Inrichting &Heropening Broederschapshuisjes Vleuten

Wim de Vrankrijker October 17, 2018
1124 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Wij hebben huisvesting in de Broederschapshuisjes te Vleuten, een rijksmonument. Deze worden binnenkort gerenoveerd. De kosten worden betaald door de eigenaar: Stichting Broederschap. Wij willen na de verbouwing dit meer gaan gebruiken als museum. Inrichting moeten we zelf bekostigen

Kern

Name
Historische Vereniging Vleuten de Meern Haarzuilens & Leidsche Rijn

Aantal inwoners
Hele wijk Leidsche Rijn, ca 100.000 inwoners

Gemeente
Utrecht

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Historische Vereniging Vleuten de Meern Haarzuilens & Leidsche Rijn

Doelstelling
Historie van geheel gebied beheren en delen met de bewoners

Aantal leden
850 leden / 60 vrijwilligers

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Veel historische kennis en ook de kennis om dit uit te dragen: redactie, onderzoek, educatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
activiteiten@histvervdmh.nl

Project

Doelstelling
Wij hebben huisvesting in de Broederschapshuisjes te Vleuten, een rijksmonument. Deze worden binnenkort gerenoveerd. De kosten worden betaald door de eigenaar: Stichting Broederschap. Wij willen na de verbouwing dit meer gaan gebruiken als museum. Inrichting moeten we zelf bekostigen

Beginsituatie
Het is nu een oud en niet ingericht pand, puur voor eigen beheer, maar we willen dit meer gaan inzetten als museum

Verbeteringen voor de woonomgeving
Om de rijke historie beter met de bewoners van LR te delen is er een betere ontmoetingsruit nodig.

Onderdeel van een groter geheel
nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Voor het hele project zijn ruim 30 vrijwilligers actief.: Inrichten, ontwerpen, archiveren,

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Verbouwing an-sich door aannemer, inrichten door ons zelf,

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Inrichting door vitrines, museum verlichting, meubilair Ingeschat op ca. € 8.000,-- Kosten feestelijke opening & publiciteit ca € 1.500,--

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Middels andere Hist. Ver. is er redelijk veel kennis over inrichten van musea

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
In dit stadium nog niet helemaal in te schatten , maar komen we graag nog op terug

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via presentatie onlangs in Castellum Hoge Woerd

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Breder (dan alleen dit project) willen we graag kijken welke verder mogelijkheden zijn.o.a. op gebied van fondsenwerving

Images

Cultuur en historie

Twitter

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings