Ontmoetingstuin Meijlingsgaarde binnenhof

Ids Bakker 29-10-2017
1 reacties

Ons doel is een duurzame bestemming, geschikt voor alle leeftijden, om maatschappelijke participatie en ontmoeting tussen bewoners optimaal te bevorderen, zorgdragen voor verbinding en zo sociaal isolement zoveel mogelijk te voorkomen

Kern

Naam
Meijlingsgaarde

Aantal inwoners
65

Gemeente
Borne

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Meijlingsgaarde

Doelstelling
Wij willen graag een Ontmoetingsplein en daarmee een structurele mogelijkheid bieden voor laag-drempelig sociaal contact tussen de bewoners.

Leeftijd
40 jaar, vanaf de bouw van de woningen in 1976

Aantal leden
Wisselend, bij sommige activiteiten komen zelfs de kinderen van oud bewoners, dan zijn er soms 50-60 mensen aanwezig

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Creatieve ideeën voor de buurt: een kerststal, jaarlijks paaseieren met daaraan gekoppeld een creatieve competitie, housewarming, kroamschudden, aandacht voor wel en wee.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
ids.bakker@hotmail.com

Project

Doelstelling
Ons doel is een duurzame bestemming, geschikt voor alle leeftijden, om maatschappelijke participatie en ontmoeting tussen bewoners optimaal te bevorderen, zorgdragen voor verbinding en zo sociaal isolement zoveel mogelijk te voorkomen

Beginsituatie
Het plein dateert van ongeveer 1978 en bestaat dus al bijna 40 jaar in de huidige staat. Dit is inmiddels helaas ook zichtbaar. Het plein bestaat nu uit een plantenperk met verhoging in het midden van de Meijlingsgaarde. Het geheel is voorzien van een muurtje van ca. 50cm hoog. Er zijn 8 parkeerplaatsen, verdeelt over 2 parkeervakken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De verbetering betreft een veilige plek om te spelen en te ontmoeten. Achterliggend doel is het vergroten van de sociale participatie. Voor jongeren een plek om te spelen, van knikkeren tot tafeltennis, vooor ouderen om te ontmoeten, met een pluktuin en banken, in de schaduw van bomen. Op dit moment is het binnenplein niet toegankelijk aangezien het ommuurd is.

Onderdeel van een groter geheel
Op ons initiatief is dit project gestart. Voor het slopen verwijderen huidige beplanting en grond zijn we in gesprek met de Gemeente Borne naar de mogelijkheden. De gemeente wil bijdragen aan de herinrichting, het verbeteren van de waterberging en afvoer van regenwater. Ook het maken van digitale tekeningen en meedenken over groenvoorziening wordt door de gemeente gedaan. Gezamenlijk wordt een plan gemaakt. Ondertussen hebben we verschillende schetsen met ideeën besproken. Gezamelijk willen we de buurt verbeteren.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het project is bedoeld voor jong en oud. Voor de oudere bewoners komt er een ontmoetingsruimte, goed toegankelijk, met bankjes. Voor de jongeren is er ruimte voor spel en beweging, door o.a. de tafeltennistafel. Gezien de diversiteit aan leeftijden willen wij GEEN speeltuintje, maar een Ontmoetingsplein voor iedereen, waar bijeengekomen kan worden voor een praatje, informeel sociaal contact en toevallige ontmoetingen, maar die tevens ruimte kan bieden aan onze jaarlijkse gezamenlijke activiteiten

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Allereerst zijn we bezig met het maken van plannen en dit afstemmen met de bewoners die aan het plein wonen. Dit houdt in: het maken van schetsen, hoe het plein er uit gaat zien, dit overleggen met de Gemeente. Het verzamelen van creatieve ideeën en uitzoeken hoe dit realiseerbaar is. Het onderzoeken van financiële mogelijkheden. Zodra het project door gaat, willen we zelf invulling geven aan de inrichting van het plein, van de groenvoorzieningen, het plaatsen van het straatmeubilair en hand- en spandiensten bij de grond- en straatwerkzaamheden. Na realisatie zal door de buurt het onderhoud grotendeels gedaan worden van het groen, dit is door de gemeente als voorwaarde voor het project gesteld.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het slopen, afvoeren van grond en herstellen van de bestrating. Waarschijnlijk ook het plaatsen van 1 of 2 bomen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Totaal verwachte kosten ca. € 16.000,=

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee, behalve dat er overleg is met de Gemeente Borne.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij stellen het op prijs als meegedacht kan worden bij de technische oplossing van eventuele waterberging of waterafvoer van het plein.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via via. 1 van de buurtbewoners heeft een vriendin bij de gemeente die adviseert bij culturele activiteiten en buurtinitiatieven. Zij heeft informatie over "Kern met Pit" doorgegeven.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Naast ondersteuning bij het realiseren van het project hopen we creatieve ideeën op te doen en mogelijk tips voor ons uiteindelijke doel, het vergroten van de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid van de buurt.

Afbeeldingen

De kroon op ons werk!!!!

Toegevoegde bestanden

Ontmoetingsplek

Op de kaart

1  reacties

Chiel 21-12-18 om 8:10

Erg leuk initiatief!

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}