Voedselbos Velden

Heleen Verbeek 31-10-2017
919 keer bekeken 0 reacties

Een project waar iedereen kan leren over, en genieten van, gezonde en duurzame voeding (productie en consumptie). Het doel is een zo divers mogelijke groep te vormen waarbij kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en mensen met een beperking, van elkaar kunnen leren.

Kern

Naam
Velden

Aantal inwoners
Ongeveer 6000 inwoners

Gemeente
Gemeente Venlo

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Veldens Voedsel

Doelstelling
Het doel is een voedselbos aan te leggen dat gevormd en gedragen wordt door de gemeenschap. Het moet een plek worden waar verschillende groepen mensen aan verbonden zijn en waar iedereen kan leren over gezonde en duurzame voeding. Een voedselbos is een uitstekend uitgangspunt voor educatieve doeleinden en biedt ruimte voor aanvullende ideeën.

Leeftijd
Eén jaar.

Aantal leden
Vijfkoppig bestuur, 25 vrijwilligers.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij zijn al enige tijd bezig met het zoeken naar wegen om een gemeenschappelijk voedselbos te realiseren. Niet alleen hebben we inhoudelijke kennis over wat voedselbossen zijn, wat voor voordelen het heeft en hoe ze aan te leggen, we zijn ook meerdere malen het gesprek met gemeenten en andere instanties aangegaan over hun rol hierin en hoe dit te realiseren.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
voedselbosvelden@gmail.com

Project

Doelstelling
Een project waar iedereen kan leren over, en genieten van, gezonde en duurzame voeding (productie en consumptie). Het doel is een zo divers mogelijke groep te vormen waarbij kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en mensen met een beperking, van elkaar kunnen leren.

Beginsituatie
Het idee is met veel enthousiasme ontvangen door de dorpsraad en inwoners. We zijn nu bezig een bestuur en verschillende werkgroepen op te zetten met alle gemotiveerde vrijwilligers, zodat we samen het project kunnen realiseren voor het dorp. De gemeente heeft al voorstellen gedaan voor een locatie. Dit gaan we volgende week met ze bespreken en we hopen dan tot een concrete bestemming te komen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het brengt meer groen in het dorp en biedt daarnaast een educatieve ontmoetingsplek waar iedereen kan leren over verschillende soorten planten, duurzaamheid en gezonde/duurzame voedselproductie. Daarbij willen we de school erbij betrekken, zodat kinderen op jonge leeftijd al bekend worden met gezond en duurzaam voedsel. Ook willen we het verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen vergroten door ze te laten meebeslissen in het project.

Onderdeel van een groter geheel
We willen ook de beweging Veldens Voedsel van de grond krijgen, aangezien er naast het voedselbos meer ideeën geopperd werden tijdens de bijeenkomst, zoals nieuwe een eetbare aanplant in de plantenbakken van het dorp en nieuwe eetbare aanplant in groene stroken op verschillende locaties. Ook willen we actief bijdragen aan de bewustwording van onder andere kinderen door lessen te gaan geven over waar ons eten vandaan komt en hoe je op een duurzame manier met de natuur kunt omgaan. We hopen ook verbindingen aan te gaan met vergelijkbare initiatieven uit omliggende dorpen en Venlo om zo ook collectief stappen te kunnen zetten en elkaar te ondersteunen waar nodig. Hierover hebben we al meerdere malen met andere vergelijkbare initiatieven aan tafel gezeten.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
We hopen zoveel mogelijk bewonersgroepen, zoals kinderen, ouderen, mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wel verwachten we dat wanneer je wilt oogsten, je in zekere mate betrokken bent bij het onderhoud van het bos (of op een andere manier bijdraagt aan het project).

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Concrete plannen maken voor de aanplant van het voedselbos, het bepalen van de locatie en aanvullende wensen integreren in het project waar mogelijk. Daarnaast de daadwerkelijke aanplant van het bos en het gesprek aangaan met meerdere partijen in de gemeenschap om nog meer mensen en groepen hieraan te verbinden. Ook aandacht genereren voor het concept “gemeenschappelijke voedselbos” en de vele voordelen hiervan uitlichten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Mogelijk laten we een professional naar ons voedselbos ontwerp kijken voor feedback, gezien een voedselbos om veel vakkennis vraagt. Voor de publiciteit helpen enkele partijen ons, zoals een lokale journalist die heeft aangeboden regelmatig over het initiatief te berichten als vrijwilliger en de social media afdeling van de gemeente Venlo.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De aanplant van een voedselbos van 0,5 hectare zal naar verwachting 2500 euro kosten.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben contact met de initiatiefnemers van stadslandbouw Venlo, die verschillende trajecten kent binnen de gemeente. Ook hebben we meegedaan aan ´Venlo Regionomics,´ een traject (deels vanuit de gemeente) dat duurzame initiatieven in de regio ondersteund. Hierdoor hebben we twee coaches gekregen die ons helpen om er een succesvol project van te maken, wat onder andere tot een promotie video heeft geleid. Dit is de link naar de promovideo, ook handig voor verdere toelichting van het initiatief: https://www.youtube.com/watch?v=Cfzgkl8N0nQ

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja graag, bodemonderzoek en het bepalen van het grondwaterpeil leveren essentiële kennis alvorens een voedselbos te ontwerpen. Mocht Arcadis daarnaast kennis in huis hebben over het ontwerpen van voedselbossen, dan is dit uiteraard welkom.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We zijn er op geattendeerd door een gemotiveerde vrijwilliger en tevens lid van Dorpsraad Velden.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen advies te krijgen over hoe een dergelijk project gerealiseerd kan worden waarbij mensen actief betrokken zijn én blijven en daarbij verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving/natuur. Ook zijn we benieuwd naar jullie visie op het betrekken van jongeren. Jongeren zijn de toekomst, maar hoe maak je het voor hen interessant om te participeren en betrokken te blijven? Daarbij zouden we graag willen weten hoe een dergelijk project, dat goed doet voor de maatschappij en de natuur, winstgevend kan zijn (de opbrengst wordt ingezet voor het project).

Afbeeldingen

Voedselbos Velden

Toegevoegde bestanden

Bestand

Duurzaamheid

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}