Dorpstuin America

Mark Schapendonk 24-10-2017
0 reacties

Door de meervoudige opzet is de Dorpstuin een verbindend concept van en voor dorpsbewoners van alle leeftijden. De Dorpstuin leidt tot concrete activiteiten voor senioren, voor de schooljeugd en voor andere dorpsbewoners.

Kern

Naam
America

Aantal inwoners
2050

Gemeente
Horst aan de Maas

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
't LaefHoês

Doelstelling
Inrichten van een Dorpstuin

Leeftijd
2 jaar

Aantal leden
15

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Inzet / ontwikkelen van burgerinitiatieven Werkwijzen om dorpsbewoners actief te betrekken bij het initiatief

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@laefhoes.nl

Project

Doelstelling
Door de meervoudige opzet is de Dorpstuin een verbindend concept van en voor dorpsbewoners van alle leeftijden. De Dorpstuin leidt tot concrete activiteiten voor senioren, voor de schooljeugd en voor andere dorpsbewoners.

Beginsituatie
Bestuur en werkgroep zijn ingericht. Grond komt beschikbaar. Bruikleen overeenkomst is in voorbereiding. Projectplan inclusief begroting is klaar. Cruciale partners, waaronder zorg professionals, voor het project zijn benaderd en bereid mee te werken. Draagvlak en bereidheid tot inzet in America is groot.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De Dorpstuin nodigt uit tot contact en activiteit. De tuin verbindt oud met jong; vitaal met minder vitaal; verleden met heden en toekomst. Daarnaast is de Dorpstuin een aangename plek om te verpozen.

Onderdeel van een groter geheel
Het totale project heeft een looptijd van 18 maanden. Fase 1 van het project omvat de voorbereidende sloop- en grondwerken, aanleg paden verlichting en beregening; aanplanten erfscheiding en eerste aanplant van de tuin zelf. Fase 2 (eerste 6 maanden 2019) omvat o.a. verdere aanplant, plaatsen tuininrichting zoals banken; plaatsen van kas en berging.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In principe alle inwoners van America maar in het bijzonderen de ouderen en schooljeugd van basisschool De Wouter. De Basisschool adopteert een deel van de moestuin.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Sloopwerkzaamheden inclusief afvoer, deel van de grondwerkzaamheden, aanplant van hagen en voorbereiding bestrating.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Groot grondverzet, aanleg bestrating (bezien wordt of leerlingen van Citaverde groenopleiding hier een rol in kunnen hebben) plaatsen broeikas en tuinberging.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€175.00 - € 195.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Fondswerver wordt ingeschakeld. Professionele hovenier adviseert en voert deels mee uit.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Een adviserende rol in de beoordeling van ontwerp en uitvoering is wenselijk.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Eerdere projecten (Dorpskeuken, Laeshoek) zijn in voorgaande jaren ingediend en positief beoordeeld.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kern met Pit biedt vooral stimulans en inspiratie door andere projecten te bezien.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Moestuin

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}