Spelen en Ontmoeten in Kloosterburen

Bianca Bolt September 11, 2018
2249 keer bekeken 1 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Wij willen graag de kinderen van Kloosterburen een veilige speelplek geven en dit tot een plek maken waar jong en oud elkaar kan ontmoeten.

Kern

Name
Kloosterburen

Aantal inwoners
600

Gemeente
Nu nog De Marne dit wordt in 2019 het Hogeland

Province
Groningen

Deelnemersgroep

Name
Vereniging Speelvoorzieningen Kloosterburen

Doelstelling
Het bieden van een speelplaats voor de kinderen van Kloosterburen en omgeving

Aantal leden
het bestuur bestaat uit 6 personen momenteel hebben we geen leden, dit wordt volgend jaar anders als we weer een goed en veilig speeltuin kunnen bieden

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
speeltuinkloosterburen@gmail.com

Project

Doelstelling
Wij willen graag de kinderen van Kloosterburen een veilige speelplek geven en dit tot een plek maken waar jong en oud elkaar kan ontmoeten.

Beginsituatie
Momenteel is de ruimte nog een groenstrook om de dierenweide heen. In het najaar beginnen we met het verwijderen van de bomen en struiken. Hiervoor hebben we een grote groep vrijwilligers die ons wil helpen. De medewerkers van Mien Toentje gaan voor ons een aantal bankjes in elkaar zetten. De toestellen hopen we in maart/april te kunnen plaatsen zodat we op koningsdag feestelijk kunnen openen

Verbeteringen voor de woonomgeving
De speeltuin zal er voor zorgen dat de kinderen een mooie plek hebben om te spelen. De speeltuin is gevestigd in de 'tuin'van het Oldeheem. 't Oldeheem is een nieuwe woonvorm. Hier wonen oudere mensen, mensen met een beperking, maar ook kun je hier tijdelijk een kamer huren. Door hier een speeltuin te vestigen zullen de sociale contacten verbeteren. Tevens draagt het bij aan de leefbaarheid van het dorp. Kloosterburen is een dorp waar momenteel veel jeugd blijft wonen en niet naar bijvoorbeeld Groningen trekt.

Onderdeel van een groter geheel
De speeltuin is de taak van de speeltuinvereniging maar we proberen wel zo veel mogelijk rekening te houden met de dierenweide en de Kloostertuin. De Kloostertuin is van de Cooperatie Klooster&buren, zij hebben ons het stuk grond beschikbaar gesteld.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
de kinderen (en ouders) van Kloosterburen en omliggende dorpen, de ouderen van het dorp die een mooi ommetje kunnen maken, de kinderen van kinderopvang Lutje Heem en de medewerkers van Mien Toentje die mee gaan helpen met het onderhoud.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
wij gaan allereerst beginnen met het maken van ruimte door het groen weg te halen. Hiermee gaan we dit najaar beginnen. Vervolgens zullen we de ruimte dusdanig voorbereiden dat de toestellen volgend jaar vanaf maart geplaatst kunnen worden. Daarna zullen wij samen met een groep vrijwilligers.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
het aanleggen van de speeltuin wordt uitbesteed en het delven van een bron voor de waterspeelplek

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
We hebben het project in 2 delen gesplitst. Nu hadden we al heel snel het eerste deel gefinancierd en zijn we begonnen met deel 2. Het totaalbedrag zal uitkomen op 41.616 euro. Hiervan hebben we al een bedrag van 20.750 euro rond. Voor deel 2 hebben we nog aangeschreven, Rabobank, Jantje Beton, Provincie Groningen en het Oranjefonds. Als we dan de financiering rond hebben willen we een crowdfunding opzetten

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
het bedrijf waar wij de toestellen kopen gaat voor ons een indeling maken. Verder zijn er bewoners uit het dorp die hebben toegezegd ons te gaan helpen bij het aanleggen van het groen. In Kloosterburen zijn er gelukkig nog veel mensen die zich in willen zetten voor projecten als dit.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Vooralsnog is dit niet nodig

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
een bestuurslid wees ons op Kern met Pit. Dit hebben we dan ook meteen opgepakt

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen dat we misschien nog tips kunnen krijgen van bijvoorbeeld andere speeltuinen. Misschien ideeen voor akties voor in de toekomst om zo ook voldoende financiele middelen te hebben voor eventueel onderhoud in de toekomst

Images

Speeltuin

Twitter

On the map

1  Comments

Anoniem September 28, 2018

Hoe mooi dit initiatief. Voor alle kinderen,plek om elkaar te ontmoeten en dingen te organiseren. Samen met alle vrijwilligers iets moois creëren.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings