Van Buurtmoestuin naar Buurttuin

Diana van der Stouw September 13, 2018
1503 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Onze nieuwbouwwijk heeft met lastig op het gebied van sociale cohesie. Met het aantrekken van de woningmarkt wordt er weer volop gebouwd. Mensen vinden het lastig met elkaar in contact te komen. Onze buurttuin gaat het middelpunt van de wijk worden. Een plek voor ontmoeting en contact.

Van buurtmoestuin naar buurttuin

Helaas hebben wij vorig jaar plaats moeten maken voor woningbouw. Hoewel wij wisten dat wij op termijn weg moesten, was dit sneller dan verwacht.

Als enige burgerinitiatief in Zwolle hebben wij een nieuwe, permanente plek gekregen iets verderop in onze nieuwbouwwijk Breecamp.

In 5 jaar hebben wij veel geleerd. Daarom gaan wij van buurtmoestuin naar buurttuin. Een buurttuin voor en met de wijk. Ruimte voor ontmoeting door middel van workshops, proeverijen, kleine concerten, kookclubs etc etc. Zo kunnen wij inspelen op vraag en aanbod van onze bewoners.

Omdat Breecamp een wijk is waar nog veel gebouwd wordt vinden nieuwe bewoners het lastig aansluiting te vinden. Met onze buurttuin als ontmoetingsplek kunnen wij hierin een grote rol spelen.

Kern

Name
Breecamp

Aantal inwoners
2000

Gemeente
Zwolle

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Hof van Breecamp

Doelstelling
Het versterken van de sociale cohesie in onze nieuwbouwwijk

Aantal leden
15

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
5 jaar geleden zijn wij begonnen met de aanleg van een buurtmoestuin op braakliggende grond van de gemeente. De bouw is weer aangetrokken en wij moesten helaas het veld ruimen. Met de ervaring die wij hebben opgedaan schakelen wij nu over naar een buurttuin om nog meer vraag en aanbod van onze bewoners bij elkaar te brengen. Wij zijn echter het enige burgerinitiatief in Zwolle die een nieuwe, permanente plek hebben gekregen in de wijk. Ondertussen hebben wij veel ervaring opgedaan in het omgaan met het gemeentelijk apparaat, vinden van sponsors, organiseren van activiteiten om de bewoners bij ons project te betrekken.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hofvanbreecamp@gmail.com

Project

Doelstelling
Onze nieuwbouwwijk heeft met lastig op het gebied van sociale cohesie. Met het aantrekken van de woningmarkt wordt er weer volop gebouwd. Mensen vinden het lastig met elkaar in contact te komen. Onze buurttuin gaat het middelpunt van de wijk worden. Een plek voor ontmoeting en contact.

Beginsituatie
Helaas hebben wij vanwege het aantrekken van de woningmarkt onze buurtmoestuin moeten ontruimen om plaats te maken voor woningen. Echter zijn wij heel trots te melden dat wij, als enig burgerinitiatief in Zwolle, een nieuwe, permanente plek hebben gekregen iets verderop in de wijk. Op 24 september a.s . wordt deze plek aan onze vrij gegeven. De buurtmoestuin heeft ons voldoen geleerd om te bepalen hoe wij onze nieuwe tuin gaan inrichten. Minder moestuin, meer gericht op de vraag uit de wijk. Dit betekend wel dat wij weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Wij moeten een leeg stuk land weer omtoveren in een prachtige plek voor de wijk.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Onze buurttuin gaat zich meer richten op de wijk en haar bewoners. Veel activiteiten met en door bewoners. Workshops, proeverijen met boeren uit onze omgeving. Kleine concerten, picknicken. Een klein deel van de nieuwe buurttuin wordt ingericht als prive moestuintjes voor de liefhebbers. De rest wordt voornamelijk veel fruit en ruimte voor onze activiteiten.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van onze wijk. Jong en oud.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Wij moeten weer van voor af aan beginnen. De grond moet bewerkt worden, fruitbomen en struiken aangekocht worden en geplant worden. De schuur moet weer opgebouwd worden. Paden maken zodat ook mensen met een beperking onze tuin kunnen betreden. Gras zaaien. Prieel aankopen en bouwen zodat wij ook in de winter door kunnen gaan met onze activiteiten. Eigenlijk alles wat nodig is om de tuin toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Alleen het bewerken van de grond wordt uitbesteed.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Ongeveer 10.000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Alleen voor de hoogst noodzakelijk dingen zoals het bewerken van de grond en het slaan van een water puls. De rest doen wij zelf. Daarnaast willen wij ook onze wijkbewoners betrekken bij de opbouw.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja graag het waterbeheer zodat wij onze tuin gezond kunnen houden in droge periodes.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Vorig jaar wilden wij al mee doen maar toen werd bekend dat wij, eerder dan verwacht, de buurtmoestuin moesten ontruimen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Alle advies, waar wij zelf niet aan hebben gedacht, is welkom.

Images

Van buurt moestuin naar buurt tuin!

Ontmoetingsplek

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings