Verlichtingsplan Daarle Centraal

Martijn Schutmaat October 16, 2018
948 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Door het buitenspelen te motiveren willen we graag het kunstgrasveldje verlichten zodat kinderen ook in de wintermaanden kunnen spelen / voetballen.

Kern

Name
Daarle Centraal

Aantal inwoners
ca. 1480

Gemeente
Hellendoorn

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Plaatselijk Belang Daarle

Doelstelling
Het dorp leefbaar houden, vergrijzing van het dorp tegen gaan

Aantal leden
9

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het park Daarle Centraal is ook door toe doen van het Plaatselijk belang gerealiseerd 2014.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
secretaris@pbdaarle. nl

Project

Doelstelling
Door het buitenspelen te motiveren willen we graag het kunstgrasveldje verlichten zodat kinderen ook in de wintermaanden kunnen spelen / voetballen.

Beginsituatie
Project is ontstaan uit het huidige dorpsplan, de wens van de bevolking voor verlichting van het park stond in de top 3 van het onderdeel Sport en Cohesie.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Woonplezier

Onderdeel van een groter geheel
reeds gerealiseerd park

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle jeugdige inwoners.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Naast het onderhouden en schoonhouden wat in eigen beheer is kunnen we hopelijk d.m.v. subsidie het verlichtingsplan realiseren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Aanleg stroom en tijdklok

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Hier is nog geen offerte voor aangevraagd.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, advies door een leverancier van de verlichting en de verantwoordelijk man wegen en verlichting van de Gemeente.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Lijkt me niet nodig, ontwerpplan is al gemaakt door mij zelf.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
e-mail binnengekomen bij PB Daarle

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Het juiste advies om uiteindelijk het doel te bereiken.

Sport en Spel

Twitter

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings