Bomen zijn levend en gekapt nuttig voor bewoners (het betreft hergebruik van wegens ziekte gekapte b

Cornelis Floor 31-10-2017
0 reacties

De gemeente De Bilt is een groene gemeente en de kern Hollandsche Rading binnen de gemeente een groene kern. Een aantal straten is dan ook gesierd met fraaie bomen langs de weg. We willen graag dat dat groen goed onderhouden wordt. Het was dan ook jammer dat een aantal beeldbepalende zieke kastanjebomen moest worden gekapt. Ingewonnen advies wees uit dat er geen andere oplossing meer mogelijk was. We willen nu graag dit hout, dat ook een zekere emotionele waarde heeft voor de bewoners, hergebrui

Kern

Naam
Hollandsche Rading

Aantal inwoners
ongeveer 1400

Gemeente
De Bilt

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Samen voor Hollandsche Rading

Doelstelling
Het bijeenbrengen van bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen binnen de kern Hollandsche Rading en daarmee de sociale cohesie en participatie binnen de kern te bevorderen teneinde “Samen te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijke woon- en leefomgeving.”

Leeftijd
Sinds drie jaar in de vorm van een vereniging met statuten

Aantal leden
Een bestuur van 3 leden, een werkgroep van 9 actieve leden die deelgebieden en projecten aansturen en geschat 150 leden van de vereniging.

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Vanuit de Vereniging worden er in overleg met de bewoners op verschillende gebieden projecten ter hand genomen en gecontinueerd. Bijv. is er een werkgroep bezig met verbetering van het openbaar groen in de kern, is er een werkgroep die m.b.v. vrijwil

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@samenvoorhollandscherading.nl

Project

Doelstelling
De gemeente De Bilt is een groene gemeente en de kern Hollandsche Rading binnen de gemeente een groene kern. Een aantal straten is dan ook gesierd met fraaie bomen langs de weg. We willen graag dat dat groen goed onderhouden wordt. Het was dan ook jammer dat een aantal beeldbepalende zieke kastanjebomen moest worden gekapt. Ingewonnen advies wees uit dat er geen andere oplossing meer mogelijk was. We willen nu graag dit hout, dat ook een zekere emotionele waarde heeft voor de bewoners, hergebrui

Beginsituatie
We willen van een gedeelte van dit gekapte hout bankjes maken die op openbare plekken geplaatst worden Dit nodigt bewoners uit tot buiten zijn en is contact bevorderend, bevorderend voor de sociale cohesie. De huidige situatie is dat er 3 bomen gekapt zijn. Het hout ligt momenteel opgeslagen en te wachten op verwerking.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De woonomgeving wordt verfraaid en bewoners hebben de mogelijkheid meer en beter te recreëren in hun directe omgeving.

Onderdeel van een groter geheel
nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De aanwonende bewoners, bewoners uit de kern die langs komen, maar natuurlijk ook langs komende fietsers en wandelaars

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
• Overleg met de gemeente over de noodzaak van vergunning of niet • Overleg met de bewoners over plekken waar bankjes geplaatst kunnen worden • Overleg met degene die machines heeft voor houtbewerking • Overleg met (aanwonende) bewoners over de uitvoering van de bankjes en de professionele plaatsingsmogelijkheden

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Een gedeelte van de werkzaamheden zal waarschijnlijk uitbesteed moeten worden om veiligheid tijdens en na het proces te kunnen borgen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Zie Bijlage 1

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We zouden graag advies krijgen over dit project.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Het lijkt ons goed als Arcadis kritisch naar ons project kijkt. Met name betreffende uitvoerbaarheid en veiligheid.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Deelname aan de Bijeenkomst 'Samenwerken aan leefbaarheid' op 9 oktober 2017 in Maarn. Aanvrager heeft toen kort kennis kunnen maken met de heer Arjan van de Ruit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We willen graag advies van Kern met Pit krijgen op dit voorgenomen project dat nu nog in een concept vorm verkeert.

Toegevoegde bestanden

Ontmoetingsplek

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}