De Laornse Dorpskwis

Erica Schoneveld 23-10-2017
0 reacties

25 mei 2018 organiseren we voor de 1e keer De Laornse Dorpskwis. Doel van de kwis is de saamhorigheid in het dorp vergroten. Meer informatie is te vinden in het bijgevoegd Word-bestand.

Kern

Naam
dorp laren GLD

Aantal inwoners
in 2014 1698

Gemeente
Lochem

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Commissie de Laornse Kwis

Doelstelling
We willen door middel van de kwis de saamhorigheid in ons dorp vergroten en zorgen dat verschillende groepen meer met elkaar in contact gaan komen.

Leeftijd
Als groep zijn we gestart in juni 2017 en de groep bestaat uit vrijwilligers tussen de 20 en 80 jaar.

Aantal leden
10 vrijwilligers

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Op dit moment is er nog weinig om te delen. Wel hebben we al een goede start kunnen maken qua publiciteit en communicatie in het dorp, dus misschien kunnen we daar andere initiatiefnemers mee op weg helpen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@kulturhuslaren.nl

Project

Doelstelling
25 mei 2018 organiseren we voor de 1e keer De Laornse Dorpskwis. Doel van de kwis is de saamhorigheid in het dorp vergroten. Meer informatie is te vinden in het bijgevoegd Word-bestand.

Beginsituatie
We zijn bezig om ons verder voor te bereiden. De PR-activiteiten zijn al wel gestart en op dit moment zijn we bezig met het opzetten van de vragen die in het kwisboek komen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Verbeteringen voor de woonomgeving De saamhorigheid te vergroten in ons dorp en zorgen dat meer mensen elkaar leren kennen, zodat de sociale contacten worden uitgebouwd. 2 weken na de Dorpskwis organiseren we daarom ook een feestelijke slotavond waar de winnaars bekend worden gemaakt.

Onderdeel van een groter geheel
De Laornse Dorpskwis is een onderdeel van het Jubileum van ons Kulturhus: 50 jaar gemeentecentrum en 10 jaar Kulturhus. Ons streven is om ons Kulturhus eens anders op de kaart te zetten. Er zijn mensen in het dorp die niet of nauwelijks in het Kulturhus komen en we willen hen laten zien dat het Kulturhus veel te bieden heeft.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
We willen met de Dorpskwis juist alle leeftijden bereiken. Door het kwisboek zo op te zetten dat het voor zowel jonge als oude bewoners interessant is, willen we ook de jongeren en ouderen in ons dorp met elkaar in contact brengen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Op het drukwerk na, gaan we alles zelf oppakken. Dat betekent het werven van teams, het samenstellen van het kwisboek door diverse vragen en doe-opdrachten te bedenken en alles wat er nog meer bij komt kijken. Als commissie vergaderen we iedere maand.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Drukwerk

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Weet ik niet

Totale kosten van het project
We zijn nog bezig met de begroting. Globale schatting van de kosten zijn € 4.000,00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben in onze groep alle leeftijden vertegenwoordigd, van 20 - 81 jaar. Ook van onze jongerenvereniging zijn vrijwilligers actief in de kwisgroep. Meer hulp is op dit moment niet nodig.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Onze belangenvereniging Wakker Laorne wees ons op de site.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Alles is nieuw, elk advies is van harte welkom

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Sport en Spel

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}