Vlindertuin in De Zuidert

Gusta Drenth 25-10-2017
0 reacties

Onze wijk verfraaien en bijdragen aan het behouden - en beleven van natuur in de directe woonomgeving! De beoogde locatie is een volkstuinencomplex, waar een aantal hobbyboeren diverse soorten schapen en kippen hebben lopen. Het complex wordt veel bezocht door bewoners en cliënten gzorginstelling.

Kern

Naam
Wijk de Zuidert

Aantal inwoners
1600 huishoudens

Gemeente
Noordoostpolder

Provincie
Flevoland

Deelnemersgroep

Naam
Wijkplatform de Zuidert

Doelstelling
Bewoners inspireren, enthousiasmeren, activeren en verbinden om zo betrokken te zijn bij de buurt. Door te anticiperen op de diverse ontwikkelingen draagt het Wijkplatform bij aan het handhaven en verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Leeftijd
10 jaar

Aantal leden
9 leden

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
-

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
-

Project

Doelstelling
Onze wijk verfraaien en bijdragen aan het behouden - en beleven van natuur in de directe woonomgeving! De beoogde locatie is een volkstuinencomplex, waar een aantal hobbyboeren diverse soorten schapen en kippen hebben lopen. Het complex wordt veel bezocht door bewoners en cliënten gzorginstelling.

Beginsituatie
De beoogde locatie betreft een deel van een perceel grond wat gepacht/gehuurd wordt door een hobbyboer. Bij de Gemeente hebben we het verzoek neergelegd of de Gemeente toestemming wil verlenen voor de aanleg van een Vlindertuin, die vrij te bezoeken is en toegankelijk is voor minder validen. En daarnaast het verzoek of de Gemeente de huur voor dit stukje grond jaarlijks in mindering wil brengen op de huur die de betreffende schapenboer aan de Gemeente verschuldigd is voor het gebruik van de grond.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een plek waar vlinders en mensen elkaar ontmoeten.Verfraaiing van de wijk. Anticiperen op het feit dat vlinders en andere insecten (met name de bijen) het steeds moeilijker hebben en hiermee bijdragen aan het behoud van de soorten die we nog hebben. Een stuk natuurbeleving voor jong en oud op een locatie die graag en vaak bezocht wordt (volkstuinencomplex).

Onderdeel van een groter geheel
Ons project is geen onderdeel van een groter geheel/project. Het Wijkplatform draagt het volkstuinencomplex en de daar gevestigde hobbyboeren een warm hart toe, omdat deze mensen met hun dieren zorgen voor een stukje natuurbeleving in onze wijk. Eerder heeft het Wijkplatform zich tijdens NLDoet ingezet op het complex door hekwerk te vervangen, een picknicktafel en een informatiebord te plaatsen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen die graag buiten is en van de natuur houdt kan profiteren van ons project: zowel de wijkbewoners als andere plaatsgenoten, jong en oud. Er is in Emmeloord geen andere vlindertuin. Daarnaast biedt het kansen voor scholieren/studenten (project-/stageweken) van schollen uit Emmeloord, Hierbij denken we aan de beide basisscholen in de wijk en de scholieren van het Groenhorstcollege (Aeres).

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Vergunningaanvraag, informatie inwinnen over grondkwaliteit, ontwerp voor de inrichting maken, subsidie NLDoet 2018 aanvragen, samenwerking zoeken met het Groenhorstcollege en/of beide bassischolen in de wijk. Afgraven en aanleggen van de tuin.Andere subsidiemogelijkheden onderzoeken (Leadergelden). Naast het samenstellen van een projectgroep om de tuin tot stand te laten komen, gaan we een onderhoudsteam samenstellen voor het structurele onderhoud.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het grondverzet als dit niet te duur is.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
• We verwachten tussen de € 4.500 en € 6.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
• Ja, buurtbewoners, MBO studenten Aeres Emmeloord, leerlingen basisscholen (in de wijk) Het Kompas en Windkracht 10, Gemeente, natuurverenigingen etc.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Misschien

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben meegedaan aan Kern met Pit 2016 met ons project jeu de boulesbanen

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Eventueel ondersteuning door Arcadis inzake bodemonderzoek en ontwerp en daarnaast fondsenwerving.

Afbeeldingen

Het aanplanten van de tuin met hulp van leerlingen MBO Aeres Emmeloord

Bezoek van burgemeester Aucke van der Werff aan de vlindertuin in de Zuidert Emmeloord

Dierenrijk

 • Gusta Drenth 2 dagen geleden
  Vanochtend de laatste hand gelegd aan ons filmpje, samen met Piet Boersma en Kevin Hoving. Inmiddels hebben we ook een aantrekkelijk aanbod gehad van een bedrijf uit de buurt voor polo-shirts voor de hele projectgroep. Eind van de week ligt er een proefset voor ons klaar, zodat we volgende week woensdag na onze vergadering e.e.a. kunnen passen. In de vlindertuin bloeien de eerste krokussen en sneeuwklokjes en met het mooie weer van de afgelopen dagen werden deze al druk bezocht door net ontwaakte insecten. De valkenkast is inmiddels verplaatst naar een betere plek. De lammetjes van Wim Veldkamp (het zijn net pubers) mogen iedere dag even buitenspelen, wat natuurlijk veel bekijks trekt. Inmiddels heb ik alle spullen ontvangen van zowel de bijen- als vlinderstichting voor onze presentatie. Alleen de folders zijn nog onderweg.
 • Gusta Drenth 1 week geleden
  Gisterenavond was in het buurthuis in onze wijk de 3-D presentatie over Engelse tuinen van Piet Boersma (de ontwerper van onze vlindertuin). Voorzien van 3-D bril hebben de bezoekers genoten van schitterende foto's van diverse prachtige tuinen. De beelden werden vertoond op een manier alsof men echt zelf door de tuinen loopt. Engelse tuinen zijn wereldberoemd, want zowel de ligging, de aanleg en de plantenkeuzes getuigen van veel smaak en kennis. Wat de avond extra leuk maakte, was dat Piet er met veel enthousiasme en humor over kan vertellen.
 • Gusta Drenth 3 weken geleden
  Vanmiddag met drie andere leden van de projectgroep foto's en filmfragmenten uitgezocht voor het te maken filmpje van 1½ minuut. Ook hebben we de bijbehorende tekst op papier gezet. De kleinzoon van Piet Boersma (onze tuinontwerper) gaat met het e.e.a. aan de slag. Vervolgafspraak staat op op dinsdag 12-2 gepland. Daarnaast zijn we bezig met de sponsoring van T-shirts door een (locaal bedrijf) voor de hele projectgroep.
 • Gusta Drenth 3 weken geleden
  Vanmiddag hebben Annet Beekman en ik gesproken met drie (woon)begeleiders van Kwintes (locatie IJsselmeerlaan in De Zuidert) om te kijken hoe we hun cliënten kunnen betrekken bij de vlindertuin (bijv. onderhoud van de tuin).
 • Gusta Drenth 3 weken geleden
  Gisterenochtend telefonisch contact gehad met Margje van Spaendonck van Kern met Pit omdat we veel vragen hadden. We zijn weer een heel stuk wijzer over wat er precies van ons verwacht wordt voor en op 30 maart. In de vergadering van gisterenavond hebben we alles besproken, veel stappen gezet en goede afspraken gemaakt. Zo hebben we o.a. een heel leuk plan om ons op 30 maart te presenteren en het publiek die dag te verleiden om op ons project te stemmen en Piet's kleinzoon gaat ons helpen met het filmpje. Daarvoor hebben we volgende week een afspraak staan. Een aantal mannen van de projectgroep komen de 30e gezellig met hun vrouw. Zojuist diverse spullen besteld bij de bijenstichting en de vlinderstichting.
 • Gusta Drenth 4 weken geleden
  Er zijn weer de nodige ontwikkelingen rondom de tuin en de voortgang van het project te melden. Zo gaat "onze" Piet (Boersma die de vlindertuin heeft ontworpen) op 13 februari a.s. een 3-D lezing geven over tuinen in het buurthuis in de wijk. Inmiddels staat e.e.a. op Social Media, is er een flyer gemaakt en natuurlijk gaat er binnenkort ook een persbericht naar de lokale krant. Verder is er een facebookpagina aangemaakt voor de vlindertuin https://www.facebook.com/vlindertuindezuidert/. Op maandag 4 februari a.s. gaan we op bezoek bij Kwintes (begeleiding en opvang) op hun locatie in onze wijk (IJsselmeerlaan) om te bespreken op welke wijze we hun cliënten kunnen betrekken bij de vlindertuin (bijv. tijdens NL Doet, periodiek onderhoud etc.). Verder zijn we bezig op korte termijn een extra vergadering in te plannen voor de projectgroep. Dit i.v.m. de recente ontwikkelingen Kern met Pit en onze voorbereiding voor de Landelijke finale op 30 maart. Er ligt weer een mooie uitdaging voor ons.
 • Gusta Drenth 5 weken geleden
  Blij verrast waren we, toen we afgelopen zaterdag door de vakjury werden verkozen tot Flevolandse Kern met Pit 2018. Echt geweldig. Met deze extra prijs kunnen we nog meer mooie dingen realiseren. Niet alleen voor de tuin, maar ook de directe omgeving, zodat deze nog aantrekkelijker wordt voor zowel mensen als vlinders, bijen en andere insecten. Inmiddels is bekend dat de plaatselijke afdeling van Groei en Bloei, de tuin op zal nemen in de open tuinenroute door de polder (Pinksterweekeind). Piet Boersma (die de tuin heeft ontworpen) zal deze dagen ook rondleidingen verzorgen (8, 9 en 10 juni). Ook hebben we van een buurtbewoner een heel mooi kunstwerk aangeboden gekregen om in de tuin te plaatsen. Het is van natuursteen (en dus hufterproof) en past wat uitstraling betreft prachtig bij de tuin. Het kan in één van de borders met lage begroeiing geplant worden op een sokkel van stoepstenen (gedraaid). Dit past dan weer prachtig bij de stapelmuurtjes.
 • Gusta Drenth 08 januari 2019
  Vanochtend hebben we weer vergaderd met de projectgroep en o.a. gesproken over de invulling NLDoet 2019 (onze subsidie-aanvraag is door het Oranjefonds gehonoreerd) . Hiervan zullen materialen worden aangeschaft om o.a. een ooievaarsnest te maken en te plaatsen in het weiland naast de tuin. Het huisje van de volkstuinvereniging (waarin wij spullen mogen opslaan) is recent door 2 leden van de projectgroep wat opgelapt, zodat het weer waterdicht is. Vanmiddag worden er nog rozenbottelstruiken en krentenbomen geplant, vlakbij de tuin. In 2019 zal er nog meer worden verbeterd aan de omgeving. Een valkenkast, die er inmiddels een paar jaar staat, zal verplaatst worden naar een plek, meer in de luwte, op de schapenweide van Wim. Ook hebben we een datum vastgesteld voor de feestelijke opening van de tuin en wel zaterdag 6 juli 2019.
 • Gusta Drenth 04 januari 2019
  De afgelopen maanden is er nog heel veel gebeurd in en rondom de vlindertuin. In oktober zijn er honderden bollen geplant en ook het aangrenzende stuk grond van de Gemeente is inmiddels voorzien van bijpassende beplanting. Twee ondernemers uit de wijk, t.w. Plaza De Zuidert en Tranemo Advanced Workwear hebben de twee andere weidebanken gefinancierd. Natuurlijk is er in oktober en november meerdere malen geschoffeld om de tuin onkruidvrij de winter in te laten gaan. Inmiddels zijn er ook goede afspraken gemaakt met de twee basisscholen in de wijk. Beide zijn heel enthousiast om te participeren in het project. Dit gaat dit voorjaar gebeuren op drie crea vrijdagmiddagen. Henk Veringa (natuurgids IVN met een passie voor insecten en vlinders) gaat e.e.a. begeleiden. De leerlingen van beide scholen zullen gezamenlijk aan de slag gaan (dit ter bevordering van de samenwerking) met het vullen van het grote insectenhotel en het maken van nestkastjes. Piet Boersma (die de tuin heeft ontworpen) heeft aangegeven komende zomer een aantal rondleidingen te willen verzorgen door de tuin. Dit n.a.v. het feit dat de vele bezoekers (mede door de prachtige nazomer) veel belangstelling tonen voor de beplanting. Komende dinsdag hebben we weer vergadering met de projectgroep. Daarin zal ook het aanbod van een wijkbewoner (die in de wijknieuwsbrief had gelezen over kunst in de vlindertuin) worden besproken.
 • Gusta Drenth 03 oktober 2018
  Inmiddels zijn alle organisaties die subsidies hebben verstrekt, bedankt en geïnformeerd. Vandaag ook de beide basisscholen in de Zuidert plus Kwintes (beschermd/begeleid wonen) een update gestuurd. Hopelijk kunnen we op korte termijn met hen in gesprek om te bepraten wanneer en op welke wijze zij een bijdrage gaan leveren aan het project. Het gaat om het vullen van het grote insectenhotel, het timmeren van nestkastjes en eventueel planten (van bollen) en of zaaien. Omdat we in contact staan met de bijenvereniging en de volkstuinvereniging kunnen we, indien gewenst, voor de scholen ook gastsprekers organiseren. Binnen het Wijkplatform is voldoende mankracht om de leerlingen bij het e.e.a. te begeleiden en de kosten van de materialen komen voor rekening van de projectgroep.
 • Gusta Drenth 02 oktober 2018
  Zojuist de vlag van het Prins Bernhard Cultuur Fonds per post ontvangen en meteen naar de tuin gefietst om hem op te hangen. Het viel me op dat het grote insectenhotel inmiddels mooi is afgewerkt met geschaafde planken.
 • Gusta Drenth 02 oktober 2018
  De vlindertuin trekt al veel bekijks van jong en oud. En wat is iedereen positief. Zo leuk om te horen. Zojuist wat foto's van bezoekers toegevoegd aan de projectpagina.
 • Gusta Drenth 02 oktober 2018
  Gisterenmiddag samen met onze contactpersoon Irma Profijt-Doorlag de vlindertuin bekeken en het project besproken. Van twee fondsen zijn we nog in afwachting van de toegezegde subsidies. Het SBBK heeft vandaag laten weten, dat hun subsidie op korte termijn zal worden overgemaakt. Vanavond spreek ik de penningmeester van het Wijkplatform en zullen we het financieel overzicht ondertekenen zodat dit samen met het evaluatieverslag en facturen kan worden opgestuurd naar het PBCF. Dit financieel overzicht en evaluatieverslag heb ik zojuist ook aan onze projectpagina Kern met Pit toegevoegd.
 • Gusta Drenth 19 september 2018
  Vanochtend vroeg hebben we bezoek gehad van onze burgemeester Aucke van der Werff samen met Omroep Flevoland. Hij is bezig met een soort afscheidstoernee door de polder en bezoekt daarbij vrijwilligersprojecten. Hij heeft geholpen met de aanplant van de laatste border. Volgende week wordt e.e.a. uitgezonden in een 2 minutenitem. Ook Rianne Grimme (van het tuincentrum dat alle planten heeft geleverd) kwam een kijkje nemen met haar collega. O.a. doordat e.e.a. door haar per border is geleverd, konden we gisteren zoveel werk verzetten. Wim Veldkamp heeft drie prachtige weidenbanken opgehaald (najaarsopruiming Welkoop) en samen met Jan Vos en Jan Willemsen in de tuin geplaatst. Eén van de banken hebben we cadeau gekregen van twee betrokken buurtbewoners. De eerste bezoekers hebben vandaag al heerlijk in het zonnetje van de tuin kunnen genieten.
 • Gusta Drenth 18 september 2018
  Wat een fantastische dag hebben wij vandaag gehad. Dankzij de inzet en het enthousiasme van de MBO leerlingen toegepaste biologie AERES Emmeloord zijn vandaag alle planten geplant. De mannen van de projectgroep hebben het schapenhekwerk geplaatst.
 • Gusta Drenth 13 september 2018
  Zojuist is er champost gestort. Deze is gratis ter beschikking gesteld door Profytodsd en de Gemeente Nop heeft voor het transport gestort. Morgen gaan de mannen e.e.a. door de tuin verwerken. Daarna is deze plantklaar. Precies op tijd, want aankomende dinsdag starten we met planten.
 • Gusta Drenth 03 september 2018
  Vandaag bericht ontvangen dat een groep van 20 leerlingen van AERES ons komt helpen met het planten op dinsdag 18 september. De helft van deze groep heeft ons ook in april geholpen met de aanleg van de borders en paden. Ook kunnen we rekenen op een paar buurtbewoners die ons met NLDoet2018 hebben geholpen. Morgen is er weer een vergadering waarin we de invulling van de beide plantdagen gaan bespreken.
 • Gusta Drenth 31 augustus 2018
  De afgelopen weken is de projectgroep weer druk in de weer geweest. Zo is er heel veel schone grond aangevoerd door de Gemeente en verdeeld over de borders. Ook zijn de paden voorzien van klinkerranden en een prachtige gele toplaag (halfverharding). De gemeente heeft het stuk grond, grenzend aan de vlindertuin waarop de Japanse Duizendknoop woekert, zo diep mogelijk afgegraven en de grond afgevoerd. Daarnaast is het giga insectenhotel bekleed met dakpannen en staan er 35 kistjes klaar (om t.z.t. te laten opvullen met natuurlijke materialen door leerlingen van de basisscholen) waarmee het hotel gevuld kan worden.
 • Gusta Drenth 15 augustus 2018
  Vandaag heeft de projectgroep hard gewerkt om al het onkruid te verwijderen. Daarbij kregen we hulp van de Gemeente (mankracht plus kluskeet). Ook levert de Gemeente deze week schone grond voor de borders.
 • Gusta Drenth 08 augustus 2018
  Vandaag is de projectgroep op bezoek geweest bij de Vlinderhof in Utrecht. We hebben een rondleiding gehad van Peter Mocking en Bart van Aller en hebben veel tips gekregen over de aanleg en het onderhoud.
 • Gusta Drenth 07 augustus 2018
  Vandaag hebben we weer overleg gehad met de projectgroep om de stand van zaken te bespreken. We hebben nog steeds te maken met Heermoes en Japanse Duizendknoop, twee onkruiden die zich zeer lastig laten bestrijden. Woensdag 15 augustus a.s. gaat de projectgroep aan de slag om e.e.a. handmatig uit te steken. Ook de Gemeente zal daaraan meewerken. Er is vertrouwen dat het gaat lukken om het perceel vrij van onkruid te krijgen voor half september. De firma Grimme zal worden geïnformeerd over de levering van de planten half september. In week 38 zal er worden aangeplant. Voor die tijd zullen de paden verder worden afgewerkt (voorzien van toplaag met een klinkerrand.
 • Gusta Drenth 03 mei 2018
  De leerlingen Toegepaste Biologie van MBO Aeres Emmeloord hebben, samen met de projectgroep, fantastisch werk verricht. In twee middagen zijn de stapelmuurtjes gebouwd en de paden voorzien van (half)puin. Wat een enthousiasme bij deze geweldige groep. Evelien de Vries (leerkracht) gaat bekijken of deze zelfde groep in september twee middagen kan helpen met het aanbrengen van de beplanting. De komende tijd gaan we ons richten op onkruidbestrijding.
 • Gusta Drenth 11 april 2018
  Vorst en regen hebben er toe geleid dat de leerlingen Aeres geen drie maar twee middagen kunnen helpen met de werkzaamheden deze maand. Inmiddels is er al wel zand over de grond verdeeld en is het wachten op een spitmachine die de boel kan omspitten. Hierna zullen de paden en borders worden uitgezet. Daarbij richten wij ons eerst op het gedeelte met verhoogde borders, waar stapelmuurtjes zullen worden gebouwd. Ook zijn we bezig voorbereidingen te treffen voor het bouwen van een groot insectenhotel. Financieel staat ons project er goed voor, dankzij een donatie van Zorg uit Handen https://zorg-uithanden.nl/ en recente honorering van twee ingediende subsidie-aanvragen: t.v. Stimuleringsfonds ledenvereniging Oude en Nieuwe Land en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hierdoor hebben we nu de middelen om te zorgen voor goed begaanbare paden (ook voor minder validen) van halfverharding.
 • Gusta Drenth 11 maart 2018
  Gisterenochtend is er door de projectgroep plus wijkbewoners (die zich hadden aangemeld voor onze NLdoet 2018 klus) hard gewerkt aan het plaatsen van een nieuwe omheining langs de vlindertuin. Inmiddels is ook zeker dat leerlingen van Aeres in april gaan helpen met de aanleg van paden, borders en muurtjes. Het aanbrengen van de beplanting schuiven we op naar september (i.p.v. april) zodat er meer tijd is om de grond goed voor te bewerken. De beide basisscholen uit de wijk hebben enthousiast gereageerd op ons voorstel om hen te betrekken bij het project.
 • Gusta Drenth 20 februari 2018
  Gisterenmiddag hebben Piet Boersma, Wim Veldkamp en ik een gesprek gehad met Evelien de Vries van Aeres (voorheen Groenhorstcollege) in Emmeloord. We hebben o.a. gesproken over welke werkzaamheden haar groep eerstejaars leerlingen (toegepaste biologie) zouden kunnen doen. De volgende zaken gaat zij met hen overleggen: de tuin inmeten en uitzetten, paden aanleggen met worteldoek en dennenschors, muurtjes bouwen en helpen met de beplanting van de borders.
 • Gusta Drenth 13 februari 2018
  Vandaag is er zand gestort op de locatie van de Vlindertuin. Wijkbewoner Miriam Boerefijn heeft hier foto's van gemaakt en zal dit ook gaan doen van alle komende werkzaamheden en de aanleg van de tuin. We zijn in afwachting van een offerte voor de beplanting van Grimme groencentrum.
 • Gusta Drenth 08 februari 2018
  Inmiddels bestaat uit onze projectgroep uit 11 enthousiaste vrijwilligers en hebben we gisterenavond weer vergaderd. Piet Boersma heeft een beplantingslijst opgesteld en tekeningen gemaakt van de borders. Vandaag is de tuin omgespit.
 • Gusta Drenth 16 januari 2018
  Vanmiddag heeft de projectgroep een afspraak met de heer Henk Bakker van de Gemeente. We gaan afspraken maken en vastleggen over o.a. het gebruik van de grond, de afwatering en het verwijderen van de invasieve planten die op het perceel groeien.
 • Gusta Drenth 04 januari 2018
  Vandaag is de projectgroep weer uitgebreid door de aanmelding van een wijkbewoner met een groen hart. Afgelopen dinsdagavond heeft Piet Boersma een eerste ruw ontwerp van de tuin gepresenteerd aan de projectgroep. De komende weken gaat Piet e.e.a. nader invullen. Helaas is onze subsidie-aanvraag die we hadden ingediend bij Stichting Doen afgewezen. Vandaag dan ook een tweetal nieuwe subsidie-aanvragen ingediend bij organisaties in Flevoland.
 • Gusta Drenth 05 december 2017
  Op maandag 11 december a.s. hebben wij een afspraak met tuinontwerper Piet Boersma. Piet woont in onze wijk en heeft zijn hulp aangeboden v.w.b. advies grondverbetering en ontwerp. De uitkomsten hiervan nemen we mee naar onze eerste vergadering van de projectgroep op woensdag 13 december. Behalve Piet hebben zich nog een paar bewoners aangemeld voor hulp. De firma Profyto gewasbescherming heeft haar medewerking toegezegd. Bij hen kunnen we terecht voor zaaigoed en bodemverbeteraars. Begeleid/beschermd wonen Kwintes (uit onze wijk) heeft laten weten enthousiast te zijn over ons project en aangegeven dat cliënten kunnen en willen meehelpen met de aanleg/het onderhoud van de tuin.
 • Gusta Drenth 24 november 2017
  De afgelopen weken zijn er veel stappen gezet, Zo zijn de eerste contacten gelegd met diverse organisaties voor samenwerking, financiële ondersteuning of andere hulp. Het Groenhorstcollege (Aeres) heeft laten weten dat ons project heel mooi past bij hun opleiding toegepaste biologie en de lessen relatie fauna en omgeving. Zij zijn enthousiast om aan ons project mee te werken. Daarbij denken we aan ontwerp van de tuin, de opkweek van planten en de aanleg. We hebben een verkennend gesprek gehad met Landschapsinrichting Flevoland. Er is een subsidie-aanvraag ingediend voor een LEADER-subsidie. Hier komen we helaas niet voor in aanmerking omdat ons project hiervoor te klein is. Bij Stichting Doen hebben we ook een subsidie-aanvraag ingediend. Via Social Media hebben we aandacht voor ons project gevraagd, ook om mensen te werven die zich hiervoor in willen zetten. T.b.v. ons presentatie op 20 januari 2018 hebben we vlinderspullen verzameld. Ook gaan we een moodboard en een powerpresentatie hiervoor maken. Er is een projectplan geschreven en een begroting opgesteld. Volgende maand gaan we e.e.a. met de projectgroep nader bespreken.

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}