communicatieproject DAVA

Lucas Koch October 18, 2018
852 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Het doel is een afgeleide van de algemene doelstelling van DAVA: Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving door het intergenerationeel organiseren van aanvullende diensten en voorzieningen in Achterveld, op basis van de maatschappelijke vraag, voor inwoners, onder andere kwetsbare ouderen. De doelstelling van het project is de kwetsbare, minder valide zelfstandig de mogelijkheid te bieden van de voorzieningen

Communicatie project DAVA

Flatscreen met mediaplayer inzetten voor zowel etalage reclame als interactief gebruik in buurthuiskamer om vraag en aanbod voor kwetsbaren in de samenleving op elkaar af te stemmen.

Kern

Name
Achterveld

Aantal inwoners
2500

Gemeente
Leusden

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA)

Doelstelling
De vereniging DAVA heeft ten doel: het bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp Achterveld kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving. Dit door het organiseren en het stimuleren van de realisatie van aanvullende diensten en voorzieningen in Achterveld. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. aanvullend en verbindend te werken op reeds bestaande in Achterveld door anderen (individuen en organisaties) reeds ontplooide en te ontplooien activiteiten; meer in het bijzonder door: b. het realiseren van een ontmoetingscentrum voor (kwetsbare) inwoners en hun mantelzorgers, waar mensen elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en alle gewenste informatie kunnen verkrijgen; c. het nastreven van het behoud van voorzieningen in Achterveld; d. het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de solidariteit van de inwoners van Achterveld door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waarvan alle inwoners kunnen profiteren; e. het behartigen van het behouden of treffen van voorzieningen in Achterveld, die het doel (lid 1) ondersteunen; f. het onderhouden van contact met de gemeente Leusden en instellingen die diensten leveren op het gebied van zorg, wonen, welzijn en cultuur; g. het nagaan van de maatschappelijke vraag van inwoners, onder andere (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken, zorgbehoeftigen en mensen met een beperking; h. ontplooien van andere activiteiten, die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

Aantal leden
5 bestuursleden, 7 coordinatoren werkgroepen, 60 vrijwilligers, 180 donateurs

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Onze kracht is gelegen in het actief laten participeren van inwoners aan de samenleving. Zowel het werven en aansturen van vrijwilligers als het stimuleren van kwetsbaren om van de voorzieningen gebruik te maken.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@doorachterveld.nl

Project

Doelstelling
Het doel is een afgeleide van de algemene doelstelling van DAVA: Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving door het intergenerationeel organiseren van aanvullende diensten en voorzieningen in Achterveld, op basis van de maatschappelijke vraag, voor inwoners, onder andere kwetsbare ouderen. De doelstelling van het project is de kwetsbare, minder valide zelfstandig de mogelijkheid te bieden van de voorzieningen

Beginsituatie
De buurthuiskamer van DAVA (zie: www.doorachterveld.nl ) , die sinds anderhalf jaar functioneert en duidelijk in een behoefte voorziet, heeft nu een tijdelijk onderkomen. Per 1 januari 2019 verhuist de buurthuiskamer naar De Oude Bieb, een leegstaand gebouw van de gemeente Leusden. We hebben van het Fonds Sluytermans van Loo een donatie toezegging voor het ontwikkelen van een interactieve website waarop we alle activiteiten die in Achterveld plaatsvinden kunnen plaatsen en vraag en aanbod op elkaar kunnen laten afstemmen. De genoemde gelden mogen echter niet gebruikt worden voor de aanschaf van hardware waar de middelen nu voor ontbreken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het is zinvol omdat het het saamhorigheidsgevoel verstevigd, allerlei dwarsverbanden die eruit volgen dragen bij aan het minder eenzaam voelen. Het is vernieuwend omdat vraag en aanbod met fysieke hulp bij elkaar gebracht kunnen worden

Onderdeel van een groter geheel
DAVA is een overkoepeling van 7 werkgroepen, die de leefomgeving verbeteren. • Voor mensen die zelf geen auto (meer) kunnen rijden is er een vervoerdienst, “ANWB automaatje”. • Voor mensen die een klusje niet zelf (meer) kunnen uitvoeren fikst “klusmaatje” het. • Voor mensen die het fijn vinden om eens bij een ander te eten, kokkerellen de vrijwilligers van de werkgroep “samen aan tafel”. • Om de zondagmiddag tot een genoegen voor alleenstaanden te maken, organiseert de werkgroep “Singles- samen – gezellig” activiteiten. • Vrijwilligers van de “werkgroep groen” nemen verwaarloosd openbaar groen ter hand. • Er wordt een “ruilbibliotheek” onderhouden. • Voor mensen die graag in een ongedwongen sfeer eens een bakkie willen doen staat er in de “buurthuiskamer” de koffie klaar. De buurthuiskamer krijgt een vast onderkomen en de vrijwilligers een eigen honk, in “De Oude Bieb”, W.v. Amersfoortstraat 52/54. Dit gebouw gaat de gemeente verhuren naast aan DAVA aan jongeren die in een begeleid wonen traject zitten en voor een dagopvang plek voor mensen die aan dementie lijden.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Een analyse van de bevolkingsopbouw van laat zien dat 19% (741)ouder is dan 65, 10 % (342) ouder is dan 75. Het aantal mensen ouder dan 75 en daarmee het toenemend aantal kwetsbaren is in de afgelopen jaren 5 jaar met 13% gestegen, dit blijft een stijgende lijn. Tegelijkertijd neemt ook het gezond aantal pas gepensioneerden toe die graag vrijwilligers werk doen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Inventariseren en rubriceren van alle reeds bestaande activiteiten in Achterveld en aanleveren voor het digitale platform. Inrichten nieuwe buurthuiskamer, electra en internet voorzieningen regelen. Aanschaf Verrijdbaar flatscreen meubel en flatscreen + media speler HD , kaart. Hetgeen we zelf zullen installeren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Creëren en vormgeven van de website met de gelden van Sluytermans van Loo. Verder laten we aanleggen electra en internet aansluiting.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Verrijdbaar meubel €500,- Flatscreen 55” €650,-, mediaspeler en kaart €625,- electra en internet €225,- en tv aansluiting Totaal € 2000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Software en website makers deskundigen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Neen

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een regionale bijeenkomst van via Omzien naar Elkaar (Jitske Tiemersma) en O-gen Utrecht Oost

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ervaring over platformen voor afstemmen van vraag en aanbod

Images

DAVA Pluim Provincie Utrecht

Ontmoetingsplek

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings