Oprichting wijkvereniging Leusden ZeT

Martijn Kleppe 06-06-2017
398 keer bekeken 0 reacties

We willen een centrale communicatieplek opzetten zowel digitaal als papier zodat alle bewoners weten wat er gebeurt in Antares, de omliggende omgeving en de wijk.

In de Leusdense wijken Tabaksteeg en Leusden-Zuid staat sinds 2011 een prachtig multifunctioneel centrum met daarin twee basisscholen, een kinderopvang, een sportschool, een crèche en een horecagelegenheid. Hoewel het gebouw centraal gelegen is tussen de twee wijken, komt het pand maar niet tot leven, aldus bewoners, de gemeente Leusden en de Woningstichting Leusden van wie het pand is. Voorheen was er een vestiging van de bibliotheek gevestigd maar sinds deze vertrokken is, weten veel bewoners de weg naar het gebouw niet meer te vinden. Bewoners weten niet meer wat er gebeurt in het gebouw of missen voorzieningen waar zij behoefte aan hebben.

Daarom heeft een groep bewoners de handen in elkaar geslagen en is voornemens de wijkvereniging Leusden ZeT (Zuid en Tabaksteeg) op te richten. Om de interesse hierin te peilen hebben we een enquete gehouden onder de bewoners en een meedenkavond georganiseerd. Hier kwam 65 bewoners die willen meedenken en meedoen (zie foto's) en aan het einde van de avond waren de eerste activiteitengroepjes gevormd.

Met de wijkvereniging willen we 1) alle activiteiten bundelen en faciliteren, 2) een manier vinden om te communiceren over de activiteiten zodat het voor iedereen in de wijk duidelijk is wat er te doen is, en 3) de belangen van wijkbewoners behartigen als het gaat om het bevorderen van voorzieningen en wijkinitiatieven. Op die manier hopen we dat bewoners Antares weer eigen maken en het gebouw gebruiken en ervaren als hét gebouw voor alle bewoners van Leusden-Zuid en de Tabaksteeg.

Door deel te nemen aan Kern met Pit hopen we een vliegende start te maken met de oprichting van onze wijkvereniging!

Kern

Naam
Leusden-Zuid & Tabaksteeg

Aantal inwoners
5.000

Gemeente
Leusden

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Leusden ZeT

Doelstelling
Met Leusden ZeT willen we 1) nieuwe activiteiten initiëren en bestaande activiteiten bundelen en faciliteren die plaatsvinden in en rond multifunctioneel centrum Antares, 2) de communicatie van alle activiteiten in de wijk coördineren, en 3) de belangen van bewoners behartigen als het gaat om de faciliteiten voor bewonersinitiatieven.

Leeftijd
5 maanden

Aantal leden
7

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Bewonersparticipatie, fondsenwerving, jongerenwerk

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
leusdenzet@gmail.com

Project

Doelstelling
We willen een centrale communicatieplek opzetten zowel digitaal als papier zodat alle bewoners weten wat er gebeurt in Antares, de omliggende omgeving en de wijk.

Beginsituatie
In de Leusdense wijken Tabaksteeg en Leusden-Zuid staat sinds 2011 een prachtig multifunctioneel centrum met daarin twee basisscholen, een kinderopvang, een sportschool, een crèche en een horecagelegenheid. Hoewel het gebouw centraal gelegen is tussen de twee wijken, komt het gebouw maar niet tot leven, aldus bewoners, de gemeente Leusden en de Woningstichting Leusden van wie het pand is. Voorheen was er een vestiging van de bibliotheek gevestigd maar sinds deze vertrokken is, weten veel bewoners de weg naar het gebouw niet meer te vinden. Bewoners weten niet meer wat er gebeurt in het gebouw of missen voorzieningen waar zij behoefte aan hebben. Met het oprichten van de wijkvereniging Leusden ZeT willen we 1) alle activiteiten bundelen en faciliteren, 2) een manier vinden om te communiceren over de activiteiten zodat het voor iedereen in de wijk duidelijk is wat er te doen is, en 3) de belangen van wijkbewoners behartigen als het gaat om het bevorderen van voorzieningen en wijkinitiatieven. Op die manier hopen we dat bewoners Antares weer eigen maken en het gebouw gebruiken en ervaren als hét gebouw voor alle bewoners van Leusden-Zuid en de Tabaksteeg.

Verbeteringen voor de woonomgeving
We hopen dat Antares meer gaat leven onder de bewoners en dat bewoners elkaar beter weten te vinden en meer voor elkaar kunnen betekenen.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van Leusden-Zuid en de Tabaksteeg

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- Oprichten van de wijkvereniging - Het bundelen van bestaande activiteiten en waar mogelijk deze activiteiten faciliteren - Het werven van leden van de wijkvereniging - Het opzetten van een centrale communicatieplek waar alle informatie te vinden is van de activiteiten in de wijken Leusden-Zuid en Tabaksteeg in het algemeen en Antares in het bijzonder

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Bij benadering 5.000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij zijn in nauw overleg met de gemeente Leusden, welzijnsorganisatie Larikslaan2, de scholen & kinderopvang in Antares, alle ondernemers in de directe omgeving en de wijkagent

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Tijdens een informatieavond van de provincie Utrecht op 29 juni in Westbroek.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
- Advies voor het oprichten van een wijkvereniging - Hoe mobiliseren we onze medewijkbewoners? - Hoe zetten we een centrale communicatieplek op? - Hoe onderhouden we op een goede manier contact met alle stakeholders (scholen en ondernemers in Anta

Afbeeldingen

Anders

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}