Burgerinitiatief Nicolaespark

Bert de Bles 31-10-2017
538 keer bekeken 0 reacties

Dat de Zuiderzeeheldenwijk te Noord-Hofland in de gemeente Voorschoten een aantrekkelijk wandelpark ontbeert. Dat op de locatie van het Nicolaespad een mooi, fijn en robuust openbaar groenpark kan worden ontwikkeld ten gunste van deze wijk en de directe omgeving.

Kern

Naam
ZuiderZeehelden te Voorschoten

Aantal inwoners
ongeveen 100 gezinnen

Gemeente
Voorschoten

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
bewonersvereniging Zuiderzeehelden Voorschoten

Doelstelling
DOEL Artikel 2 De vereniging heeft ten doel het in algemene zin behartigen van de belangen der leden, met name: 1. het behouden, bevorderen en ontwikkelen van een gezonde, veilige, goed bereikbare en groene woonomgeving van de Zeeheldenbuurt-Zuid te Voorschoten; 2. behoud en bevordering van de binding met Voorschoten als geheel, en in het bijzonder met de aanliggende wijken en de kern van Voorschoten; 3. behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en cultuurwaarden in het omringende gebied (polders, parken, landgoederen, fiets- en voetpaden, sportvelden, recreatievoorzieningen e.d.) in de ruimste zin des woords. voor zover daarin activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden die op het gebied van het leefmilieu, de bereikbaarheid en de natuurwaarden of het landschap gevolgen kunnen hebben voor de Zeeheldenbuurt-Zuid; 4. versterking van de woon- en leeffunctie van de Zeeheldenbuurt-Zuid en behartiging van de belangen van de bewoners (in algemene zin) daarbij.

Leeftijd
1 september 2011

Aantal leden
80 gezinnen

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring in het relaties met het lokale bestuur en lokale politiek

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
bert@debles.com

Project

Doelstelling
Dat de Zuiderzeeheldenwijk te Noord-Hofland in de gemeente Voorschoten een aantrekkelijk wandelpark ontbeert. Dat op de locatie van het Nicolaespad een mooi, fijn en robuust openbaar groenpark kan worden ontwikkeld ten gunste van deze wijk en de directe omgeving.

Beginsituatie
De betreffende locatie is een oude vuilstort

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dat het doel is het ontwikkelen van een ecologisch, duurzaam, functioneel, onderhoudsarm, aantrekkelijk wijkpark voor meerdere doelgroepen.

Onderdeel van een groter geheel
nvt

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van de ZuiderZeehelenwijk en de feministenwijk te Voorschoten

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Dit is nog onbekend

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Dit is nog onbekend

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Dit is nog onbekend

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, met name inkleuring van het gebied overeenkomstig de wensen van de bewoners

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Schetsontwerp overeenkomstig de mogelijkheden en wensen van de bewoners

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de wijkmanager Kim de Jeu van Voorschoten

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
gericht op het proces om te komen tot een ontwerp van het gebied

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Inrichten groen

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}