speurtocht naar het verleden van Rottum

michiel herweijer 06-06-2017
1 reacties

Het verleden is nog goed zichtbaar in ons kleine dorp. Restanten van het klooster zijn zichtbaar, de oude steenfabriek staat er nog. Verder de kerk. We willen mensen uitnodigen om op onderzoek uit te gaan. We beginnen met speurtochten voor de jeugd en bouwen het vervolgens uit.

Kern

Naam
Rottum

Aantal inwoners
100

Gemeente
Eemsmond

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Vereniging Dorpsbelangen Rottum (VDR)

Doelstelling
Vergroten van de leefbaarheid van het dorp en onderhouden van het dorpshuis

Leeftijd
sinds begin jaren tachtig in de vorige eeuw

Aantal leden
het bestuur heeft drie leden en de vereniging heeft ruim 60 leden

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
wij hebben actieve inwoners. er is een bioloog die het terrein van de oude steenfabriek beheert. er is een oud medicus die onderzoek heeft gedaan naar de geschiedenis van het klooster. de dominee weet veel van de geschiedenis van de hervormde kerk. e

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
michielherweijer@icloud.com

Project

Doelstelling
Het verleden is nog goed zichtbaar in ons kleine dorp. Restanten van het klooster zijn zichtbaar, de oude steenfabriek staat er nog. Verder de kerk. We willen mensen uitnodigen om op onderzoek uit te gaan. We beginnen met speurtochten voor de jeugd en bouwen het vervolgens uit.

Beginsituatie
Er is veel gedaan in het verleden aan de monumenten (erfgoed), ook is er een boek over de kloostergeschiedenis en is er een tentoonstelling geweest over de steenfabriek. De stap is nu om mensen uit te nodigen op speurtocht te gaan. Dat kan elke dag. Het dorp is gewoon toegankelijk.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door kennis te delen over het cultureel erfgoed van ons dorp ontstaat er meer draagvlak voor het behoud er van. We zitten in het aardbevingsgebied. Veel monumentale panden zullen in de toekomst nog extra onderhoud vragen. Nu moeten we de waarde ervan laten zien. Zodat sloop en nieuwbouw niet de eerste optie is.

Onderdeel van een groter geheel
Het dorp beschikt over een vastgesteld GroenPlan. Samen met Landschapsbeheer Groningen wordt dit uitgevoerd. Er ligt ook een breder plan voor de ontwikkeling van het dorp maar daarover kon geen consensus worden bereikt, dus wordt dat ook niet uitgevoerd. Maar het is als denkoefening wel beschikbaar.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In eerste instantie, de eerste ronde, de jeugd van Rottum. Later wellicht de nieuwe inwoners. Vervolgens mensen die bij onze inwoners op bezoek komen (de gasten die je als inwoner rondleidt in je eigen dorp)

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het cursusmateriaal en de opdrachten worden ontwikkeld door dorpsgenoten en oud dorpsgenoten. Ook de rondleidingen worden verzorgd door dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
eerst de speurtocht die over drie dagen is gespreid een paar keer uitvoeren; later die ook ondersteunen met andere bijvoorbeeld sociale media middelen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De totale kosten zullen 2.000 euro bedragen. Vooral voor de aanschaf van ondersteunend lesmateriaal.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja we laten ons adviseren door de stichting Groninger kerken want die doen vaker educatieve projecten en weten hoe je de interessen van mensen wekt en vasthoudt.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Een beeld bepalend pand in het dorp heeft dringend groot onderhoud nodig. Het voormalige dorps cafe speelt beslist een rol in de speurtocht. Het zou plezierig zijn wanneer Arcadis kan meedenken over een plan van aanpak van het betreffende pand.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Het dorp heeft eerder ook al meegedaan met de Kern met Pit acties.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Het is een impuls om verder te gaan. Er is ook kennis nodig over het onderhoud en wellicht ook over de manier waarop we de kennis die we hebben gaan verspreiden via sociale media

Afbeeldingen

Educatief

Op de kaart

1  reacties

Anoniem 06-01-19 om 17:27

dit is een bijzonder leuk project

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}