'Gebouwtje naast de Stiftskerk'

Ineke Leeuw-Vennegoor September 21, 2018
705 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

De doelstelling is het 'Gebouwtje' op te knappen voor kunst- en culturele uitingen. Vroeger werd dit gebouwtje gebruik als zondagsschool. Nu dient het als berging. Het idee is om het gebouwtje te restaureren en er een klein podium/plek te bieden voor diverse kunstuitingen.

Kern

Name
Het Stift Weerselo

Aantal inwoners
ca 75

Gemeente
Dinkelland

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Hervormde Stichting het Stift Weerselo

Doelstelling
Het behoud en beheer van cultureel erfgoed binnen een beschermd dorpsgezicht.

Aantal leden
Bestuur: 8 leden.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben kennis met betrekking tot het beheer en behoud van cultureel erfgoed: het Stift Weerselo heeft meerdere monumenten en is een beschermd dorpsgezicht. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers met diverse achtergronden. Waar we kunnen willen we onze kennis graag delen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
secretariaat@stiftsgemeente.nl

Project

Doelstelling
De doelstelling is het 'Gebouwtje' op te knappen voor kunst- en culturele uitingen. Vroeger werd dit gebouwtje gebruik als zondagsschool. Nu dient het als berging. Het idee is om het gebouwtje te restaureren en er een klein podium/plek te bieden voor diverse kunstuitingen.

Beginsituatie
Het gebouwtje is een rommeltje en staat bijna leeg. Het heeft een restauratie nodig, om het geschikt te maken voor de doelstelling. Hierbij valt te denken aan een schilderbeurt, verwarming, licht, isolatie, internet en dergelijke.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het gebouwtje is de laatste jaren een beetje vergeten. Tussen alle monumenten in het beschermde dorpsgezicht is het geen fraai gezicht. Een restauratie kan hier verandering in brengen. Inhoudelijk past een plek met (klein-) kunst en culturele uitingen prima op het Stift Weerselo. Op dit moment zijn er al met regelmaat grote en kleine concerten en een kunstmarkt. Kunst en cultuur in het gebouwtje zou voor de bewoners, toeristen en betrokkenen echt een toegevoegde waarde in de beleving van het Stift Weerselo zijn.

Onderdeel van een groter geheel
De Hervormde Stichting het Stift Weerselo is verantwoordelijk dit prachtige cultureel erfgoed voor ons nageslacht te behouden. De gebouwen, grond, bos en plantsoenen zijn onze zorg. We proberen met vrijwillige inzet van vele deze rustieke plek, na een moeizame periode, weer te laten stralen. Een enkele restauratie, het bos, groot en klein onderhoud is reeds gerealiseerd. Maar er zijn nog veel items die onze aandacht vragen. Bijvoorbeeld waar we plekken kunnen creëren voor ontmoeting, bezinning, of gewoon om te genieten van kunst en cultuur.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van het beschermde dorpsgezicht Het Stift en het dorp Weerselo. Naast de bewoners, ook de leden van de geloofsgemeenschap Protestantse Stiftsgemeente, de toeristen, en andere belangstellenden van het Stift kunnen elkaar hier treffen. Genieten, ontmoeten en plek voor bezinning zijn de termen die bij dit stukje Stift gaan passen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Allereerst pakken we de renovatie binnen- en buitenkant van het gebouwtje op. Dit hadden we eerder willen doen, maar wegens omstandigheden is dit nog niet gelukt. Er zijn meerdere partijen die geïnteresseerd zijn in het huren van de locatie als atelier / expositieruimte. Bij de Stiftsconcerten gaat de ruimte als organisatieplek dienen. Met het gordijn en eventueel klein podium is het geschikt voor kleinschalige (huiskamer-) concerten. Al deze activiteiten zullen we moeten gaan bundelen en wegzetten in een agenda.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het zware werk laten we door professionals doen. Aannemer Wesselink is restauratie deskundige en zal dit doen. Vrijwilligers van de Stichting en uit de buurt zullen hand- en spandiensten bij het leeghalen, schoonmaken helpen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Een offerteaanvraag ligt bij de aannemer. Houtwerk, asbest verwijderen, isolatie, schilderen, verwarming aanleggen, nieuwe gordijnen, verlichting en internetvoorzieningen zullen de grootste kosten zijn. Deze kosten kunnen

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja zeker! Vrijwillige hulp is aangeboden vanuit onze geloofsgemeenschap, buren en organisatie Stiftsconcerten. Uit giften hopen we het resterende bedrag bij elkaar te krijgen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Het gebouwtje wordt waarschijnlijk in dezelfde hoedanigheid opgeknapt, zoals het er al jaren staat. Toch zou het fijn zijn een buitenstaander in het idee mee te laten denken, om uiteindelijk het beste en de duurzaamste oplossing voor het Stift te kunnen realiseren.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We zijn met Kern met Pit in aanraking gekomen via Tom Jannink, Martine van Burgsteden van Eeckhof uit Bentelo.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Naast al wat in bovenstaande al is uitgelegd over het Stift Weerselo is advies over beheer en behoud altijd welkom.

Images

Kunst

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings