderdeel uit van een groter plan waarmee het schoolterrein een centrale ontmoetingsplek wordt in het dorp. Bij de inrichting van het terrein zal het accent komen te liggen op natuurlijke elementen. En wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals boomstammen, keien, zand etc. Het terrein wordt vogel- en vlindervriendelijk ingericht en wordt in die zin ook een bron voor natuuronderwijs. Op het terrein zal gelegenheid zijn om rustig op een bankje te zitten en te ontspannen, maar zoals gezegd ook samen met andere inwoners en kinderen samen aan het werk te gaan.

Onderdeel van een groter geheel
Zoals hiervoor aangegeven wordt de dorpstuin onderdeel van een groter geheel. Naast de dorpstuin maken de volgende zaken deel uit van het plan: • Natuurvriendelijk speelterrein met diverse natuurlijke speelelementen • (Afgescheiden) speelterrein voor peuters • Multifunctioneel sportterrein • Jeu de boules baan voor de dorpsbevolking • Podium voor optredens

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Doelgroepen: (afkomstig uit Dalerveen en omliggende dorpen) • Peuters (die per 1 januari worden gehuisvest in de school) • Basisschoolleerlingen • Jeugd • Ouderen

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Een vertegenwoordiging vanuit de bevolking zal samen met ouders een aantal werkzaamheden verrichten bij de realisatie van het totale plan. Daarbij valt natuurlijk ook te denken aan de realisatie van de dorpstuin en het plaatsen van de zitelementen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De kosten voor het totale project worden geraamd op 45.000 euro. De specifieke kosten voor de dorpstuin schatten wij op 2500,00 euro. Deze bestaan uit de aanleg van de tuin, het aanbrengen van enige bestrating, de aanschaf van een zitelement en de aanschaf van gereedschap.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Bij de aanleg van de natuurlijke speeltuin, het multifunctionele sportterrein en de jeu de boulesbaan wordt gebruik gemaakt van een grondverwerkingsbedrijf, een hovenier en een gespecialiseerd bedrijf voor de aanleg van speelterreinen. Wat betreft de dorpstuin wordt verwacht dat de meeste werkzaamheden in eigen beheer kunnen plaatsvinden.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Bodemonderzoek en eventueel andere technische oplossingen

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de Contactgroep Dalerveen/Stieltjeskanaal.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wellicht aanvullend advies over realisatie van (onderdelen) het plan.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Ontmoetingsplek

  • Roely Rijkens 28 november 2018
    Het project is het afgelopen jaar zeer voortvarend aangepakt door de werkgroep en is voor het grootste deel gerealiseerd met behulp van ouders en bedrijven uit het dorp. De schoolomgeving is omgetoverd tot een waar speelparadijs voor kinderen, waar gespeeld, gesport, gebouwd en verbouwd kan worden. De schooltuin is als onderdeel van het project aangelegd door ouders, kinderen en dorpsgenoten en de eerste oogst heeft het afgelopen jaar al plaatsgevonden. Bij de schooltuin zijn een aantal fruitbomen geplaatst die op termijn voor een welkome aanvulling in het assortiment moeten zorgen. De producten uit de tuin zijn door de leerlingen geoogst en deels gebruikt bij de kooklessen op school (onder leiding van 2 ouderen uit het dorp). Voor de rest is het aan mensen uit de buurt en ouders meegegeven. In de nabijheid van de schooltuin is een insectenhotel gebouwd door de leerlingen met een ouder. Door de grote mate van zelfwerkzaamheid en hulp van de bedrijven uit het dorp is het project keurig binnen het gestelde budget gebleven en binnen een half jaar afgerond. De feestelijke opening heeft afgelopen september onder grote belangstelling reeds plaatsgehad en tot onze vreugde wordt er ook na schooltijd volop gebruik gemaakt van het terrein. De aanleg van de jeu de boules baan staat gepland voor het voorjaar en de volgende ideeën hebben zich alweer aangediend, zoals een waterbron voor het besproeien van de schooltuin en natuurlijk ook om mee te spelen . Wij kunnen niet anders concluderen dat het project een groot succes is geworden en dat het de betrokkenheid van het dorp zeer ten goede is gekomen. Het dorp is terecht trots op het project!

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}