Aanleg van twee speeltuintjes

Robert Ros October 05, 2018
993 keer bekeken 1 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Spelen in de buitenlucht in een mooi groene omgeving zal er toe bijdragen om de jongste jeugd gezonder op te voeden en gezonder te laten bewegen. Daarnaast zullen de speeltuintjes fungeren als ontmoetingsplek voor de inwoners van Delden die met hun jonge kinderen de sportaccommodatie bezoeken.

Kern

Name
Delden

Aantal inwoners
7200

Gemeente
Delden

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
vv Rood Zwart / SportParkPlus

Doelstelling
Rood Zwart is een voetbalvereniging, maar heeft zich tot doel gesteld om ook meer te zijn dan alleen maar een voetbalvereniging. Met 750 leden en 250 vrijwilligers wil Rood Zwart ook haar maatschappelijke rol oppakken. Dat heeft ze in haar statuten ook expliciet gemaakt. Rood Zwart wil in dit verband er onder meer voor zorgen dat mensen, van jong tot oud, actief mee kunnen doen in de maatschappij en duurzame contacten kunnen aangaan. "Bewegen en ontmoeten in een groene omgeving" is daarbij het centrale thema.

Aantal leden
Rood Zwart heeft ongeveer 750 leden en 250 vrijwilligers.

Soort
Sportvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We kunnen de kennis delen die we in de afgelopen jaren als vereniging hebben opgedaan met betrekking tot de bouw van ons 'Noaberhoe' (een multifunctionele, duurzame wijkvoorziening in het westen van Delden) en de herontwikkeling van onze sportaccommodatie en de gebruikersfuncties die hierop plaatsvinden. Het ontwikkelen van een visie, het opstellen van plannen, het zoeken naar partners en de benodigde financiering, het enthousiasmeren van vrijwilliger en de plaatselijke bevolking, vormen daarin wezenlijke elementen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
ros.rjm@gmail.com

Project

Doelstelling
Spelen in de buitenlucht in een mooi groene omgeving zal er toe bijdragen om de jongste jeugd gezonder op te voeden en gezonder te laten bewegen. Daarnaast zullen de speeltuintjes fungeren als ontmoetingsplek voor de inwoners van Delden die met hun jonge kinderen de sportaccommodatie bezoeken.

Beginsituatie
De vv Rood Zwart werkt sedert enkele jaren samen met andere partijen en vele vrijwilligers (van binnen en buiten de vereniging) aan de herontwikkeling van haar accommodatie en de gebruikersfuncties die hierop plaatsvinden. Daarbij wordt de ontwikkeling gemaakt van louter een voetbalvereniging naar meer dan voetbal alleen. Als grote vereniging willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen (en dat hebben we ook in onze statuten opgenomen). Zo is begin dit jaar het "Noaberhoes" geopend, een multifunctionele wijkvoorziening waar inmiddels vele organisaties en Deldenaren gebruik van maken. Daarnaast zijn diverse functies als een jeu de boule baan en een beachbalveld toegevoegd. Een functie die evenwel ontbreekt en waar we veel vraag naar krijgen is een buitenvoorziening voor de allerjongste jeugd. Twee speeltuintjes verspreid over de accommodatie zouden daar goed in kunnen voorzien, maar ontbreken op dit moment nog.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Rood Zwart / SportParkPlus beoogt het bewegen en ontmoeten in een groene omgeving te bevorderen. Dat geldt voor zowel jong als oud, met of zonder beperking. Jong en oud moeten zich in de buitenomgeving van het Noaberhoes kunnen treffen. Naast de bestaande voorzieningen, voorzien de nieuwe speeltuintjes daar ook in. De speeltuintjes zijn voor de jonge jeugd, hun (groot)ouders, begeleiders en de bezoekers van de accommodatie makkelijk toegankelijk en zullen worden voorzien van een mooie zitgelegenheid.

Onderdeel van een groter geheel
De aanleg van de twee speeltuintjes maakt onderdeel uit van SportParkPlus. Onder de noemer SportParkPlus werkt Rood Zwart momenteel aan de herontwikkeling van haar accommodatie "De Scheetheuvel" en de gebruikersfuncties die hierop plaatsvinden. Het masterplan "SportParkPlus" dat hieraan ten grondslag ligt bestaat uit o.a. het realiseren van een veilige toegang, het stimuleren van bewegen en ontmoeten, de inrichting van de sportaccommodatie als een landschapspark en het realiseren van een brede gemeenschapsvoorziening voor Delden, het “Noaberhoes". Het centrale thema hierbij is "Bewegen en ontmoeten in een groene omgeving". Naast Rood Zwart zullen ook andere verenigingen, organisaties en inwoners gebruik maken van deze multifunctionele en duurzame voorziening. De twee speeltuintjes passen hier naadloos in.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bezoekers die met hun jonge kinderen onze accommodatie komen bezoeken kunnen gebruik maken van de speeltuintjes. Daar vallen ook de kinderen van de kinderopvang onder (de kinderopvang is een vaste huurder van het "Noaberhoes"). Ouders, grootouders, begeleiders kunnen gezellig met elkaar kletsen terwijl de jonge kinderen aan het spelen zijn.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De werkzaamheden worden volledig in het nieuwe jaar uitgevoerd.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Er worden geen zaken uitbesteed. Wel zal het nodig zijn om de speeltoestellen na plaatsing te laten keuren.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
grondwerkzaamheden: € 500 plaatsen speeltoestellen en picknicktafel en banken: € 2.500 repareren en keuren speeltoestellen: € 500 plaatsen hekwerk bij sloten: € 2.800 groenvoorziening: € 500 Totaal: € 6.800 De kosten van de speeltoestellen kunnen laag gehouden worden, omdat enkele speeltoestellen overgenomen gaan worden van een fusie school. Verder gebeuren de werkzaamheden voor een groot deel door vrijwilligers.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De bedoeling is dat het merendeel van de werkzaamheden door vrijwilligers gebeurt. De keuring van de toestellen na plaatsing zal wel door een onafhankelijke buitenstaande moeten gebeuren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We verwachten deze hulp niet nodig te hebben. Op het gebied van veiligheid hebben we wel een organisatie nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Middels een tip per e-mail van de heer Tom Jannink (coordinator van Kern met Pit)

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen wellicht tips en advies te krijgen met betrekking tot de meest optimale uitvoering van dit project en het grotere geheel SportParkPlus waar dit project onderdeel van uitmaakt. Meer specifiek hopen we meer inzicht te krijgen rondom de keuring en de veiligheid die nodig is voor het plaatsen en beheer van speeltoestellen.

Images

Speeltuin

Twitter

On the map

1  Comments

Anoniem October 10, 2018

Mooi project en duurzaam!

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings