Het “ Vonder”

Menno Wolkotte 31-10-2017
0 reacties

Wat is de aanleiding van het project Eind vorig jaar hebben we als buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp in samenwerking met de gemeente Dinkelland en de Regio Twente een dorpsommetje rond het dorp Lattrop uitgezet. In dit ommetje is o.a. een gedeelte opgenomen langs de plaatselijke Geele Beek, weilanden van plaatselijke agrariërs en een gedeelte langs de oorspronkelijke Rammelbeek over de gelijknamige camping ter plaatse. T.p.v. de bewuste Geele Beek heeft vroeger een verbindingsbrug gelegen,

Het "Vonder"

Kern

Naam
Lattrop Breklenkamp

Aantal inwoners
1000

Gemeente
Dinkelland

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Buurtschapsraad Lattrop/Breklenkamp

Doelstelling
Leefbaarheid van Lattrop-Breklenkamp

Leeftijd
20

Aantal leden
10

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?

Project

Doelstelling
Wat is de aanleiding van het project Eind vorig jaar hebben we als buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp in samenwerking met de gemeente Dinkelland en de Regio Twente een dorpsommetje rond het dorp Lattrop uitgezet. In dit ommetje is o.a. een gedeelte opgenomen langs de plaatselijke Geele Beek, weilanden van plaatselijke agrariërs en een gedeelte langs de oorspronkelijke Rammelbeek over de gelijknamige camping ter plaatse. T.p.v. de bewuste Geele Beek heeft vroeger een verbindingsbrug gelegen,

Beginsituatie
Het project is al lopende de bouwaanvraag voor de brug ligt bij de gemeente.

Verbeteringen voor de woonomgeving
En een mooi wandelgebied creëren voor de lokale bevolking en meer wandelaars en toeristen van de camping richting de dorpskern.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, ontwikkeling van nieuwbouw woningen en herinrichting dorpskern.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van jong tot oud.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De uitvoering van het project gezamenlijk met de lokale aannemer die bouw verzorgd.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
nog niet bekend.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 30.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, waar mogelijk subsidies.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ondersteuning zou wenselijk zijn, we hebben al een ontwerp en contact met gemeente en provincie en waterschap. Misschien bodemonderzoek, waterbeheer, wandelgebied oplossingen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via info over de mail.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies in aanvraag van subsidies, omgaan met de verandering in de natuur, aanpassing van de omgeving.

Afbeeldingen

Natuur- en wandeltochten

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}