't Griftbosje

Joost van Ettekoven 25-10-2017
0 reacties

een prettige groene ontmoetingsplek creëren met aandacht voor natuurlijke speelelementen voor kinderen en toename biodiversiteit in de woonomgeving

Kern

Naam
Griffensteijn en Kersbergen

Aantal inwoners
2990

Gemeente
Zeist

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
't Griftbosje

Doelstelling
verwilderd stuk groen ontwikkelen tot natuurlijke verblijfs- en speelplek

Leeftijd
1,5 jaar

Aantal leden
10 personen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
kennis van planten en bomen

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
jvettekoven@gmail.com

Project

Doelstelling
een prettige groene ontmoetingsplek creëren met aandacht voor natuurlijke speelelementen voor kinderen en toename biodiversiteit in de woonomgeving

Beginsituatie
De huidige situatie is een verwilderd stuk groen, aangrenzend aan de speeltuin, met wildgroei aan diverse struiken en bomen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
We hebben de volgende ideeën voor de plek: - aanleggen van een wadi in combinatie met natuurlijk speelelement. De wadi zorgt voor natuurlijke infiltratie regenwater en toename biodiversiteit door vochtige en droge ecosysteem te creëren - bestaand talud voorzien van natuurlijk speelelement - bankje plaatsen, waardoor je hier lekker kunt gaan zitten - bloemen zaaien - bijenkast plaatsen voor gezamenlijk buurtimkerproject - snoeien bestaand groen voor meer lucht en licht - entree verleggen, waardoor minder overlast van hondenuitlaatstrook

Onderdeel van een groter geheel
nee, onze groep is een eigen initiatief van bewoners. In het begin zijn we door het Platform Stadslandbouw Zeist aan elkaar gekoppeld. Daarnaast werken we samen met gemeente Zeist en een school in de wijk.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle directe omwonenden, waaronder ook senioren en kinderen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- er gaat een container geplaatst worden voor het opbergen van gereedschappen - snoeien - bijenkast plaatsen - ontwerpen en voorbereiden aanleg wadi - aanleggen wadi - aanleggen natuurlijke speelelementen - plaatsen bankje - verplaatsen entree

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
ontwerpen van de wadi

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
zonder aanleg wadi € 2500,- inclusief aanleg wadi € 12.500,- (dit is een schatting)

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, wij hebben hulp van het wijkteam Zeist-West van de Gemeente Zeist en Meander Omnium (welzijnsorganisatie Zeist- West). Een fotografe uit de wijk helpt ons om het proces op beeld vast te leggen. Een imker van de bijenvereniging Zeist, gaat een groepje buurtimkers coachen bij het bijeenhouden. Financiële ondersteuning ontvangen van het wijkteam Zeist-West en van de provincie middels Voucher Groen aan de Buurt.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, wij maken graag gebruik van ondersteuning van Arcadis. Wij denken zelf aan de engineering van de wadi. Hiervoor is denken wij een onderzoek naar de opbouw van de bodem van belang en zal moeten gerekend worden aan de infiltratiecapaciteit van de wadi. Dit kunnen wij zelf niet.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een contact bij de ODRU.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
projectplanning, technische kennis inzake bodem en wadi

Ontmoetingsplek

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}