Werkgroep Outdoor Fitness

Het, in de wijk Heerenveen-Noord, realiseren van een buiten fitness locatie die gratis toegankelijk is voor buurtbewoners van alle leeftijden. De werkgroep focust zich daarbij op een voorziening zoals die geleverd kan worden door Norwell Outdoor Fitness BeNeLux (www.norwel.nl).

Kern

Naam
Wijkbelang Heerenveen-Noord

Aantal inwoners
circa 6000

Gemeente
HEERENVEEN

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Outdoor Fitness van Stichting Wijkbelang Heerenveen-Noord

Doelstelling
Behartigen van de belangen m.b.t. de algemene voorzieningen en verbeteren van de leefbaarheid in Heerenveen-Noord.

Leeftijd
19 oktober 2017

Aantal leden
9

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De Stichting Wijkbelang Heerenveen-Noord is opgericht op 11-04-2008. De bestuursleden beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en maken daarnaast gebruik van andere (in de wijk) multidisciplinaire en/of specifieke kennis en advies.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@heerenveennoord.nl

Project

Doelstelling
Het, in de wijk Heerenveen-Noord, realiseren van een buiten fitness locatie die gratis toegankelijk is voor buurtbewoners van alle leeftijden. De werkgroep focust zich daarbij op een voorziening zoals die geleverd kan worden door Norwell Outdoor Fitness BeNeLux (www.norwel.nl).

Beginsituatie
De werkgroep oriënteert zich op mogelijke locaties en partijen die in de financiering van het project willen participeren. Norwell Outdoor Fitness BeNeLux heeft tijdens de jaarvergadering van Wijkbelang Heerenveen-Noord een presentatie verzorgd van de mogelijkheden die zij bieden. Buurtbewoners waren erg enthousiast.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De buiten sportlocatie is laagdrempelig en toegankelijk voor mensen die zich geen abonnement op een sportschool kunnen permitteren. Het vergroot de mogelijkheden to sociale contacten en draagt bij aan een verbeterde volksgezondheid.

Onderdeel van een groter geheel
Maakt deel uit van de doelstelling om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren in het algemeen en de persoonlijke gezondheid en welbevinden van individuen in het bijzonder.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De te realiseren faciliteiten zijn toegankelijk voor bewoners van alle leeftijden in de wijk. Voor met name de sociale minima bieden ze een mogelijkheid om kosteloos aan hun gezondheid en conditie te kunnen werken.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Zoeken en vaststellen van locatie; zoeken van andere participanten; fondswerving; schrijven implementatieplan; bouwrijp maken locatie; onderhoud van de apparaten

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
leveren en plaatsen van de innovatieve outdoor fitness apparaten

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De begrote kosten bedragen € 35.000 (aanschaf en plaatsing fitness apparaten) Gezocht wordt naar een locatie die in eigendom is bij de gemeente Heerenveen zodat daaraan of geen kosten zijn verbonden, of deze voor rekening van de gemeente blijven

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Gemeente Heerenveen; Norwell Outdoor Fitness BeNeLux.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Naar verwachting is vooralsnog binnen de gemeentelijke organisatie van Heerenveen voldoende kennis aanwezig. In een later stadium kan ondersteuning door het ingenieursbureau welkom zijn.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij zijn door de Wijkmanager gemeente Heerenveen, geattendeerd op het bestaan van Kern met Pit

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondersteuning in de breedste zin van het woord bij de realisatie van een Outdoor Fitness Locatie in de wijk Heerenveen-Noord

Afbeeldingen

Sport en Spel

Twitter

Op de kaart

3  reacties

Ben Takkenberg 25-10-17 om 11:38

Schrijf een reactie...

Ben Takkenberg 25-10-17 om 12:24

Mooi instrument om ons te ondersteunen bij de realisatie van ons project

Anoniem 30-12-18 om 1:48

hallo, ik kan niet op jullie project klikken bij het stemmen.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}