Schuilhut met opslagruimte

Frank Oude Breuil October 17, 2018
1491 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Voor 2019 hebben we ons de realisatie van een schuilhut met opslagruimte ten doel gesteld. De benodigde vergunningen van de gemeente en de toestemming van de grondeigenaar zijn reeds binnen. We kunnen dus op korte termijn starten met de bouw van onze schuilhut met opslagruimte.

Kern

Name
Weemselerveld

Aantal inwoners
300

Gemeente
Tubbergen

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Stichting Weemselerveld

Doelstelling
Realiseren schuilhut met opslagruimte

Aantal leden
50

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben sinds de oprichting diverse projecten gerealiseerd. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door de werving van subsidies en donaties. Wij denken dat ook andere initiatieven baat hebben bij deze kennis.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
stichtingweemselerveld@gmail.com

Project

Doelstelling
Voor 2019 hebben we ons de realisatie van een schuilhut met opslagruimte ten doel gesteld. De benodigde vergunningen van de gemeente en de toestemming van de grondeigenaar zijn reeds binnen. We kunnen dus op korte termijn starten met de bouw van onze schuilhut met opslagruimte.

Beginsituatie
Op dit moment hebben we alleen onze recreatiesteiger op deze plek aan het kanaal Almelo - Nordhorn gesitueerd. Daarnaast staan er 2 bankjes met een tafel. Achter deze bankjes, nabij de recreatiesteiger willen we de schuilhut met opslagruimte realiseren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De schuilhut met opslagruimte is openbaar toegankelijk. Er kan dus door elke doelgroep uit de omgeving gebruik van gemaakt worden. In de opslagruimte is ruimte voor het opbergen van onze materialen die we gebruiken bij de wateractiviteiten die we organiseren. Iedereen kan hier vrij gebruik van maken. Ook kunnen mensen uit de buurt er materialen voor sport en spel achter laten die ze willen delen met de buurt.

Onderdeel van een groter geheel
Zoals gezegd is er al een recreatiesteiger op deze plek. We missen een opslagruimte voor onze materialen en een plek waar we even kunnen schuilen of bij mooi weer kunnen picknicken. Dit project is de laatste schakel in het geheel.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners hebben baat bij het project. Daarnaast is het ook voor de passerende recreant interressant.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Wij voeren alle werkzaamheden uit met vrijwilligers uit de buurt. Zo beginnen we met de fundering waarop een zeecontainer geplaatst zal worden. Deze zeecontainer wordt vervolgens afgetimmerd met eiken hout. Daarna bevestigen we de spanten voor de dakconstructie waarop we de dakpannen maken.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Er wordt niet uitbesteed

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De zeecontainer hebben we al in ons bezit. Net als de benodigde vergunningen. Voor de materialen die we nodig hebben voor het aftimmeren zijn we ongeveer € 7.500,- kwijt.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Zoals het er nu naar uit ziet niet

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Zoals het er nu naar uit ziet niet

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben in het verleden eerder meegedaan. Destijds werden we er op gewezen door mensen uit het netwerk.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen fanatiek mee te kunnen doen. Daarnaast staan we open voor adviezen die ons vanuit kern met pit gegeven worden. Met name op de ontmoetingsdagen worden er ervaringen uitgewisseld die interessant kunnen zijn.

Images

Ontmoetingsplek

  • Frank Oude Breuil 03 October 2019
    Afgelopen zaterdag hebben wij samen met ruim 100 belangstellenden de schuilhut met opslagruimte in gebruik genomen. Tijdens de opening is de naam "Huuske" onthuld. De naam ligt lekker in de volksmond en geeft warme gevoelens aan diegene die vroeger de "Badplaats bij Huuskes Gerhard"bezochten. Naast de opening van het Huuske heeft de oudste buurtbewoner (95 jaar) een eigen bankje gekregen onder het afdak waar hij elke dag tijdens zijn wandeling even kan uitrusten. Het project is daarmee voltooid. Wij hopen nog vele mooie jaren aan het kanaal te mogen beleven en kijken vooruit naar het eeuwfeest van het zwemrecht in het kanaal. Donderdag 26 mei 2022. Noteer deze datum alvast in je agenda.
  • Frank Oude Breuil 04 September 2019
    Er is de afgelopen maanden met veel vrijwilligers uit de buurt hard gewerkt aan het project Schuilhut met opslagruimte. Ook in de maand september moet er nog het een en ander gebeuren maar op zaterdag 28 september a.s. "Burendag" hopen wij de locatie feestelijk te kunnen openen. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings