Behoud en herstel historisch groen

Jeroen van der Eerden September 24, 2018
1148 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

In Grave zijn nog een aantal historische boomgaarden, met zeer oude fruitrassen. Het project richt zich in eerste instantie hierop en probeert mensen/burgers te interesseren voor dit doel en hen ook daadwerkelijk mee te laten werken aan het behoud en het herstel.

Kern

Name
GRAVE

Aantal inwoners
12.000

Gemeente
GRAVE

Province
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Name
Stichting behoud en herstel historisch groen Grave

Doelstelling
Behouden en herstellen van het historisch groen in Grave en in het bijzonder van de oude hoogstamboomgaarden

Aantal leden
15, 4 bestuursleden, donateurs worden geworven als de anbi-status rond is.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
In de afgelopen maanden hebben we ervaren dat je als burger weliswaar iets van de grond kunt krijgen, maar dat er bestuurlijke back-up en veel specifieke expertise nodig is om tot iets te komen dat toekomstbestendig is. We zijn er in geslaagd de politiek, een adviesbureau dat zich bezighoudt met de Vestingvisie Grave, een expertiseclub op het terrein van stedenbouw voor ons project te interesseren. We verwachten hiermee te borgen dat er niet eenmalig een zaadje ontkiemt maar dat het project blijvend van waarde is en ook blijvend wordt onderhouden.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
jvandereerden@hetnet.nl

Project

Doelstelling
In Grave zijn nog een aantal historische boomgaarden, met zeer oude fruitrassen. Het project richt zich in eerste instantie hierop en probeert mensen/burgers te interesseren voor dit doel en hen ook daadwerkelijk mee te laten werken aan het behoud en het herstel.

Beginsituatie
Inmiddels hebben wij door publicaties in de pers kunnen zorgen voor een behoorlijke lokale bekendheid. We hebben Brabants Landschap en IVN voor het project weten te interesseren en de Stichting Brabants Landschap heeft voor ons een projectplan voor een locatie opgesteld; en dat is dan meteen de belangrijkste locatie. Vrijwilligers zijn er maar het kunnen er altijd meer zijn. Er is geen geld voor de aanschaf van materiaal of voor het organiseren van de noodzakelijke doe-activiteiten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
In deze tijd van verstening van de leefomgeving is het belangrijk alles wat nog groen is en/of waar het groen kan worden teruggebracht, dit gebeurt, op een wijze waar burgers zich bij betrokken weten en zich ook verantwoordelijk voor voelen; niet alleen nu, maar ook op de langere termijn.

Onderdeel van een groter geheel
Het project past in de Vestingvisie Grave die door de gemeenteraad is vastgesteld. De Vestingvisie vastgesteld en moet fungeren als “inspirerende leidraad” voor toekomstige ruimtelijke plannen. Dit is een mooi begin, maar wij hebben inmiddels ervaren dat zonder burgerinitiatief het risico dat dit verwordt tot een bestuurlijke papieren tijger groot is. Het doel van het project is dat het groen, en in het bijzonder het behoud van het historisch groen op de oude vestingwerken, iets van de burgers wordt. Zij moeten zich trots voelen op wat er is en wat hersteld kan worden. Door hier samen aan te werken en letterlijk samen de hand aan de ploeg te slaan, verwachten wij een serieuze bijdrage te kunnen leveren aan het gemeenschapsgevoel; het gevoel samen verantwoordelijk te zijn en samen een steentje bij te kunnen dragen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In beginsel alle bewoners, zowel van binnen als van buiten Grave. Toch zullen in eerste instantie vooral bewoners uit de binnenstad en de aanliggende wijken profijt hebben

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
1. Opschonen, snoeien en bijhouden van wat er nog is. 2. Nieuwe fruitbomen van oude rassen planten 3. Onderhouden van de boomgaarden en zorgen dat ze publiek bezit worden/blijven

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Vooralsnog hebben we zoveel medewerking van Brabants Landschap dat we de rest nog zelf kunnen doen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
4.000 euro 1. De meeste kosten hebben betrekking op de aanschaf van nieuwe hoogstam-fruitbomen en van materiaal. Klein materiaal zoals harken en schoffels wil de gemeente beschikbaar stellen, maar gevaarlijker materiaal zoals zagen e.d. niet. 2. Catering tijdens werk- en publieksdagen (klein bedrag) 3. Mobiel sap-apparaat om mensen meteen iets mee te kunnen geven (klein bedrag)

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Hulp hebben we inmiddels van: 1. Adviesbureau West8; schreef "Vestingvisie Grave" die door gemeente als bijbel voor de terreinen is vastgesteld 2. Brabants Landschap; maakte vlekkenplan en blijft betrokken als adviseur 3. IVN 4. Lokale imker 5. Wijkraad Binnenstad Grave 6. Graeft Voort; historie van de terreinen

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Het Visioterrein, waar we allereerst aan de slag gaan, is ingewikkeld qua waterhuishouding. Dit wordt nog complexer door de scheiding van hemelwater en afvalwater die voor de komende jaren op de rol staat. Het terrein zal hierin een rol gaan spelen. Wat dit precies betekent voor het kiezen van welk groen waar het meeste kans heeft, weten wij niet

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door een bestuurslid dat in het verleden ooit met de organisatie van doen had.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
1. Projectopzet 2. Betrekken van burgers bij het geheel, zowel wat betreft "handjes" als emotioneel. het is belangrijk dat de burgers het project als hun project zien. Dit is nu zo, maar dit moet ook zo blijven!

Images

Inrichten groen

  • Jeroen van der Eerden 07 December 2019
    Inmiddels is er veel gebeurd, zichtbaar, maar vooral ook onzichtbaar. Een mooie zichtbare start is gemaakt met het snoeien van de hoogstamfruitbomen door een groep vrijwilligers. De bomen zijn namelijk jarenlang niet onderhouden en erg verwaarloosd. Een aantal zaterdagen is er hard gewerkt; snoeien, sjouwen en natuurlijk koffie drinken. Niet alleen de praktische zaken zijn belangrijk maar zeker ook het ontmoeten en samen ergens de schouders onder zetten. Op de achtergrond is het bestuur bezig met het voorbereiden van de volgende grote stap; het aanplanten van nieuwe hoogstammen. Natuurlijk met oude fruitrassen die passen bij de ouderdom van de boomgaard en bij de regio. Dit vergt heel wat overleg met de gemeente Grave, eigenaar van de grond, en andere partijen die ons een helpende hand toesteken. Veel organisaties bieden kennis en kunde aan, onder andere het Brabants Landschap, West8, IVN Grave, Dassenwerkgroep Noord-Brabant en het Graafs Museum. Daarnaast is er overlegd met Graafse scholen in verband met natuureducatie en het planten van bomen. Ook heeft de stichting een boomgaardboek -Groen, voor en door burgers- uitgegeven, met daarin de geschiedenis en het proces van renovatie in foto's weer gegeven. Een paar dagen geleden kregen we het bericht waar we op hoopten: Alle seinen staan op groen, we kunnen gaan planten!

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings