Vertel Mij Wat, waargebeurde verhalen uit de Betuwe.

Charlotte Vonk September 04, 2018
2030 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Vanaf 2019 is er een nieuwe samengevoegde gemeente; West Betuwe. Het is wenselijk dat inwoners meer met elkaar kennismaken. Avonden waar verhalen uit en over De Betuwe verteld worden zijn daarin zeer welkom en verbindend. Mensen vertellen waar gebeurde verhalen, die ze zelf hebben meegemaakt.

  Vertel Mij Wat in het kort:

‘Vertel Mij Wat, waargebeurde verhalen uit de Betuwe’ is een idee van Paula Smit uit Acquoy. Ze kon zelf goed vertellen, en ze bedacht dat het leuk zou zijn als je op een avond in een café verhalen zou kunnen horen van vertellers die zelf iets bijzonders hebben meegemaakt. De verhalen worden niet voorgelezen, maar spontaan verteld. De vertellers vertellen waar gebeurde verhalen, die ze zelf hebben meegemaakt. Sommige verhalen worden in het Betuws dialect verteld, sommige verhalen gaan over grote gebeurtenissen in de streek.

Medio 2018 ging ons initiatief van start met drie bijeenkomsten in Acquoy. In 2018 was er een herindeling van gemeenten op komst, vanaf 2019 startte de nieuwe samengevoegde gemeente West Betuwe. We vonden het een leuk idee om de vertelavonden breder in de nieuwe gemeente uit te rollen, met als doel inwoners meer met elkaar te laten kennismaken. Inwoners worden verleid naar andere kernen te gaan en leren zo hun eigen regio (en nieuwe gemeente) kennen. Avonden waar verhalen uit en over De Betuwe verteld worden zijn daarin zeer welkom en verbindend.

In 2019 heeft de organisatie zeven vertelavonden georganiseerd in verschillende dorpen van West Betuwe. Mensen luisteren naar elkaar en leren elkaar kennen, even weg van computer, tablet of tv. Alle verhalen die bij ‘Vertel Mij Wat’ verteld worden, worden opgenomen en kunnen later teruggeluisterd worden in de podcast.
De verhalen blijven zo rondzingen en we houden cultureel erfgoed vast, over het leven in de Betuwe van nu en van toen. De vertelavonden hebben een gratis toegang, de kosten werden mede gefinancierd door de gemeente West Betuwe, het Rivierenlandfonds en een eenmalige bijdrage van de KNHM foundation.

Kort samengevat is het ‘Vertel Mij Wat’-initiatief een groot succes, met een hoge opkomst, veel plezier bij het publiek en vertellers en een schitterende podcast met meer dan 50 afleveringen. In 2020 gaat het initiatief verder met 4 vertelavonden.

Opzet van de vertelavonden

De bedoeling is dat het waar gebeurde verhalen zijn, die verteld worden door degenen die ze zelf hebben meegemaakt. Een belangrijk voorbeeld is natuurlijk de landelijke podcast ‘Echt gebeurd’ van Micha Wertheim en Paulien Cornelisse. De nadruk bij ons ligt op het feit dat de vertellers uit de Betuwe komen en/of dat het verhaal zich in de Betuwe afspeelt. De avonden worden gehouden in een café, dorpshuis of bijzondere locatie zoals een fort. Met een intieme sfeer, waar vertellers en publiek zich op hun gemak voelen. Op één avond worden ongeveer 6 verhalen verteld, van ongeveer 8 minuten. De avonden worden omlijst met live muziek (accordeon). We houden de avonden laagdrempelig, met gratis entree voor het publiek.

Podcast    

De verhalen zijn vaak zo leuk, hilarisch of ontroerend, dat het mooi is de verhalen op een later moment terug te luisteren. Zo kunnen ook nog veel meer mensen genieten van de verhalen op een later tijdstip. En met de techniek van podcasten kunnen luisteraars zelf bepalen op welke moment en via welk medium ze de afleveringen beluisteren. Dat kan gemakkelijk via de smartphone en via internet. Via iedere podcast app (smartphone) van de ‘Vertel Mij Wat’-podcast gemakkelijk gevonden worden en via de website www.vertelmijwat.net kunnen de afleveringen ook beluisterd worden.

Inmiddels staan er al meer dan 55 afleveringen online en is de podcast (eind 2019) al meer dan 12.500 keer beluisterd. Verhalen vertellen is een vorm van oral history. Oral history heeft ook een archieffunctie, het vastleggen van de herinneringen van vertellers dient ook als historische bron.

De mensen achter ‘Vertel Mij Wat´

Teamcaptain van het `Vertel Mij Wat`-team is Charlotte Vonk uit Acquoy. Charlotte verzorgt ook het grootste deel van de marketing (website bijhouden, flyers maken en persberichten versturen).

Christoph Blans uit Acquoy verzorgt de financiën. Melvin Könings uit Ophemert verzorgt de presentatie van de vertelavonden, hij onderhoudt de Facebook pagina en hij produceert de podcast.

Anja Kielenstijn uit Beesd coördineert samen met Melvin de werving van vertellers. In 2020 gaan we het redactieteam verder versterken, we zoeken met name teamleden met een groot lokaal netwerk.

Roelof Krijgsman uit Geldermalsen verzorgt de geluidsproductie tijdens de avond en van de podcast. De productie van de podcast vindt plaats in zijn studio Kruis11. Hij is ook muzikant en speelt tussen de bedrijven door accordeon voor een gezellige sfeer.

Er is een speciale muziektune gemaakt door Peter van de Woestijne uit Deil. Deze eigen compositie gebruiken we tijdens de vertelavonden worden bij de aan- en afkondiging van een verhaal. En ook in de podcast als herkenningsmelodie. Het logo is ontworpen door grafisch ontwerper Frans van Oostrom uit Zoelmond.

Paula Smit was één van de oorspronkelijke bedenkers van de ‘Vertel Mij Wat’-bijeenkomsten. Een heel bijzonder mens, ze is in april 2019 helaas overleden, in de bijlage staat een in memoriam. Adje Steijn uit Acquoy heeft in het voorjaar van 2019 ook meegeholpen aan de organisatie.


Hoe vinden we vertellers?

We zoeken via ons eigen netwerk, via social media en via lokale kranten en websites zo veel mogelijk potentiële vertellers. We benaderen ook historische kringen en mensen uit de streek die bekend zijn met verhalen vertellen. Soms werkt ook de locatie mee in het vinden van vertellers, soms vertelt de exploitant van een bijzondere locatie ook een verhaal.

We hebben in 2019 ervaren dat het erg veel tijd kost vertellers te vinden die bereid zijn een verhaal te vertellen. Belangrijk is dus in 2020 ons redactieteam te versterken met enthousiaste en gedreven vrijwilligers met een groot netwerk in de regio.

Marketing richting publiek

We zoeken met regelmaat de pers op, met persberichten en interviews. Ook gebruiken we de digitale Cultuuragenda van de gemeente West Betuwe en hebben we een pagina op Facebook. Verder maken we posters en flyers. Twitter hebben we een tijdje gebruikt, maar daar kwam nauwelijks respons op, daar zijn we mee gestopt.

Ondersteuning bij de opstart

De `Vertel Mij Wat`-organisatie heeft in 2019 ondersteuning gekregen van de KNHM, een netwerkorganisatie met vrijwilligers die mensen uitdaagt hun leefomgeving socialer en mooier te maken. De KNHM inspireert, adviseert en verbindt maatschappelijke initiatieven, waardoor zij sneller groeien. Uit het ‘Kern met Pit’-programma heeft de `Vertel Mij Wat`-organisatie een financiële bijdrage ontvangen van € 1.000 voor de opstartkosten van het initiatief.

  Ook van de gemeente West-Betuwe was er een opstartsubsidie, die verstrekt werd op positief advies van het nieuwe Cultuurplatform West Betuwe. Dit platform is de verbindende schakel tussen inwoners, initiatieven, organisaties en de gemeente en wil in de gemeente West Betuwe meer aandacht voor kunst (op amateur- en professioneel gebied), cultuur en cultureel erfgoed. Juist het `Vertel Mij Wat`-initiatief zorgt voor het laagdrempelig bijeenbrengen van grote groepen mensen, het is generatie-overstijgend en verhalen van vroeger kunnen via de podcast mooi worden vastgehouden.

Tot slot heeft ook het Rivierenlandfonds een bijdrage verstrekt in 2019. Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, gezondheid en zorg en natuur en milieu. Het Rivierenlandfonds hecht grote waarde aan initiatieven met vrijwilligers, die de samenleving op lokaal of regionaal niveau zelf ontwikkelt en die de samenleving versterken.

Tegel

Voor alle vertellers hebben we een leuke tegel als dank. Op de tegel staat een spreuk van Paula Smit, de tekening en productie is van Charlotte Vonk. Vertellers ervaren het als leuke attentie en aandenken aan een mooie avond.

Resultaten tot nu toe (eind februari 2020)

Samengevat hebben we tot nu toe georganiseerd:

  • 10 vertelavonden,
  • met 72 vertellers,
  • 700 bezoekers,
  • 63 podcast uitzendingen,
  • en 17.000 luisteraars.

 

Voorgenomen edities 2020

We plannen 5 edities in 2020, dat zijn er een paar minder dan in 2019. Zo houden we het behapbaar voor het organisatieteam en ook een beetje exclusief. Beoogde locaties en periodes zijn:

  1. Donderdag 13 februari Acquoy in Tapperij Lingezicht
  2. Zaterdag 2 mei Geldermalsen, i.s.m. de Herdenken 2020 organisatie
  3. Vrijdag 12 juni Heukelum in Brouwerij Het Kuipertje
  4. Donderdag 10 september in Beesd in Café De Nootenboom
  5. Dinsdag 3 november in Rumpt in ’t Kerkje van Rumpt

 

Contactgegevens:

Charlotte Vonk
Lingedijk 22, 4151 EE Acquoy
06 24854850
charlotte@la-pas.nl

Kern

Name
Acquoy, een van de 27 kernen van West Betuwe

Aantal inwoners
Ongeveer 650

Gemeente
West Betuwe

Province
Gelderland

Deelnemersgroep

Name
Vertel Mij Wat

Doelstelling
Avonden organiseren, waarbij waar gebeurde Betuwse verhalen verteld worden, door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.

Aantal leden
5 personen, met daarnaast nog vrijwilligers.

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
charlotte@la-pas.nl

Project

Doelstelling
Vanaf 2019 is er een nieuwe samengevoegde gemeente; West Betuwe. Het is wenselijk dat inwoners meer met elkaar kennismaken. Avonden waar verhalen uit en over De Betuwe verteld worden zijn daarin zeer welkom en verbindend. Mensen vertellen waar gebeurde verhalen, die ze zelf hebben meegemaakt.

Beginsituatie
Ons plan: We organiseren avonden waarop verhalen worden verteld. De bedoeling is dat het waar gebeurde verhalen zijn, die verteld worden door degenen die ze hebben meegemaakt. De nadruk ligt op het feit dat de vertellers uit de Betuwe komen, en/of dat het verhaal zich in de Betuwe afspeelt. De verhalen worden niet voorgelezen, maar spontaan verteld, zoals je dat ook in de kroeg of op een verjaardag zou doen. De avonden worden gehouden in een café of in een dorpshuis. We willen een intieme sfeer, want dan ontstaat een situatie waarbij de vertellers zich op hun gemak voelen. Op één avond worden ongeveer 6 verhalen verteld, van ongeveer 8 minuten Dit alles wordt omlijst met muziek. De muziek is om doorheen te praten, zodat je je naderhand weer op het verhaal dat verteld wordt kan concentreren. We houden het graag laagdrempelig, met gratis entree voor het publiek. We hebben een eerste try out gehad in tapperij Lingezicht in Acquoy, die zeer voorspoedig verliep, met goede verhalen en gezellige live muziek. Verhalen vertellen is een vorm van oral history. Oral history heeft een archieffunctie, het vastleggen van herinneringen van vertellers zodat deze kunnen dienen als historische bron. De verhalen worden opgenomen en in een podcast verwerkt, die via de website te beluisteren is. Zo blijven ze bewaard. Dit is tevens een leuk aandenken voor de vertellers zelf, maar ook voor de streek. Ons voornemen is om hier samen te gaan werken met de regionale omroep.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Inwoners worden verleid naar andere kernen te gaan en leren zo hun eigen regio (en nieuwe gemeente) kennen. We organiseren een verbindende activiteit, waarbij mensen die elkaar niet kennen elkaars verhalen horen en daardoor meer te weten komen van elkaar en samen een bijzondere avond beleven.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van de kleine kernen van de nieuwe gemeente West Betuwe.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In 2018 organiseerden we 3 avonden in Acquoy, in Tapperij Lingezicht. Dat was de start. In 2019 organiseerden we 7 avonden in dorpscafé's in een paar andere kernen van West Betuwe, in Heukelum, Beesd, Varik, Vuren, Geldermalsen, Rumpt en Tricht. In 2020 staan 5 vertelavonden op het programma. We hebben er al een gehad in Acquoy, en we gaan nog naar Geldermalsen, Heukelum, Beesd en Rumpt.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het maken van een podcast.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€ 4500,00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben hulp gevraagd bij het maken van de podcast, en bij het verzorgen van de geluidstechniek. Dat staat nu allemaal op poten, daar kunnen we mee voort. De vertellers zijn mensen uit de regio die graag een verhaal willen vertellen, bij elke avond die we houden zijn dat andere mensen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Van horen zeggen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ervaring met soortgelijke projecten. Ondersteuning in de realisatie, bijvoorbeeld bij de geluidstechniek. Fondsen werven.

Images

Vertel Mij Wat!

Cultuur en historie

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings