Bijenstal 't Iemenschoer bij Peeze

Hans Oude Luttikhuis 13-09-2018
577 keer bekeken 56 reacties

't bouwen van een bijenstal in een biodiverse omgeving ( rententiepark van ca. 10 ha.) waar we educatie geven aan potentiële imkers, een driejarige cursus starten voor jeugdige imkers en in het algemeen de aandacht voor bijen en bijeenhouden willen bevorderen.

Kern

Naam
Wolbeslanden -Bornerbroek

Aantal inwoners
5000

Gemeente
Almelo

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Imkersvereniging 't Iemenschoer Almelo

Doelstelling
bevorderen van de bijenhouderij, ondersteunen van activiteiten met oog op behouden en uitbreiding van het natuurlijk leefmilieu van de bijen.

Leeftijd
105 jaar

Aantal leden
62

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennnis en kunde over bijen, imkeren , inrichten van een biodiverse leefomgeving voor honingbijen en wilde bijen. Imkersvereniging 't Iemenschoer maakt deel uit van de Stichting Natuurhus Almelo waar veel kennis is over flora en fauna. Bij de inrichting van de Groene Delta ( retentiegebied van 10 ha.) worden deze deskundigen ingeschakeld.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
houdeluttikhuis@kpnmail.nl

Project

Doelstelling
't bouwen van een bijenstal in een biodiverse omgeving ( rententiepark van ca. 10 ha.) waar we educatie geven aan potentiële imkers, een driejarige cursus starten voor jeugdige imkers en in het algemeen de aandacht voor bijen en bijeenhouden willen bevorderen.

Beginsituatie
Bij voormalig boerderij Peeze wordt een rententiepark aangelegd met bijenminnende flora door Dorpsbelang Bornerbroek. Als imkersvereniging willen we participeren door het inrichten van een bijenstal waar we cursussen kunnen geven aan toekomstige volwassen en jeugdige imkers.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Meer aandacht voor bijen, educatie van m.n. jeugdigen, biodiversiteit, aandacht voor het behoud en uitbreiding van het natuurlijk leefmilieu van bijen, ontmoetingsplaats (sociale cohesie bevorderen).

Onderdeel van een groter geheel
't Iemenschoer participeert in een project dat door Dorpsbelang Bornerbroek i.s.m. o.a. Landschap Overijssel is opgezet.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De bewoners van het dorp Bornerbroek, de bewoners van de wijk Windmolenbroek Almelo, de bewoners van buurtschap Wolbeslanden.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We gaan starten met het ontwerp van de stal en de bouw i.s.m. Dorpsbelang Bornerbroek.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
het meeste wordt door onze vrijwilligers gedaan. Technisch ingewikkelde constructies worden uitbesteed.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De totale kosten worden geraamd op € 12.000, --

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Dorpsbelang Bornerbroek, Stichting natuurhus Almelo, Landschap Overijssel, NMO.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Schetsontwerp en constructie. Waterschap Vechtstromen is de eigenaar van het gebied en heeft expertise in huis om te adviseren.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Advies van Dorpsbelang Bornerbroek aangezien zij onze deelname aan het project van harte toejuichen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen op een financiële bijdrage voor de bouw. Daarnaast zouden adviezen op het gebied van planning, calculatie en eventueel constructie welkom zijn. De stal wordt wel door vrijwilligers gebouwd, maar bepaalde onderdelen die een wat meer technische kwaliteit vragen, zullen worden uitbesteed.

Educatief

Op de kaart

56  reacties

Henny Kuiphuis 11-11-18 om 8:39

Als initiatiefnemer en mede-aanvrager ben ik nauw betrokken bij 'Informatie- en Doecentrum Peeze' in Bornerbroek. Recent is onze Leadersubsidie-aanvraag gehonoreerd en we zitten momenteel middenin de uitvoeringsfase. De bijenstal zit niet in ons project, maar is een fantastische aanvulling en past 100% bij onze doelstellingen. In 2015 hebben wij in Bornerbroek meegedaan met 'Groen in de buurten'. 'Kern met pit' gaf toen met haar professionele input en financiële bijdrage een enorme boost aan het project. Daarom ondersteun ik deze aanvraag van Bijenvereniging 't Iemenschoer van harte.

Jan Heimerink 11-11-18 om 16:23

Een prachtige aanvulling op de activiteiten rond het informatie- en doe-centrum Peeze. Daarnaast ook de aandacht voor het project met de bijen, vooral in de educatieve vorm aan allerlei belangstellenden, bezoekers, scholieren ed. alsmede de kennisoverdracht van het nut van de bijen in de natuur en ons menselijke leven. Een hele goede ontwikkeling.

Anoniem 11-11-18 om 17:44

Prima initiatief. De voormalige boerderij Peeze, gelegen aan de nieuwe beek De Doorbraak en de nieuwe Groene Delta wordt ingericht als educatief informatie centrum met een depot voor gereedschap om natuurgebieden te onderhouden. Rond de boerderij wordt een boerenerf aangelegd met o.a fruitstam bomen. Op dat erf past heel goed een bijenstal met vele bijen die actief kunnen zijn in de nieuwe boomgaard, De Doorbraak en de Groene Delta.

A. van Galen 11-11-18 om 19:05

Bijen en andere bestuivers zijn zeer belangrijk voor de flora en fauna. Helaas gaat het met diverse soorten steeds minder goed. Een goed initiatief dat goed bij het groene karakter van Twente past.

Jos Scholten 11-11-18 om 19:06

Met een bijenstal bij de mooie boerderij Peeze krijgt 't Iemenschoer ruimere mogelijkheid om het houden van bijen onder de aandacht te brengen van bezoekers van de boerderij, cursussen op het gebied van imkeren te kunnen geven en ook natuureducatie op scholen te kunnen ondersteunen.
Een uitstekend initiatief waarvan ik hoop dat dit gauw gerealiseerd wordt.

Anoniem 11-11-18 om 20:48

De bijenstal is nodig om zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de natuur. De bijenstand in Nederland is op een kritisch punt beland en actie is een must. Door een bijenstal te bouwen kan de bijenvereniging beter cursussen geven waardoor meer mensen een bijdrage als imker in Twente kunnen leveren.

Helen Huijskens 12-11-18 om 7:34

Als bewoner van dit gebied en bijenhouder, vind ik dit soort initiatieven heel belangrijk

Frans Kruse 12-11-18 om 7:51

Mooi initiatief in deze nieuwe natuur, een verrijking in deze nieuwe natuur en ondersteunend voor zowel honing bijen als ook de wilde bijen.

Jan Meijerink 12-11-18 om 9:41

Dit is een prachtig initiatief om hier een bijenstal te bouwen ten behoeve van de natuur op deze unieke plek bij “de Doorbraak” . De bijen zijn de bestuivers van de wilde planten maar ook van onze land en tuinbouw gewassen. Om dit op deze locatie te realiseren is een aanwinst voor mens en natuur. Het prachtige gebied langs “de Doorbraak” leent zich uitstekend hiervoor. Mede hierdoor zal er meer aandacht komen voor onze prachtige natuur. Ik hoop dan ook dat dit project snel gerealiseerd wordt.

wouter van der meer 12-11-18 om 10:00

natuur als belangrijk deel van ons leefmilieu ,planten en dieren die hier van voor de bio-industrie thuis horen terug brengen.
ook oude bijna verdwenen nuts rassen (fruit, groente en kruiden) horen daarbij

Marcel Berghuis 12-11-18 om 13:26

Als beginnend bijenhouder en lid van 't Iemenschoer zal het geweldig zijn om de verenigingsbijenstal in zo'n prachtige natuurlijke omgeving te kunnen realiseren. Ook om zo meer mensen kennis te laten maken met deze zo noodzakelijke beestjes.

Anoniem 12-11-18 om 14:01

Heel belangrijk om mensen ( en vooral de kleine) te laten ervaren dat alles met elkaar samenhangt. In het bijenvolk, de natuur en in de maatschappij.

Ben Oude Lansink 12-11-18 om 14:13

De geplande bijenstal is een mooie aanvulling die perfect past bij het doe- en educatiecentrum
“ de boerderij van Peeze”.

Lidewij 12-11-18 om 14:24

.Bijenvolken zijn een uitstekend middel om te laten zien hoe een maatschappij werkt. En het opent ogen voor de complexiteit van de natuur. Nou de complexiteit van de Anti spam controle nog.

Laura Brummelhuis 12-11-18 om 15:34

Een prachtig initiatief Wat zeker zal bijdragen de kennis en het belang van bijen over te brengen op jong en oud. En het is een prima aanvulling op d activiteiten die er al plaats vinden.

Anoniem 12-11-18 om 15:50

Voor alle betrokkenen een win-win situatie. Bovendien zijn bijenkasten van oudsher onlosmakelijk verbonden met boeren-erven. Prachtig initiatief dat hopelijk vorm gaat krijgen met hulp van financiële steun.

Jan Joosten 12-11-18 om 15:51

Bijenstal: DOEN
Zonder bijen geen vruchten, geen leven.
Bouw gelijktijdig een InsectenHotel.

A.M. Wolthuis 12-11-18 om 15:54

Dit prachtige initiatief kan ik alleen maar toejuichen. We kunnen niet zonder de bijen. Als oud-natuurouders op een basisschool hebben wij getracht kinderen de liefde en fascinatie voor bijen bij te brengen. Hoe mooi zou een eigen bijenstal passen bij zo'n enthousiaste en betrokken plattelandskern als Bornerbroek!

Jenny van Dorsten 12-11-18 om 15:55

Een bijenstal is een geweldige mogelijkheid om kinderen en volwassenen te laten zien wat bijen doen en hoe hun gemeenschap functioneert. Ik ga altijd weer kijken. Bijen zijn hard nodig.

Anoniem 12-11-18 om 16:22

Mooi project ook al had ik liever gezien dat het in Almelo (in het Doe Park) gerealiseerd zou worden.
Ik onderschrijf de doelen van het project zeker!

Jan Joosten 12-11-18 om 17:32

Bijenstal: DOEN
Zonder bijen geen vruchten, dus geen leven.
Gelijktijdig een InsectenHotel bouwen

Harry Kuiphuis 12-11-18 om 17:46

Een prachtig initiatief waardoor het mogelijk is om de mens de waarde van de diverse bijen en ook alle andere insecten te laten inzien. Mooie plek om de kinderen het belang van bijen, hommels en allerlei andere bestuivers te laten ervaren. Een prachtige locatie aan de Doorbraak waar de natuur nog volop in ontwikkeling is. Jammer dat zoiets bij het Natuurhus (waarvan het Iemenschoer deel uit maakt) niet mogelijk is vanwege de ligging in het stadscentrum van Almelo.

Anoniem 12-11-18 om 17:48

Een prachtig initiatief waardoor het mogelijk is om de mens de waarde van de diverse bijen en ook alle andere insecten te laten inzien. Mooie plek om de kinderen het belang van bijen, hommels en allerlei andere bestuivers te laten ervaren. Een prachtige locatie aan de Doorbraak waar de natuur nog volop in ontwikkeling is. Jammer dat zoiets bij het Natuurhus (waarvan het Iemenschoer deel uit maakt) niet mogelijk is vanwege de ligging in het stadscentrum van Almelo.

Anoniem 12-11-18 om 17:50

Een prachtig initiatief waardoor het mogelijk is om de mens de waarde van de diverse bijen en ook alle andere insecten te laten inzien. Mooie plek om de kinderen het belang van bijen, hommels en allerlei andere bestuivers te laten ervaren. Een prachtige locatie aan de Doorbraak waar de natuur nog volop in ontwikkeling is. Jammer dat zoiets bij het Natuurhus (waarvan het Iemenschoer deel uit maakt) niet mogelijk is vanwege de ligging in het stadscentrum van Almelo.

Frank van Marle 12-11-18 om 19:29

Mooi project! Op alle plekken waar redelijk wat mensen bereikt kunnen worden, zou een bijenstal moeten staan. Want de bij is een belangrijke schakel in de voedselketen en helaas is dat niet bij iedereen bekend. Het is wenselijk dat daar verandering in komt, zowel in Bornebroek als in het centrum van Almelo. Doen!


C de Boer 12-11-18 om 19:39

Prima initiatief! De bijen hebben het toch al zo moeilijk en zijn onmisbaar voor bestuiving en bevruchting van gewassen. Goed dat de jeugd wordt ge-enthousiasmeerd. We hebben nieuw en jong bloed nodig bij het huidige imkerbestand!

I. Westerhof 12-11-18 om 20:34

Prachtig initiatief in bloeiende 'dorps' gemeenschap. Waar ook mensen van buiten komen genieten van de natuur.
Grote noodzaak behoud en verbeteren bijenpopulatie. Hier toont men de onderlinge afhankelijkheid, de totale verbinding van mens en natuur!

Edwin Sarink 13-11-18 om 10:27

Prachtige locatie voor dit goede initiatief. Vele mensen zullen er van kunnen genieten. En, bijen zijn natuurlijk van levensbelang!

Maartje 13-11-18 om 22:24

Prima initiatief. Eindelijk iets wat het afnemende aantal bijen in de omgeving wil laten toenemen. Gecombineerd met educatie en bloemen in de omgeving een prima initiatief..

Anoniem 14-11-18 om 15:03

Aandacht voor bijen op allerlei manieren is reuze belangrijk. Een bijenstal plaatsen bij de Doorbraak is heel erg goed idee. Het informatiecentrum de Peeze zal hierdoor nog interessanter worden om tijdens een wandel-of fietsroute met een bezoek te vereren. Bovendien zal een (jeugd) opleiding voor imkers een goede toevoeging zijn.

Riky Koel 15-11-18 om 18:55

Super goed idee, de bijen kunnen daar mooi gedijen.

Aloy Timmerhuis 15-11-18 om 20:52

Een prachtig initiatief, zo mooi dat ik mij heb opgegeven om te helpen de bijenstal te realiseren. Ik hoop op veel positieve reacties.
Hier kunnen mensen het imkervak leren en kunnen kinderen kennis maken met de bijen en de natuur in het algemeen.

Harry 15-11-18 om 21:43

Het is belangrijk dat er veel bijenstallen bij komen om zoveel mogelijk bijenvolken in de natuur te krijgen.

Marjan 15-11-18 om 21:46

Prachtig initiatief voor een betere en mooiere wereld!

Anoniem 15-11-18 om 21:53

Super plan een bijenstal in Bornerbroek, midden in een natuurgebied ! Alle beetjes helpen met het leefbaar houden van onze lieve aarde????

Anoniem 15-11-18 om 21:53

Super plan een bijenstal in Bornerbroek, midden in een natuurgebied ! Alle beetjes helpen met het leefbaar houden van onze lieve aarde????

Anoniem 15-11-18 om 21:54

Super plan een bijenstal in Bornerbroek, midden in een natuurgebied ! Alle beetjes helpen met het leefbaar houden van onze lieve aarde????

Anoniem 15-11-18 om 21:55

Super plan een bijenstal in Bornerbroek, midden in een natuurgebied ! Alle beetjes helpen met het leefbaar houden van onze lieve aarde????

Anoniem 15-11-18 om 21:56

Super plan een bijenstal in Bornerbroek, midden in een natuurgebied ! Alle beetjes helpen met het leefbaar houden van onze lieve aarde????

Anoniem 15-11-18 om 21:57

Super plan een bijenstal in Bornerbroek, midden in een natuurgebied ! Alle beetjes helpen met het leefbaar houden van onze lieve aarde????

Emmy schipper 15-11-18 om 21:58

Super plan een bijenstal in Bornerbroek, midden in een natuurgebied ! Alle beetjes helpen met het leefbaar houden van onze lieve aarde????

j.w.ruis 16-11-18 om 10:04

prima locatie om in de wandel/fiets route zo`n informatie punt op te nemen , waar in een mooie omgeving veel informatie over het belang van de natuur en de functie van alle bijen hierin kan worden verstrekt.

Erik ten Brummelhuis 16-11-18 om 16:32

Superidee op een toplocatie bij de Doorbraak. Kan een mooi educatief project worden.

Jan Bartels 16-11-18 om 17:11

Bornerbroek had vroeger altijd de bijenmarkt: is hier ook een prima locatie voor. daarnaast zijn er nu ook veel imkers in ons dorp.
Een prima extra voorziening. Jan Bartels

Gerard Lubbers 16-11-18 om 19:47

Een heel mooi project, dat goed past bij de omgeving van de "natte doorbraak"en als tegenhanger van het industriepark XL. Bijen hebben het momenteel heel moeilijk en ze hebben een heel belangrijke rol in de diversiteit in de natuur, maar ook een belangrijke functie in de voedselvoorziening.

Ton Loman 17-11-18 om 16:15

Ga zo door. Bezige bijen horen bij Bornerbroek. Succes !

Annelies Rouhof 17-11-18 om 16:50

Dit is een prachtige plek voor een bijenstal. Het is belangrijk dat veel mensen meer komen te weten over bijen.
En ook over de wilde bijen en insecten.

Bram 17-11-18 om 20:09

Een prachtig initiatief!
Hier kunnen mensen het imkervak leren en kunnen kinderen kennis maken met de bijen en de natuur in het algemeen

Marjo Breteler 18-11-18 om 10:18

Ik vind het een erg goed initiatief om het juist op die plek te realiseren. In een natuurlijke omgeving tussen enerzijds Bornerbroek en anderzijds het XL Business park.
Een prachtige manier om de bijenhouderij onder de aandacht te brengen en te houden.

Hans Brk 18-11-18 om 19:05

Belangrijk om bijenstand weer te laten groeien

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}