Hallumerburendag

marjan procee 23-10-2017
1 reacties

Een proeverijroute door Hallum op Burendag 22-09-2018, georganiseerd door de afzonderlijke buurtverenigingen. Daarbij de toneeelvereniging, koren en muzikanten en de circusschool inschakelen. Doelstelling: het versterken van de mienskip in bakdorp Hallum.

Hallumer Burendag 2018

Wat is het?

Op 22 september 2018 zal in Hallum een dorpsburendag plaatsvinden, een proeverijroute langs alle deelnemende buurtverenigingen in Hallum. Onder de noemer Historisch Bakken trakteren de buurtverenigingen in Hallum hun dorpsgenoten op zelfgebakken koek en brood naar oud Fries recept. Daarnaast wordt de route uitgebreid met muziek en theater op spannende locaties in het dorp. Of wellichtworkshops, spelletjes, een expo, een bakwedstrijd, lezingen enrondleidingen.

 

Wie organiseert het?

De werkgroep Wonen en Woonomgeving van Doarpsbelang(Marijke Zeegers, Dirk Vis, Karoline Koreman en Marjan Procee) bedacht het plan met de bedoeling er een ‘zwaan-kleef-aan-project’ van te maken. De werkgroep wil met nadruk iedereen uit het dorp uitnodigen aan deze dag mee te doen. 

 

Wat kost het?

De werkgroep is bezig met fondsenwerving. Zo is het project op 20 januari 2018 gepitcht bij Kern met Pit en heeft het met succes de eerste ronde behaald. 

Elke buurtvereniging kan bij het Oranjefonds een bedrag van 400 euro verdienen met de organisatie van een gezamenlijk project voor de eigen buurtbewoners op Burendag 22 september 2018.

 

Uitnodiging informatieavond

De werkgroep Wonen en Woonomgeving nodigtbuurtverenigingen en belangstellenden uit voor een info-uurtjeover de Hallumerburendag op maandag 5 februari 2018 om 20 uur MFC ‘t Trefpunt te Hallum. 

 

Contact: E-mailadres: hallumerburendag@gmail.com

Wie doen mee?

Inspiratie

Om inspiratie op te doen en alvast recepten uit te proberen zal op deze pagina regelmatig een recept te vinden zijn. Wie weet er nog oude Friese recepten, heeft hiervan mooie foto’s gemaakt en wil deze delen?

Kern

Naam
Hallumerburendag

Aantal inwoners
2800

Gemeente
Ferwerderadiel

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Hallumerburendag

Doelstelling
het bevorderen van onderling contact dorpsbewoners

Leeftijd
2014

Aantal leden
4

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
organiseren van dorpsprojecten

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hallumerburendag@gmail.com

Project

Doelstelling
Een proeverijroute door Hallum op Burendag 22-09-2018, georganiseerd door de afzonderlijke buurtverenigingen. Daarbij de toneeelvereniging, koren en muzikanten en de circusschool inschakelen. Doelstelling: het versterken van de mienskip in bakdorp Hallum.

Beginsituatie
Buurt- en straatverenigingen die onafhankelijk van elkaar een burendag organiseren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Bevordering van de sociale cohesie in het dorp.

Onderdeel van een groter geheel
nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
alle bewoners van Hallum

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
het benaderen van de buurtverenigingen in Hallum en enthousiasmeren voor de dorpsburendag.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
huur van kramen, tenten, stoelen, tafels etc.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Weet ik niet

Totale kosten van het project
organisatie en arbeidskosten kramen, tenten, hekken en meubilair verzekeringen evenement pr aankoop ingredienten voor proeverijen totaalbedrag nog niet bekend.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
weet nog niet

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
weet nog niet

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
eerdere deelname in 2015

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
organisatieadvies

Afbeeldingen

Registratie van "De Hallumer Burendag 2018"

Promo Hallumer Burendag 2018

Hallumer Burendag 2018: Presentatie van de plannen

Toegevoegde bestanden

Evenement

Twitter

Op de kaart

1  reacties

Karoline 21-11-18 om 14:18

Geslaagde Hallumerburendag
Een mix van muziek, kunst, culinair, historie en buurtactiviteiten, zo zou je de Hallumerburendag op 22 september 2018 kunnen omschrijven. Wat voorop stond was het contact tussen de Hallumers onderling. En dat is bovenal geslaagd. Succesnummer was wat dat betreft de boerenavond die de agrariërs van buurtvereniging Om’e Koaien op de avond vóór de burendag hadden georganiseerd. Bewoners van het buitengebied en dorpelingen ontmoetten elkaar en genoten van de aangeboden taarten, hapjes, drankjes, zuivel, vleeswaren en aardappels, gemaakt van eigen producten.
Op zaterdagochtend vierden de deelnemende buurtverenigingen hun eigen burendag. Er werden partytenten opgezet, zelfgebakken taarten gegeten, plantenbakken opgeknapt, kinderen geschminkt en klompen beschilderd. Sommige buurten lunchten met elkaar. Ook hier stond het onderling contact en samen de eigen buurt opknappen voorop.
Een ‘achttiende eeuwse’ dorpsomroeper op het centrale punt Hofshoecke riep om 13 uur ’s middags de Hallumers op om de burendag te bezoeken waarna er routekaartjes werden uitgedeeld. Men kon de hele route lopen of kiezen uit diverse locaties. Zo was er de oude winkelstraat Langebuorren waarover Jaap Meinsma vertelde in het nabijgelegen Offingaburg. In deze straat staat ook circustrainingscentrum Witova waar kinderen konden spelen en jongleren. Bewoners van de Langebuorren exposeerden eigen werk op de bovenverdieping van winkel/koffiehuis de Bonte Blikvanger. Andere creatieve Hallumers toonden hun werk in de Doopsgezinde kerk waar ook geproefd kon worden van baklava, gemaakt door een Syrische baklavabakker die tegenwoordig in Hallum woont. De Russische Lena, ook al Hallumse, trakteerde op wraps. De combinatie dorpsschilders en internationale bakkers trok veel belangstelling en leverde boeiende gesprekken op.
Even verderop, in gebouw De Hoeksteen, vielen de gevulde rolletjes uit Eritrea en de gebakjes van de Armeense Nonna ook al in de smaak bij het publiek. Men was afgekomen op de optredens van Welmoed Poelstra op de piano, Katmarfolk met diverse ‘oude’ instrumenten en liedjes van de familie Brouwer, door presentatrice Jeannette van den Boogaard, met een knipoog de familie Von Trapp genoemd. De route liep vervolgens langs de grote Sint Maartenkerk die opengesteld was voor bezichtiging, bewegingscentrum Hallum dat open huis hield, en langs een klompzeilrace op de vijver langs De Singel.
Slotstuk was een gezellig samenzijn in MFC ’t Trefpunt met muziek van dweilorkest Rûch en Lûd die eerder, net als Katmarfolk, al spelend een route door het dorp had gelopen. Vrijwilligers en bezoekers lieten weten terug te kijken op een succesvol evenement. En dat terwijl de organisatie met nogal wat tegenslag te kampen had. Door het verplaatsen van de autocross, foutief door de gemeente op die dag toegestaan, vielen er vrijwilligers af, trok een buurtvereniging zich geheel terug, ging de Vossenjacht niet door wegens gebrek aan Vossen en zei het Shantykoor op het laatste moment af. De organisatie, de werkgroep Wonen en de Activiteitencommissie Hallum, besloot de dag toch door te laten gaan omdat er al veel afspraken waren gemaakt en er nogal wat publiciteit was gegenereerd middels persberichten in de huis-aan-huisbladen, infoavonden voor deelnemers, een facebookpagina, berichten op Hallumonline.nl, flyers, routekaartjes en posters. Dorpsgenoot Theo van der Veer maakte een ouderwetse peperbus met posters van de Hallumerburendag. De bus heeft wekenlang op het kruispunt Hofshoecke gestaan en is nu verplaatst naar MFC ’t Trefpunt zodat andere organisaties hem kunnen benutten. Bijzonder is nog dat Waling Sijtsma belangeloos het hele proces inclusief de Hallumerburendag heeft gefilmd en daar een korte documentaire van maakt. Deze zal onder meer te zien zijn op YouTube en de facebookpagina van Hallumerburendag.
De Hallumerburendag werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Doarpsbelang Hallum, Gemeente Ferwerderadiel, NWF-Losse Fearren en Kern met Pit.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}