Opknappen plein Hoornseschans Fokkesteeg

Marleen Schollaart 27-10-2017
547 keer bekeken 0 reacties

Wij wilden het centrale plein mooier en aantrekkelijker maken voor omwonenden, bezoekers, bijen, vogels en vlinders. Ook hoopten wij hiermee leegstand van winkelpanden en vandalisme tegen te gaan. Mooier maken is gelukt, vandalisme is momenteel verdwenen. Zie verder onze bijlage over het project.

Kern

Naam
Fokkesteeg

Aantal inwoners
6000

Gemeente
Nieuwegein

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Bewoners Initiatieven Fokkesteeg

Doelstelling
Het opknappen van het centrale plein in de wijk Fokkesteeg, en dat is gelukt! Zie voor het resultaat de foto's, bereikbaar via de link onderaan dit project

Leeftijd
voorjaar 2017

Aantal leden
Wij hebben geen leden, maar vrijwilligers. In totaal hebben er 22 vrijwilligers meegewerkt aan ons project, waarvan 21 op de 'grote plantdag', de voltooiing van ons project.

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Twee vrijwilligers hebben veel kennis van en ervaring met bloemen en planten, een een andere vrijwilliger heeft veel ervaring met organiseren en schrijven.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
bewonersfokkesteeg@gmail.com

Project

Doelstelling
Wij wilden het centrale plein mooier en aantrekkelijker maken voor omwonenden, bezoekers, bijen, vogels en vlinders. Ook hoopten wij hiermee leegstand van winkelpanden en vandalisme tegen te gaan. Mooier maken is gelukt, vandalisme is momenteel verdwenen. Zie verder onze bijlage over het project.

Beginsituatie
We begonnen in 2017 met het vullen van bloembakken, bloempotten en het hanging baskets. Toen ging het nog om het verder opknappen van het centrale plein (ons project 2018). Dat betekende het rooien van de oude beplanting, bestaande uit saaie dwergmispels (het zag er echt niet uit, volgens omwonenden en passanten). Begin september is de oude beplanting gerooid, en vervolgens is er twee maal gefreesd om de grond klaar te maken voor de nieuwe beplanting. Op 3 november volgde onze 'grote plantdag', waarop we met 21 (!)vrijwilligers de nieuwe beplanting in de grond hebben gezet. En daarmee is ons project kern met Pit 2018 voltooid.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het is voor de omwonenden een veel prettiger leefomgeving geworden. Voor mensen die het doorgaande fietspad gebruiken, direct langs het plein lopend, is het ook een veel mooiere route. Voor winkeliers kan het aantrekkelijker worden om zich hier te vestigen, en mensen die op het terras voor het buurthuis zitten, hebben ook een leuker uitzicht. Het plein heeft ook een ontmoetingsfunctie binnen de wijk. Als we er aan het werk zijn, blijven er steeds mensen een praatje maken. Het lijkt er op dat steeds meer mensen zich er bij betrokken gaan voelen, en we hoopten dat dit uiteindelijk ook het vandalisme zou tegengaan (meer sociale controle). Om die reden hebben we ook vanaf het begin de basisschool erbij betrokken. Het vandalisme is inderdaad vrijwel verdwenen, maar dat komt mede (en vooral) ook door de inzet van de politie. In de plaats van de oude dwergmispels staan er nu nieuwe struiken en planten (een paar Viburnum Tinussen, rododrendons, hortensia's, lavendel, zwarte toorts, etageplanten, daglelies, geraniums rosanna, en noem maar op. Ook zijn er meer dan 400 bloembollen gepoot: het 'blije bijen' pakket van Natural Bulbs, en een aantal verwilderingsbollen, die zich onder de grond vanzelf gaan vermeerderen. Nu het winter is, is het nog een beetje kaal, maar in het voorjaar wordt het één grote bloeiende bloemenzee. Het grappige is, dat zelfs nu het nog een beetje kaal is, veel mensen zeggen dat het plein er nu al beter uit ziet.

Onderdeel van een groter geheel
Als het groen rond het plein is opgeknapt, willen we in de komende jaren ook graag andere delen van de wijk gaan opknappen. In die zin is het dus een onderdeel van een veel groter groenplan. Maar als bBewoners Initiatieven Fokkesteeg willen we meer: meer saamhorigheid in de wijk bijvoorbeeld, meer betrokkenheid. In dat kader hebben we met burendag een rommelroute - voortuinenverkoop georganiseerd in de wijk. Daaruit zijn een aantal dromen voor de wijk voortgekomen: speellocaties opknappen, fietspaden veiliger maken en het hondenpoepprobleem aanpakken. Daar zijn nu drie werkgroepjes voor geformeerd, alle drie bestaande uit buurtbewoners (andere bewoners dan die meewerken aan het groenplan). maar dat zijn andere projecten, waar we weer apart voor gaan crowdfunden.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
So wie so de direct omwonenden en bezoekers van het buurthuis en de winkels. Maar in feite vrijwel alle bewoners van de wijk, want het fietspad langs het plein wordt druk bereden. Het maakt onderdeel uit van een centrale fietsroute door Nieuwegein. Ook lopen er veel mensen op de trottoirs rond het plein.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We hebben de volgende werkzaamheden opgepakt: de planten in de hanging baskets en bloembakken worden regelmatig vervangen, de oude beplanting in de perken is gerooid en er is nieuwe beplanting aangebracht. Het onderhoud blijft een continue aangelegenheid: er moet voortdurend onkruid worden verwijderd, er moet water worden gegeven bij droogte, en planten moeten worden af en toe worden worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn nooit afgerond, ook niet in d ekomende jaren. gelukkig hebben we vrijwilligers om te helpen, en heeft de gemeente vanuit het project Betere Buurten de watervoorziening gefinancieerd, zodat we niet langer met gieters en ladders hoeven te sjouwen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Alleen het rooien van de oude beplanting en het tweemaal frezen van de grond is uitbesteed (dat bleek handmatig niet t doen), verder hebben we alles zelf gedaan en blijven we ook alles zelf doen..

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Volgens de gemeente zou het project zo'n € 8000 kosten. Maar uiteindelijk zijn we op minder uitgekomen, namelijk op zo'n € 6000.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben het benodigde geld bij elkaar gekregen dankzij een bijdrage van de provincie Utrecht (vanuit het project 'Groen aan je buurt') en dankzij subsidie van de gemeente Nieuwegein. Verder heeft de afdeling groenbeheer van de gemeente Nieuwegein ons adviezen gegeven, en hebben twee medewerkers van de afdeling groenbeheer mee geholpen bij de grote plantdag, evenals de burgemeester en twee wethouders, en de wijkcoördinator. Zo leuk en belangrijk vonden zij ons project.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Bij navraag bleek Arcadis ons niet te kunnen helpen, maar dat bleek ook niet nodig, we hebben het zelf geklaard.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We kregen een email.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Vooral op het gebied van crowdfunding hoopten we advies te krijgen. We kwamen vooral uit bij 'Voor je Buurt', maar dat leverde alleen een teleurstelling op. Gelukkig hebben we de financiëring toch rond gekregen, dankzij de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein.

Afbeeldingen

Inrichten groen

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}