SportParkPlus - Het aanleggen van een beschutte ontmoetingsplek voor oud en jong in de buitenlucht.

Robert Ros 29-10-2017
0 reacties

We hopen met het realiseren van de beschutte ontmoetingsplek voor oud en jong in de buitenlucht een mooie plek te creëren waar jong en graag naar toe gaan om elkaar te ontmoeten en wellicht mee te doen aan één van de beweegactiviteiten in de buitenlucht.

Kern

Naam
Delden

Aantal inwoners
7200

Gemeente
Hof van Twente

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
vv Rood Zwart / SportParkPlus

Doelstelling
Rood Zwart is een voetbalvereniging, maar heeft zich tot doel gesteld om ook meer te zijn dan alleen maar een voetbalvereniging. Met 750 leden en 250 vrijwilligers wil Rood Zwart ook haar maatschappelijke rol oppakken. Dat heeft ze in haar statuten ook expliciet gemaakt. Rood Zwart wil in dit verband er onder meer voor zorgen dat mensen, van jong tot oud, actief mee kunnen doen in de maatschappij en duurzame contacten kunnen aangaan. "Bewegen en ontmoeten in een groene omgeving" is daarbij het centrale thema.

Leeftijd
De vereniging is in 1923 opgericht. De commissie SportparkPus is sedert 2010 actief.

Aantal leden
Rood Zwart heeft ongeveer 750 leden en 250 vrijwilligers.

Soort
Sportvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We kunnen de kennis delen die we in de afgelopen jaren als vereniging hebben opgedaan met betrekking tot de bouw van ons 'noaberschapshuus' (een multifunctionele, duurzame wijkvoorziening in het westen van Delden) en de herontwikkeling van on

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@roodzwart.nl

Project

Doelstelling
We hopen met het realiseren van de beschutte ontmoetingsplek voor oud en jong in de buitenlucht een mooie plek te creëren waar jong en graag naar toe gaan om elkaar te ontmoeten en wellicht mee te doen aan één van de beweegactiviteiten in de buitenlucht.

Beginsituatie
In 2017 wordt binnen het project SportParkPlus een nieuw gemeenschapsgebouw "Het Noaberhoes" (een multifunctioneel 'buurthuis') gerealiseerd. Daar op aansluitend moet ook de buitenomgeving worden ingericht met o.a. elementen binnen het thema "Bewegen en ontmoeten in een groene omgeving". Om de kaders hiervoor te stellen is samen met de gemeente en de Stichting Twickel een landschapsplan opgesteld. Enkele elementen die gerealiseerd worden betreffen een beachbalveld en twee jeu de boule banen. Dit (deel) project richt zich op het realiseren van een beschutte ontmoetingsplek op het voorplein van het nieuwe gemeenschapsgebouw. De aanleg zal plaatsvinden door vrijwilligers ten behoeve van organisaties, verenigingen en (buurt)bewoners uit Delden: vv Rood Zwart, svo Twickel, de Katholieke Bond van Ouderen, Rode Kruis afd Delden, SG Twickel, de Deldense basisscholen, bso La Luna, buurtjongeren en buurtbewoners e.a. Deze ontmoetingsplek wordt uitgevoerd met een rieten overkapping en krijgt de vorm van een hooimijt met een robuuste (eiken)houten draagconstructie en een ruime zitgelegenheid.

Verbeteringen voor de woonomgeving
SportParkPlus beoogt het bewegen en ontmoeten in een groene omgeving te bevorderen. Dat geldt voor zowel jong als oud. Jong en oud moeten zich in de buitenomgeving van het noaberhoes kunnen treffen. Deze ontmoetingsplek wordt gebouwd op het voorplein van "Het Noaberhoes", waar ook vele sport- en beweegactiviteiten zullen plaatsvinden. Een rieten overkapping moet de bezoekers en deelnemers aan activiteiten beschutting geven en een plek om even met elkaar te kletsen. Uiteraard wordt de ontmoetingsplek voorzien van een passende ruime zitgelegenheid die door jong en oud, met of zonder handicap, gebruikt kunnen worden. We denken hiermee op een laagdrempelige manier binding te kunnen geven aan de lokale samenleving. Tevens zal de beschutte ontmoetingsplek dienst kunnen doen als locatie om 'even' op een prettige wijze buiten te wachten op de rolstoeltaxi.

Onderdeel van een groter geheel
De aanleg van de beschutte ontmoetingsplek in de buitenlucht maakt onderdeel uit van SportParkPlus. Onder de noemer SportParkPlus werkt Rood Zwart momenteel aan de herontwikkeling van haar accommodatie "De Scheetheuvel" en de gebruikersfuncties die hierop plaatsvinden. Het masterplan "SportParkPlus" dat hieraan ten grondslag ligt bestaat uit o.a. het realiseren van een veilige toegang, het stimuleren van bewegen en ontmoeten, de inrichting van de sportaccommodatie als een landschapspark en het realiseren van een brede gemeenschapsvoorziening voor Delden, "Het Noaberhoes". Het centrale thema hierbij is "Bewegen en ontmoeten in een groene omgeving". Naast Rood Zwart zullen ook andere verenigingen, organisaties en inwoners gebruik maken van van deze multifunctionele en duurzame voorziening.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De aanleg zal plaatsvinden door vrijwilligers ten behoeve van organisaties, verenigingen en (buurt)bewoners uit Delden: vv Rood Zwart, svo Twickel, de Katholieke Bond van Ouderen, Rode Kruis afd Delden, SG Twickel, de Deldense basisscholen, bso La Luna, buurtjongeren en buurtbewoners e.a.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Binnen het grotere project SportParkPlus wordt in 2018 de buitenomgeving van "Het Noaberhoes" verder ingericht. Onderdeel hiervan betreft het aanleggen van een beschutte ontmoetingsplek voor oud en jong in de buitenlucht.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De verwachting en bedoeling is dat de realisatie grotendeels door vrijwilligers zal gebeuren. Voor materieel zullen kosten worden gemaakt.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De verwachte kosten betreffen 8000 EUR.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Op dit moment vragen wij geen hulp van buitenstaanders.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nadere ondersteuning lijkt op dit moment niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Middels een tip per e-mail van de heer Tom Jannink (coordinator van Kern met Pit)

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen tips en advies te krijgen met betrekking tot de meest optimale uitvoering van dit project en het grotere geheel SportParkPlus waar dit project onderdeel van uitmaakt.

Ontmoetingsplek

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}