Plantsoen 'het gebouwtje'

ineke Leeuw-Vennegoor 27-10-2017
495 keer bekeken 0 reacties

De doelstelling voor dit project is de ruwe bossage naast 'het gebouwtje' op het Stift Weerselo plaats te laten maken voor gazon, biodiversiteit, een bankje en ruimtelijke kunst. Dit wordt een plantsoen voor rust, bezinning, maar ook ontmoeting, samenzijn en genieten van de historische plek.

Het Stift Weerselo is een beschermd dorpsgezicht met meerdere monumenten, waaronder de eeuwenoude Stiftskerk. Naast een plek voor geloof, bezinning en rust is het Stift ook een plek voor kunst, cultuur en voor ontmoeting, samenzijn. 

Dit alles komt in de toekomst samen in de plantsoenen naast het 'gebouwtje'. 

Kern

Naam
Het Stift Weerselo

Aantal inwoners
ca 75

Gemeente
Dinkelland

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Hervormde Stichting het Stift Weerselo

Doelstelling
Het behoud en beheer van cultureel erfgoed binnen een beschermd dorpsgezicht.

Leeftijd
Het Stift sinds 1142, de Stichting sinds de jaren 80

Aantal leden
Bestuur: 6 leden.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben kennis met betrekking tot het beheer en behoud van cultureel erfgoed: het Stift Weerselo heeft meerdere monumenten en is een beschermd dorpsgezicht. Toch zijn we allen vrijwilligers met een betrokkenheid. Waar we kunnen, zullen we onze kenn

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
inekevennegoor@hotmail.com

Project

Doelstelling
De doelstelling voor dit project is de ruwe bossage naast 'het gebouwtje' op het Stift Weerselo plaats te laten maken voor gazon, biodiversiteit, een bankje en ruimtelijke kunst. Dit wordt een plantsoen voor rust, bezinning, maar ook ontmoeting, samenzijn en genieten van de historische plek.

Beginsituatie
Het zogenaamde 'gebouwtje' naast de Stiftskerk, krijgt in 2018 een facelift. Het gebouwtje heeft al jaren slechts een opslagfunctie en is vervallen. Dit gaat veranderen: na renovatie zal dit een plek worden voor kunst en cultuur. Het exposeren van kunst, maar ook intieme concerten in huiskamersfeer zullen het gebouwtje een passende functie binnen het Stift geven. Na deze restauratie zal ook het groen om het gebouwtje moeten worden aangepast. Het is nu een ruwe bossage met diverse struiken, oude boomstronken en onkruid die op deze openbare en toeristische plek niet past. Dit groen neemt het zicht van het gebouwtje weg, waardoor de nieuwe functie niet optimaal te beleven zal zijn. Daarnaast is de plek uniek, omdat het een prachtig overzicht geeft op het gehele Stift.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Voor de bewoners, toeristen en betrokkenen bij het Stift Weerselo is het onverzorgde ruwe bossage bij het gebouwtje een doorn in het oog. Wij stellen ons voor dat wanneer het plantsoen is gerealiseerd, dit een meerwaarde voor de beleving van het Stift zal zijn, omdat deze plek een uniek zicht geeft op alle monumentale gebouwen. Dit betekent dus niet alleen veel voor de kunstbeleving in en om het gebouwtje, maar voor recreërende toeristen, passanten, en voor de bewoners zelf een plek voor ontmoeting en samenzijn.

Onderdeel van een groter geheel
De Hervormde Stichting het Stift Weerselo is verantwoordelijk dit prachtige cultureel erfgoed voor ons nageslacht te behouden. De gebouwen, grond, bos en plantsoenen zijn onze zorg. We proberen met vrijwillige inzet van vele deze rustieke plek, na een moeizame periode, weer te laten stralen. In het bos is reeds een inhaalslag gemaakt. Zo zijn er nog meer plekken die onze extra aandacht krijgen en in de toekomst verdienen. Bijvoorbeeld waar we plekken zullen creëren voor ontmoeting, of juist bezinning. Maar ook waar biodiversiteit en bloemenmengsels hard nodig is, om weer vogels en insecten te trekken. En wellicht zullen er dan weer de bijenkasten staan die er ooit stonden...

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van het beschermde dorpsgezicht Het Stift. Voor hen is dit toekomstige plantsoen een belangrijke plek vanwege zijn unieke locatie. De bewoners, leden van de geloofsgemeenschap Protestantse Stiftsgemeente, de toeristen en andere belangstellenden van het Stift hopen elkaar hier te treffen. Genieten, ontmoeten en plek voor bezinning zijn de termen die bij dit stukje Stift gaan passen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Allereerst pakken we de renovatie van het gebouwtje op. Wanneer dit gerealiseerd is kunnen we beginnen aan het ontginnen en inrichten van het plantsoen. Het coördineren hiervan, de organisatie en de realisatie zal bij de Hervormde Stichting het Stift Weerselo komen te liggen. Waarbij we niet schuwen zelf ook de handschoenen aan te trekken.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het zware werk in ons groen beheer laten we door Soweco doen. Een groenvoorziening die met mensen met beperkingen werkt.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De totale oppervlakte is ongeveer 10x5 meter en 5x3 meter. Dit moet ontgonnen, bewerkt en ingezaaid worden. Een bankje, wellicht en hopelijk een schenking van derden. Een kunstobject idem door een organisatie. Een kostenoverzicht van de totale realisatie is er nog niet, maar geschat wordt enkele duizenden euro's.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Natuurlijk onze bewoners zelf, daarnaast hebben we een klein aantal vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschap, en betrokkenen uit onze regio. Voor het bankje en het kunstobject in het plantsoen zien we goede kansen bij bevriende organisaties uit de regio.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
De plantsoenen om het gebouwtje worden waarschijnlijk eenvoudig en sober van vorm en inrichting. Toch zou het fijn zijn een buitenstaander in het schetsontwerp mee te laten denken, om uiteindelijk het beste en de duurzaamste oplossing voor het Stift te kunnen realiseren.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We zijn met Kern met Pit in aanraking gekomen via Tom Jannink, Martine van Burgsteden van Eeckhof uit Bentelo.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Naast al wat in bovenstaande teksten is uitgelegd over het Stift Weerselo is advies over beheer en onderhoud altijd welkom.

Afbeeldingen

Inrichten groen

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}