Oosterbierum als proeftuin

Johannes Wolbers 24-10-2017
361 keer bekeken 0 reacties

Doel is (in combinatie met het dorp) de Kloostertuin uit te laten groeien tot één groot voorbeeldproject voor andere dorpen en belangstellenden van vele kleine natuurprojecten/elementen. We dragen informatie over de projecten actief over met excursies, voorlichting en workshops.

Kern

Naam
Oosterbierum Klooster-Lidlum

Aantal inwoners
550

Gemeente
Franekeradeel

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Kloostertuin Oosterbierum

Doelstelling
Oosterbierum als proeftuin wil kleine natuurvriendelijke educatieve elementen realiseren die voor de bewoners van ons dorp een meerwaarde hebben (mooi, kleurrijk, leuk) en anderen kan inspireren onze voorbeelden te kopiëren. Doordat er zoveel elementen bij elkaar wordt gebracht is Oosterbierum een proeftuin voor de eigen inwoners én voor anderen.

Leeftijd
2014

Aantal leden
60

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Enige jaren geleden ontwikkelden we onze Klosotertuin. Hier tuinieren we met een flink aantal vrijwilligers en organiseren we 's zomers kleinschalige concerten in onze theetuin. We hebben kennis over organiseren, fondsenwerven en tuinieren. Nu

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@kloostertuinoosterbierum.nl

Project

Doelstelling
Doel is (in combinatie met het dorp) de Kloostertuin uit te laten groeien tot één groot voorbeeldproject voor andere dorpen en belangstellenden van vele kleine natuurprojecten/elementen. We dragen informatie over de projecten actief over met excursies, voorlichting en workshops.

Beginsituatie
De Kloostertuin begonnen we in 2014 en functioneert nu enige jaren. Met de tuin als uitgangspunt slaan we onze vleugels uit naar de omgeving. Met inzet van oude vrijwilligers (die meest gefocust op tuinieren) en nieuwe vrijwilligers (die meer van natuur houden) willen we tal van kleine natuurprojecten ontwikkelen die gunstig zijn voor plant en dier. Van die projecten kunnen we zelf genieten. ze kunnen tevens als voorbeeld dienen voor anderen die ook de handen uit de mouw willen steken ten gunste van de natuur (concreet en realiseerbaar)

Verbeteringen voor de woonomgeving
Langs bestaande wandelpaden in en om het dorp zullen voorbeeldprojecten te zien zijn die de ontwikkeling van natuur stimuleren en die voor anderengoed kopieerbaar zijn. De verschillende voorbeeldproject vormen samen een keten van ideeën - een proeftuin. Denk bij projecten aan (zwaluwoever, vlinderstrook/tuin, hagen, overwinteringsruimte vleermuizen enz.) Via een wandelroute (en/of fietsroute) kun je kennismaken met de verschillende ideeën. Op de site van de Kloostertuin publiceren we tips en bouwplannen en tips om de afzonderlijke projecten zelf te kunnen realiseren.

Onderdeel van een groter geheel
Ons project bestaat uit een keten van kleine natuurprojecten en elementen. Die willen we eerst realiseren. daarnaast willen we de opgedane kennis uitdragen met behulp van excursies, workshop en voorlichtingsbijeenkomsten.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van ons dorp die van wandelen, fietsen en natuur houden hebben baat bij het project. Veel van de deelprojecten liggen aan de wandelpaden om het dorp. Andere projecten komen wat verder van het dorp te liggen en zijn met de fiets prima zichtbaar en bereikbaar. Naast de eigen inwoners hopen we dat ook anderen in en om het dorp inspiratie vinden om zelf ook de ontwikkeling van deze natuurprojecten ter hand te nemen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Veel van het werk zullen we zelf oppakken. Bij het ontwikkelen van de verschillende natuurprojecten (een voorbeeld hiervan is een zwaluwoeverwand of een meidoornhaag) steken we allereerst zelf de handen uit de mouwen. Doordat we projecten ook op het erf van anderen willen plaatsen zijn het dan die bewoners die een deelproject adopteren en zetten ook zij zich in. Voor grotere klussen zullen we soms hulp vragen van professionals (bijvoorbeeld kraanbedrijf en landbouwmechanisatiebedrijven). Wanneer we excursies en voorlichtingsbijeenkomsten houden koppelen we externe deskundigheid aan onze eigen ervaring van onze vrijwilligers. Zo dragen we dan informatie over uit theorie en onze praktijk.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Voor verschillende onderdelen vragen we hulp van professionals (transport, communicatie, educatie)

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€ 30.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
- transportbedrijf, agrariërs, communicatiebedrijven, onderwijsinstellingen (mbo / hbo en de plaatselijke basisschool de Flambou), Fries Landschap / IVN en Arcadis

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij weten niet of Arcadis, dan wel individuele medewerkers - kennis heeft/hebben van (kleinschalige) natuurontwikkelingsprojecten die voor een dorpsgemeenschap of (kleine groep) individuen makkelijk kopiëerbaar zijn. Bijvoorbeeld hoe maken we met eenvoudige middelen een puike wand voor oeverzwaluwen. Hoe ontwikkel je met beperkte middelen een goed te onderhouden weide voor vlinders. Hoe hang je onder waterlopen kasten voor vleermuizen?

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We deden in 2014/2015 met enthousiasme mee om zo de Kloostertuin te realiseren. Nu vier jaar later willen we met dit project samen weer de handen uit de mouwen steken.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
- We zijn op zoek naar meer aansprekende natuurontwikkelingsprojectjes die wij eenvoudig kunnen optuigen en die daarna door andere dorpen/gemeenschappen/individuen makkelijk gekopieerd kunnen worden. - Wellicht ook ingangen vinden bij onderwijsinste

Afbeeldingen

Inrichten groen

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}