Zomerprogramma 2019, oogsten, zaaien en ontmoeten.

Diny Schrijver October 10, 2018
989 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Sinds 2015 zijn wij een actieve werkgroep "Samen Leefbaar Marienheem" die zich breed inzet voor het leefbaar houden van het dorp Mariënheem. Dit willen we doen door jaarlijks in te zetten op een programma in de maand december en in de zomerperiode. Een programma van 4 weken met activiteiten.

Kern

Name
Marienheem

Aantal inwoners
1500

Gemeente
Raalte

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Samen Leefbaar Marienheem

Doelstelling
Ons dorp Mariënheem leefbaar maken en leefbaar houden.

Aantal leden
8

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We bestaan nog niet zolang, dus de kennis om anderen te helpen moet nog komen

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
projectenmarienheem@gmail.com

Project

Doelstelling
Sinds 2015 zijn wij een actieve werkgroep "Samen Leefbaar Marienheem" die zich breed inzet voor het leefbaar houden van het dorp Mariënheem. Dit willen we doen door jaarlijks in te zetten op een programma in de maand december en in de zomerperiode. Een programma van 4 weken met activiteiten.

Beginsituatie
Wij noemen het nu een parochiebos, die wat donker is en waar maar af en toe gewandeld wordt en wat niet echt uitnodigend is voor senioren. Weinig rustplekken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
We hopen door dit parochie bos op te fleuren met bloemen en meer plekken creëren om te zitten. Dat we hierdoor er een mooi parochietuin van kunnen maken. Zodat er meer mensen gebruik van kunnen maken om te wandelen en elkaar te ontmoeten. Ook zullen wij er dan jaarlijks ons zomerprogramma kunnen houden in de vorm van Eat Meet en Music. En we kunnen het project betrekken bij onze jaarlijks decemberprogramma in de vorm van een verlichte kersttocht.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Mariënheem, jong en oud.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We proberen in 2019 bloemenperken te creëren met vaste planten en bloemenperken te maken door zaaien van verschillende bloemzaden. De grond zal hiervoor bewerkt moeten worden. Bij deze bloemenperken willen we graag zitbankjes plaatsen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het toegankelijker maken van een overkapte verhoging die 1x per jaar wordt gebruikt voor een viering, een dauwtrappersmis.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
De kosten zullen rond € 11.000 liggen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Veel vrijwilligers uit het dorp zullen hand en spandiensten verrichten. En een aantal bedrijven zijn bereid materialen beschikbaar te stellen. Het Plaatselijk Belang en verschillende werkgroepen zijn betrokken bij het project en denken met ons mee

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Volgens mij in eerste instantie niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de media

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennis en advies momenteel nog niet nodig. We hopen dat U ons financieel kunt ondersteunen bij dit mooie project.

Ontmoetingsplek

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings