Samen leven, ontmoeten en spelen in het dorp Maria Hoop

kim severins 07-09-2018
809 keer bekeken 0 reacties

Onze ambitie is het realiseren van ontmoet- en speelvoorzieningen in Maria Hoop op locaties verspreid in het dorp maar toch in verbinding met elkaar, waar zowel jong als oud kunnen vertoeven, spelen en samen kunnen komen. Gezamenlijk als dorp aan de slag met onze eigen woon- en leefomgeving.

Stichting LOS heeft in april dit jaar haar oprichtingsakte getekend. De stichting is ontstaan vanuit de wens om in eigen dorp ontmoet- en speelvoorzieningen te realiseren. Met dit initiatief willen we bijdragen aan het prettig wonen en leven in Maria Hoop.

We doen dit niet alleen, het is een gezamenlijk project: van, voor en door het dorp! Het gaat niet om één locatie in het bijzonder, maar om het totaalplaatje. Samen als dorp buigen we ons over de vragen: welke plekken in het dorp kunnen we versterken? Waar kunnen fysieke en sociale verbindingen worden gelegd? Wat vinden we als dorp belangrijk als het gaat om spelen en ontmoeten?

In april heeft de stichting een brainstormbijeenkomst georganiseerd en dorpsgenoten opgeroepen om mee te denken, mee te praten en mee te doen. We zijn verheugd met de opkomst en de positieve reacties. Er is volop gezamenlijk gebrainstormd en er zijn veel wensen en ideeën uitgesproken.

Bij een initiatief waarbij het thema spelen een onderdeel is, kan de inspraak van kinderen uiteraard niet ontbreken. In samenwerking met de basisschool in het dorp hebben we de kinderen gevraagd om op een ‘verlanglijstje’ aan te geven wat hun favoriete speelfuncties en hun ideeën zijn.

Met deze activiteiten hebben we de eerste input verzameld. Daarnaast dragen deze activiteiten eraan bij dat het initiatief gaat leven in het dorp en draagvlak krijgt.

De input is geïnventariseerd en verwerkt en dat heeft geresulteerd in een eerste vlekkenplan. Donderdag 30 augustus is een tweede informatiebijeenkomst in het dorp geweest. Hiervoor is onder andere een uitnodiging huis aan huis bezorgd.

Een volgende stap is om het plan definitief te maken en verder aan de slag te gaan met financieringsaanvragen. Als stichting (en als dorp) hebben we een rol in het beheer en onderhoud van de te realiseren voorzieningen. Het is daarmee een doorlopend gezamenlijk project.

In het proces tot nu toe zijn o.a. betrokken en verbindingen gelegd met: inwoners Maria Hoop, verenigingen, de basisschool, de gemeente, de wijkagent, jongerenwerker, gemeenschapshuis.

Kern

Naam
Maria Hoop

Aantal inwoners
1275

Gemeente
Echt-Susteren

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting LOS (Leven,Ontmoeten,Spelen) Maria Hoop

Doelstelling
We willen een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van ons dorp, door het realiseren van ontmoet- en speelvoorzieningen waar jong en oud kunnen vertoeven, spelen en elkaar ontmoeten.

Leeftijd
Stichting LOS heeft in april 2018 haar oprichtingsakte getekend.

Aantal leden
8

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Andere initiatiefnemers kunnen wij informatie geven over de aanpak van ons burgerinitiatief en onze ervaringen delen. Wij kunnen bijvoorbeeld tips en ideeën aanreiken wat betreft het maken van een stappenplan en het creëren van draagvlak voor een initiatief onder dorpsgenoten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
stichtinglos@gmail.com

Project

Doelstelling
Onze ambitie is het realiseren van ontmoet- en speelvoorzieningen in Maria Hoop op locaties verspreid in het dorp maar toch in verbinding met elkaar, waar zowel jong als oud kunnen vertoeven, spelen en samen kunnen komen. Gezamenlijk als dorp aan de slag met onze eigen woon- en leefomgeving.

Beginsituatie
In de kern Maria Hoop ligt een verouderde sobere speelvoorziening, die niet aansluit bij alle leeftijden en weinig uitdaging biedt. Op verschillende locaties in het dorp zijn de afgelopen jaren enkele ruimtelijke aanpassingen gedaan en er is een nieuw wandelpaadje aangelegd. De plekken stralen echter weinig sfeer en hebben geen uitnodigend karakter, er kan nog zoveel meer uitgehaald worden. Ook missen we een verbinding tussen de verschillende locaties, om het een mooi geheel te maken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het is de bedoeling om verschillende plekken in het dorp op te knappen en te creëren, dat deze plekken een functie (spelen en ontmoeten) krijgen en er fysieke en (meer) sociale verbindingen in het dorp ontstaan. We willen zowel volwassenen als kinderen (weer) verleiden om naar buiten te gaan. Elkaar ontmoeten, spelen en bewegen in de buitenlucht en dan vooral in een groene natuurlijke omgeving. Voor kinderen is buiten spelen gezond, verhoogt de sociale vaardigheden en motorische ontwikkeling.

Onderdeel van een groter geheel
Een ander belangrijk doel is de inwoners meer te betrekken bij het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving. Samen de handen uit de mouwen steken en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Daarbij worden verbanden gelegd naar andere initiatieven in het dorp, die soms ‘op een eilandje’ functioneren. Samen kun je zoveel meer. Dat wordt op dit moment bewezen met de reorganisatie en totale renovatie van gemeenschapshuis De Annendaal, waarin nagenoeg alle gebruikers verenigingen en stichtingen van Maria Hoop de afgelopen twee jaren met succes nauw samenwerken. Van dit nieuwe netwerk in Maria Hoop zal ook ons initiatief in meerdere opzichten meeprofiteren en ook bijdragen tot verdere groei van de samenwerking in het dorp.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De te realiseren ontmoet- en speelvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Het is de bedoeling dat zowel jong als oud er gebruik van kunnen maken. Ook hebben we aandacht voor de mogelijkheid voor spelen met een beperking. We gaan voor een publieke ruimte waar iedereen zich thuis voelt en ook bij betrokken wil zijn.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We hebben als stichting bijeenkomsten in het dorp georganiseerd om onze dorpsgenoten te informeren, maar vooral ook om input (wensen, behoeften, ideeën) te krijgen en draagvlak te creëren. Er zullen nog meer bijeenkomsten volgen. We hebben andere organisaties in ons dorp benaderd en gaan aan de slag om verdere samenwerking te bewerkstelligen, bijvoorbeeld met de school, het gemeenschapshuis, de kerk en de scouting. Wat we verder (de komende periode) zelf oppakken en uitvoeren: plan verfijnen n.a.v. input dorpsgenoten en kinderen, pr, fondsen aanschrijven, (lokale) sponsoren benaderen, meedoen aan acties, in gesprek en onderhandeling gaan met leveranciers van (speel)voorzieningen, vrijwilligers werven. Als stichting (en als dorp) hebben we een rol in het beheer en onderhoud van de te realiseren voorzieningen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het plaatsen van de speelvoorziening en het (her)inrichten van de ruimtelijke orde besteden wij uit.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Om al onze wensen te kunnen realiseren hebben we een begroting van 116.350 euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Subsidie gemeente. Wanneer het definitieve plan op papier staat, wordt gestart met de verdere financiering o.a. door fondsen aan te schrijven en lokale sponsoren te benaderen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Dit is vooralsnog niet nodig omdat de gemeente ambtelijk (technisch) ondersteunt en wij kunnen een beroep doen op een speelruimteadviseur voor hulp en tips.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We zijn getipt door een deelnemer van vorig jaar.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen kennis en advies te krijgen van de andere projecten die meedoen en mee hebben gedaan. Zij hebben al veel ervaring opgedaan en hun ervaring kan ons helpen en inspireren. Ook vinden wij het prettig om te netwerken en te kijken naar mogelijkheden.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}