Jemus op d'r dusch

willem jonker 30-10-2017
0 reacties

Een doelstelling van d’r Jemus Jaad is het in het komende jaar elke maand een andere workshop te organiseren over het inmaken en verwerken van groenten en fruit, die in de tuin te vinden zijn, opbouwend op de behoefte van de bewoners. De workshops dienen er vooral toe om gezonde voeding laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te maken.

Kern

Naam
Kerkrade West

Aantal inwoners
14.505

Gemeente
Kerkrade

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
D’r Jemus Jaad

Doelstelling
D’r Jemus Jaad is een sociale volkstuin voor en door bewoners, gelegen aan de Kasperenstraat in Kerkrade-West. Hier worden groenten en fruit gezaaid, gekweekt en zelf geoogst. In ruil voor de hulp bij het planten en telen van de groente en het fruit krijgen de deelnemende bewoners de mogelijkheid om een deel daarvan mee naar huis te nemen, bedoeld om hen zo een steuntje in de rug te bieden. Er is een legio mogelijkheden om de groenten en fruit te kunnen gebruiken, die bij de wijkbewoners nog onbekend zijn. Zo helpen de workshops bij het inzetten van de groenten en het fruit in gezonde voedingspatronen om zo de gezondheid in de wijk positief te stimuleren. D’r Jemus Jaad is zo een ontmoetingsplek, een werkplek en tevens een leeromgeving voor de wijk om kennis te maken met gezonde voeding en elkaar te leren kennen, kontakten te leggen. Het doel is dan ook om naast zowel het stimuleren van een gezonde voeding vooral de sociale cohesie in de wijk en directe omgeving te ondersteunen. Samen in de tuin werken is ontspannend, maar ook een bezigheid waarbij men kennis en vaardigheden, ook van elkaar, op kan doen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van gezond eten en leven. Het is tevens de moedertuin voor de proeftuin in het Stadspark in het centrum, waar wijkbewoners ook groenten en kruiden telen.

Leeftijd
De groep zelf bestaat al 2 jaar, waarvan in het eerste jaar de voorbereiding van de tuin plaatsvond. De tuin is nu al een jaar succesvol en tot tevredenheid van de bewoners in gebruik.

Aantal leden
D’r Jemus Jaad heeft groep van 8 vaste vrijwilligers en een grote groep wijkbewoners die incidenteel bijdragen, en een groep schoolkinderen van de basisschool. Daarnaast wordt de Jemus Jaad af en toe gesponsord door verschillende bedrijven.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Er is kennis en ervaring met het bij elkaar brengen en enthousiasmeren van de bewoners, het opzetten van een beheersstructuur voor het reilen en zeilen, en natuurlijk de invulling van de beplanting en het verzorgen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
willemjonker18@hotmail.com

Project

Doelstelling
Een doelstelling van d’r Jemus Jaad is het in het komende jaar elke maand een andere workshop te organiseren over het inmaken en verwerken van groenten en fruit, die in de tuin te vinden zijn, opbouwend op de behoefte van de bewoners. De workshops dienen er vooral toe om gezonde voeding laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te maken.

Beginsituatie
Er staan al verschillende vrijwilligers klaar, die kennis hebben over het telen, verzorgen en gebruiken van verschillende groenten. Er zijn in dat kader al twee workshops georganiseerd om het draagvlak in de wijk te testen. Door de grote navraag willen wij hier graag mee doorstarten, maar om goed op de vraag van de bewoners in te kunnen gaan, juist nu er een rustige periode met betrekking tot de groenten in de tuin aan staat te komen, ontbreken ons momentaan nog de middelen om de materialen te bekostigen. Er is behoefte aan materiaal zoals ingrediënten, azijn, aanvullende groente, kweekpotjes.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door het organiseren van workshops wordt er nog beter gebruik gemaakt van de tuin en wordt de impact op het voedingspatroon versterkt, de groenten en het fruit worden qua gebruiksmogelijkheden toegankelijker. Gelegen op een voormalig leegstaande speeltuin vervult de tuin naast het gezonde aspect en het stimuleren van de cohesie een component in de wijk die de leefbaarheid verbetert. Het eerst braakliggend terrein, dat een doorn in het oog van de bewoners was, werd omgetoverd tot een mooie tuin als aanwinst voor de buurt. Hoe beter de beoogde toegankelijkheid aansluit op de behoefte van de bewoners, hoe langer dit project een draagvlak heeft in de wijk en door de bewoners zelf verzorgd zal worden.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, de workshops zijn onderdeel van het grote project van de volkstuin.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Door de toegankelijkheid hebben alle wijkbewoners uit Kerkrade West voordeel bij dit project. Daarbij is het drempelverlagende aspect van belang.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De workshops worden zelfstandig door bewoners/ vrijwilligers opgepakt en georganiseerd, met als doelstelling deze 1 keer per maand te laten plaatsvinden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Door de zelfstandige inbreng van de wijkbewoners hoeft er hier niets uitbesteed te worden en blijven er alleen kosten over voor de materialen. Alleen de materiaalkosten van de workshops zullen met geld bekostigt moeten worden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Op basis van de twee workshops (voor ca . 20 personen) die zijn gehouden wordt het volgende bedrag begroot: Per workshop is 80 euro uitgegeven voor groenten/ inmaakglazen/ azijn/ kruiden enz. (4 euro aan materiaal per persoon). Daarmee belopen de totaal kosten per jaar op 80 euro x 12 keer = 960 euro/jaar. Voor dit bedrag wordt financiering gevraagd.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij zelf zijn in aanraking gekomen met Kern met Pit door de afdeling wijkontwikkeling van de Gemeente Kerkrade, die ons op deze extra kans heeft gewezen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen van Kern met Pit advies te krijgen over het duurzaam inzetten van de financiering zodat de workshops uiteindelijk zelf bedruipend worden.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Bestand

Educatief

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners






   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}