Hand in ‘t Zand

Greet van Sonsbeek 30-10-2017
0 reacties

Een gezamenlijke buurttuin voor de bewoners van de wijk realiseren met als doel de sociale cohesie, leefbaarheid en betrokkenheid in de wijk te verhogen. Ook willen we onze kinderen meer kennis en inzicht te geven hoe groente en fruit en bloemen kunnen groeien op een duurzame manier.

Kern

Naam
Onze wijk heet ‘t Zand in Son en Breugel

Aantal inwoners
1350

Gemeente
Son en Breugel

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Hand in ‘t Zand

Doelstelling
Verbeteren van de cohesie in de buurt

Leeftijd
3 maanden

Aantal leden
15

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Nog geen maar als we eenmaal dit project hebben uitgevoerd, kunnen we ook vast anderen op weg helpen met het opstarten van buurtinitiatieven.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
nog niet

Project

Doelstelling
Een gezamenlijke buurttuin voor de bewoners van de wijk realiseren met als doel de sociale cohesie, leefbaarheid en betrokkenheid in de wijk te verhogen. Ook willen we onze kinderen meer kennis en inzicht te geven hoe groente en fruit en bloemen kunnen groeien op een duurzame manier.

Beginsituatie
De beoogde locatie voor de buurttuin is eigendom van de gemeente en ligt aan de rand van de wijk. Het is nu een grasveld met twee goaltjes dat slechts minimaal gebruikt wordt. Dit dateert uit de tijd dat er nog geen centrale speelvoorziening was. Intussen is elders een centrale speeltuin gerealiseerd inclusief voetbalgelegenheid die wel druk bezocht wordt. De buurtbewoners hebben de behoefte om elkaar meer te treffen in de wijk. Bij het reactiveren van de buurtvereniging enkele jaren geleden (nog slapende aanwezig vanuit de bouwtijd 1998-2002) was er weinig animo om te participeren in het organiseren van activiteiten in de wijk. We merken dat er wel behoefte blijft om elkaar te ontmoeten en met een buurttuin hopen we op een laagdrempelige manier mensen meer met elkaar in contact te laten komen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De buurt is redelijk divers qua populatie. De meerderheid van de huishoudens zijn gezinnen met of zonder kinderen. Naast de vele koopwoningen liggen ook seniorenwoningen. Vergeleken met de begintijd (1998-2002) is er relatief weinig interactie tussen de bewoners. Door elkaar buiten te ontmoeten tijdens het werken of wandelen, leren bewoners elkaar beter kennen en kunnen elkaar beter helpen c.q. aanvullen. De beoogde locatie wordt nu nauwelijks gebruikt. Een buurttuin biedt een mooier uitzicht in de buurt, de ecologische diversiteit wordt hiermee ook vergroot en er ontstaan meer kansen voor vlinders en bijen. De tuin kan een tussenpunt zijn voor geïnteresseerde fietsers op de nabije knooppuntenroute.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De bewoners van de wijk ’t Zand in Son en Breugel. Te denken valt aan ouders met jonge gezinnen maar ook aan senioren. De dichtbij gelegen basisschool De Harlekijn of Zonhove (instelling voor mensen met een meervoudige beperking) kan een bezoek brengen aan de tuin om kinderen/clienten te laten zien hoe alles groeit en er eventueel aan meewerken. Ook toevallige voorbijgangers kunnen een kijkje komen nemen en genieten van de buurttuin.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- Contacten met de gemeente (wethouder + ambtenaren) - Contacten met de buurtbewoners (bijv. Idee voorleggen aan buurtbewoners die met hun perceel grenzen aan de beoogde locatie.) - Contacten aangaan met andere initiatieven in de omgeving die ook een buurttuin hebben gerealiseerd om te leren van hun ervaringen en ideeën op te doen - Uitzoeken wie ons kan informeren over hoe de buurttuin goed in te richten/ aan te leggen - Contacten leggen met eventuele leveranciers en vragen hoe en of ze willen bijdragen. - Nadenken over financiering - Inrichting en onderhoud van de tuin, waaronder ook een insectenhotel, informatiebord, evt. bijenkasten van naburige imkers.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
- Grondverzet en beton plaatsen - Fruitbomen plaatsen - Overige zaken zie Arcadis

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
c.a. 5000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, Gemeente en t.z.t. diverse sponsoren, deskundigen (planten, bloemen en insecten)

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, voor technische ondersteuning, advies en informatie over grondbewerking, waterbeheer, milieuvriendelijke oplossingen, inrichting en advies over teeltschema’s e.d. Ook willen we graag advies over hoe dit project te presenteren in de buurt en in de gemeente.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de facebooksite van de gemeente Son en Breugel

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
- Hoe we de continuïteit kunnen waarborgen - Advies over werven sponsoren - Kennis en advies van andere buurttuinen over hoe dit project is opgestart en uitgevoerd (valkuilen en successen)

Afbeeldingen

Buurttuin 't Zand

Toegevoegde bestanden

Bestand

Moestuin

  • Greet van Sonsbeek 16 december 2018
    Bekijk nu onze foto's en video van Buurttuin 't Zand!

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}