Buurtmoestuin Tivoli "De Verborgen Hof"

Miranda Delhaes 31-10-2017
1425 keer bekeken 1 reacties

De nieuwe werkgroep wil de moestuin nieuw leven inblazen door samen bewust aan de slag te gaan met natuur, gezonde voeding, duurzaamheid, om zo de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Een plek om buren te ontmoeten, een mooie tuin voor verwondering, verbinding en voeding.

Kern

Naam
Tivoli

Aantal inwoners
+/- 1500

Gemeente
Eindhoven

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Buurtmoestuin Tivoli "De Verborgen Hof".

Doelstelling
Een gezamenlijke moestuin voor en door bewoners in de wijk realiseren

Leeftijd
2 weken

Aantal leden
8-12 personen (met ondersteuning vanuit bewonersorganisatie)

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij zijn een zeer enthousiaste groep wijkbewoners met kennis inzake moestuinieren/ biologisch tuinieren. De bewonersorganisatie staat achter onze plannen en bieden ondersteuning op het gebied van organisatie/ netwerkpartners en subsidie e.d.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@stichtingtivoli.nl

Project

Doelstelling
De nieuwe werkgroep wil de moestuin nieuw leven inblazen door samen bewust aan de slag te gaan met natuur, gezonde voeding, duurzaamheid, om zo de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Een plek om buren te ontmoeten, een mooie tuin voor verwondering, verbinding en voeding.

Beginsituatie
20 jaar geleden heeft de woningcorporatie een stukje grond beschikbaar gesteld voor bewoners om als moestuin te dienen. Dit stuk grond ligt in een verborgen hoekje, midden in de wijk en is niet bij iedereen bekend. Nu zijn er enkele bewoners die een eigen stukje bewerken, maar doordat deze groep ouder wordt, wordt het onderhoud lastiger en er is geen aanwas van nieuwe mensen in deze opzet.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Meer verbinding tussen de aanwezige culturen in de wijk, leren van elkaar, ontmoeting en samenwerking. (samen tuinieren= elkaar leren kennen= neemt vooroordelen weg) Delen van kennis en tuinopbrengst,

Onderdeel van een groter geheel
De nieuwe werkgroep wordt ondersteund door de bewonersorganisatie, maar functioneert zelfstandig. De woningcorporatie wordt ook in het plan betrokken.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen die dat wil, ongeacht leeftijd of afkomst. De mate van betrokkenheid bepaald ieder voor zich.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In 2018 willen we een herindeling maken van de tuin. Achterstallig onderhoud wegwerken. Aanzicht en toegankelijkheid verbeteren. Naamsbekendheid genereren, wijkbewoners enthousiasmeren. Werkgroep uitbreiden. Grond laten onderzoeken, ontwerp maken.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
grondonderzoek

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De werkgroep is nog te kort bezig om dit helder te hebben. Er is een klein budget om mee te starten, begroting is van later orde

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Woningcorporatie we onderzoeken nog de mogelijkheid voor donaties/ partners

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We willen graag een bodemonderzoek laten uitvoeren, om te weten waar we mee werken. Andere zaken willen we het liefst zelf doen. (werkgroep heeft zelf voldoende expertise en de basis is al aanwezig)

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
De bewonersorganisatie is bekend met Kern met Pit, en de oproep via Facebook.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen bij Kern met Pit terecht te kunnen als we vragen hebben over het project en het is een leuke manier om in contact te komen met andere projecten en initiatieven.

Afbeeldingen

Moestuin

  • Miranda Delhaes 09 January 2019
    Er was eens.... een moestuin. Zo'n 600 m2 groot, verscholen tussen een paar huizenblokken in het hart van de volkswijk Tivoli, Eindhoven. De tuin dreigde in de vergetelheid te geraken, en er waren dan ook niet veel mensen in de buurt die van het bestaan van deze tuin afwisten. Met een paar buurtgenoten zijn we toen een werkgroep gaan formeren, met de bedoeling deze bijzondere plek een nieuwe invulling te geven. De grond bleek eigendom te zijn van het Woonbedrijf, dus werd er contact gelegd met de wijkbeheerder om na te gaan wat er eventueel mogelijk zou zijn. De tuin moest weer toegankelijk worden gemaakt voor de hele wijk, en dus werd er door de werkgroep een onderzoek gestart, middels een enquete, naar de behoeften van de bewoners zelf. Uit dat onderzoek kwamen verschillende geluiden naar voren, maar het animo voor moestuinieren bleek niet erg groot. De wijkwerkers van Lumens en WIJ Eindhoven werden ingeschakeld om nog meer te kijken naar hoe de bewoners naar de tuin te krijgen, en om de cohesie tussen de verschillende culturen en verschillende belangen te bevorderen. Er werden contacten gelegd met andere groene projecten in omliggende wijken, een wijkcentrum, een basisschool, en een wijkrestaurant, en ook wilden we iets gaan doen met stadsnatuur. Er ontsproten veel mooie nieuwe ideeen, en het plan ontstond om een meer natuurlijke moestuin te gaan creeeren. Het moest een biologisch dynamische tuin gaan worden waar mens en natuur, buur en cultuur, elkaar ontmoeten! Het Woonbedrijf ging akkoord met de nieuwe plannen, en de direct omwonenden werden geinformeerd. Daarna werd in opdracht van het Woonbedrijf een deel van de tuin afgegraven, en werden de nodige reparaties van de bestaande keet voor rekening genomen. Bij de gemeente werd een subsidie voor burgerinitiatieven aangevraagd, en in afwachting daarvan een nieuwe tuintekening gemaakt. Nadat een subsidie van 2500 euro werd toegekend, kon daadwerkelijk de schop in de grond, en met de aanleg worden gestart. De grond werd gefreesd en geegaliseerd, paden werden uitgegraven, en diverse fruitbomen en struiken werden geplant. Er werd gecomposteerd, bemest, voorgezaaid, verspeend, uitgeplant en bewaterd, want inmiddels eind april, dienden zomerse temperaturen zich reeds aan, en was het zaak de grond zo snel mogelijk te bedekken. De verdere aanleg werd opgeschort, en plannen moesten worden aangepast. Grote delen van de tuin werden ingezaaid met groenbemesters en bijenmengsels, wat een ware explosie van allerhande bloemen opleverde! De tuin werd dan ook druk bezocht door bijen en vlinders. Na een verschenen artikel in het nieuwsblad Groot Eindhoven, kwamen steeds vaker geinteresseerden een kijkje nemen of hulp aanbieden, en werden er giften en donaties gedaan. Hier een paar planten, daar een keukenblok voor in de keet, allerhande bruikbare materialen werden aangeboden, en we kregen zelfs een paar kippen! Gaandeweg de zomer werd het een ware uitdaging voor de vrijwilligers om alles aan de groei en in leven te houden. Het grondwater was al snel buiten bereik, en iedere avond werd er druk met gieters water heen en weer gesjouwd. Dat leverde behalve heel veel en hard werken, aardige oogsten, maar ook hele fijne avonden op, met af en toe zelfs een kampvuurtje en muziek, en vriendschappen werden gesmeed. In het najaar werd er verder gegaan met voornamelijk de aanplant van heesters en nog wat fruitbomen, en er werden gedoneerde bloembollen geplant. Nu is het winter en even tijd voor rust. Er wordt nog wat gewerkt aan de uitvoering van plannen waar we het afgelopen jaar niet meer aan toe zijn gekomen. En we willen nog zoveel! Maar het begin is er, en met ons inmiddels redelijk vaste clubje kijken we enthousiast uit naar het volgende seizoen!
  • Miranda Delhaes 03 November 2017
    Inmiddels zijn we begonnen met het opschonen van het terrein, en het inventariseren van de aanwezige materialen. De werkgroep buigt zich nog over het plan van aanpak en de toe te bedelen taken. Verder wordt er naarstig gezocht naar de bestaande plattegrond van het terrein, zodat er een begin gemaakt kan worden met de nieuwe indeling van de tuin.

Op de kaart

1  reacties

ingeborg van meggelen 11-09-18 om 15:20

Hoe staat het nu met dit plan? nog nieuws te melden? hoe hebben jullie financiƫn aangepakt?
ik ben betrokken burger uit Leende die ook iets met moestuin hier wil doen...
gr ingeborg

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}