Multi-Functioneel Speelveld Tilligte

Paul Schutte October 20, 2018
1082 keer bekeken 1 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Het doel is het creëren van een moderne ‘sport en speel’-plek waar tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de Tilligter bevolking en waarmee we een aanvullende ontmoetingsplek creëren voor diverse doelgroepen om de leefbaarheid te bevorderen.

Multifunctioneel speelveld Tilligte

Kern

Name
Tilligte

Aantal inwoners
750

Gemeente
Dinkelland

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Stichting Dorpsraad Tilligte

Doelstelling
De Dorpsraad Tilligte is een stichting die zich in zet voor het algemeen belang van de Tilligtenaren. Wij als dorpsraad proberen problemen en knelpunten in het dorp door te spelen naar de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Hierdoor kunnen deze problemen sneller en effectiever aangepakt worden. Leefbaarheid is ander belangrijke aandachtspunt voor de dorpsraad. Hierbij is het vooral van belang hoe kunnen zorgen dat de jongeren in Tilligte op lange termijn in Tilligte blijven wonen. Eén van de belangrijke speerpunten hierin zijn of voldoende voorzieningen aawezig zijn en/of blijven voor de opgroeiende jeugd. Er worden ideeën voor het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp uitgewerkt en vaak in samenwerking met andere organisaties budget voor gezocht en gerealiseerd.

Aantal leden
50

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het project zoals we dit in Tilligte willen gaan uitvoeren kan ook worden toegepast door andere organisaties in andere plaatsen. Er zijn in de regio namelijk meer locaties die geschikt zijn om dit soort speelvelden te realiseren. Ons project kan voor deze locaties als voorbeeld fungeren. Wij kunnen door het delen van onze kennis en ervaringen die we met dit project opdoen bijdragen aan de ontwikkeling van gelijksoortige projecten in de regio. We zijn dan ook bereid om onze kennis en ervaringen te delen met geïnteresseerden. Geïnteresseerden kunnen zich bij de projectgroep melden voor meer informatie.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpsraad@tilligte.com

Project

Doelstelling
Het doel is het creëren van een moderne ‘sport en speel’-plek waar tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de Tilligter bevolking en waarmee we een aanvullende ontmoetingsplek creëren voor diverse doelgroepen om de leefbaarheid te bevorderen.

Beginsituatie
De projectlocatie bestaat momenteel uit een grasveld en speeltoestellen

Verbeteringen voor de woonomgeving
Met de realisatie van het sport- en speelveld / ijsbaan willen we de bewoners uit Tilligte de mogelijkheid bieden om samen te komen om te sporten/ spelen. Terwijl de kinderen aan het sporten of spelen zijn kunnen ouders/ grootouders dan met elkaar bijpraten. Daarnaast willen we met de realisatie van het sport- en speelveld proberen om de jeugd (tot 12/ 13 jaar) weg te halen achter de (spel)computer en zorgen dat ze weer meer naar buiten gaan om te bewegen en te spelen. In de MFA “Terra Nova” wordt buitenschoolse opvang aangeboden voor peuters. Voor deze groep is dit ook een leuke en gezonde manier om de tijd in te vullen. Op bovenstaande wijze leveren we een bijdrage aan ‘gezond bewegen’. Daarnaast willen we ook zorgen dat ouderen blijven bewegen door ze de mogelijkheid te bieden om koersbal ook buiten te kunnen beoefenen. Het project wordt van onderuit gedragen en gezamenlijk opgepakt door verschillende groepen uit de Tilligter samenleving die samenwerken in een projectgroep. Op deze wijze willen we ook bijdragen een verbetering van de leefbaarheid van Tilligte. In deze manier van samen optrekken en samen een eenheid vormen om iets te realiseren komt de gedachte van ‘noaberschap’ duidelijk naar voren. Daarnaast is bij de realisatie van het sport- en speelveld ook gekeken naar de toekomstbestendigheid van het speelveld in het kader van ‘MijnTilligte2030’.

Onderdeel van een groter geheel
Aan de Kerkweg in Tilligte ligt naast het nieuwe MFA ”Terra Nova” (sportzaal met een multifunctionele ruimte) een speelveld waarvan het voorste deel is voorzien van kindertoestellen en het achterste deel is voorzien van gras. Met de uitbreiding van het MFA “Terra Nova” en in het inzichtelijk maken van toekomstige wensen vanuit ‘MijnTilligte2030’ is het idee geopperd om een meer ‘sport en spel’ karakter te geven aan deze ‘speelweide’. Hiertoe is er een werkgroep in het leven geroepen die het realiseren van een multifunctioneel sport- en speelveld heeft onderzocht dat voldoet aan de toekomstige wensen van de Tilligtenaren. Na de realisatie van dit project hebben we de ruimte middenin het dorp functioneel gemaakt voor de lange termijn, met het belangrijkste doel een bruisend hart midden in Tilligte Hiermee is Tilligte voor zowel jong als oud een aantrekkelijk dorp, wat bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners uit Tilligte: • De kinderen die naast een voetbalveld het ook in de winterperiode kunnen gebruiken als ijsbaantje. • De jeugd die het veld voor verschillend balsporten kan gebruiken. • De verschillende verenigingen die een partij kunnen spelen. • De ouderen die het speelveld bij mooi weer kunnen gebruiken voor koersbal of voor een bewegingstuin.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
• Herinrichting en gedeeltelijk verplaatsing van speeltoestellen. • Geheel opnieuw voorzien van valzand met afbakening. • Plaatsen van meerdere bomen. • Bandjes leggen en aanbrengen overige verharding. • Assisteren bij plaatsen van het hekwerk.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Aanleg van het kunstgras

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 26.500,--

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Borgerink Groendesign voor het ontwerp Vario Grass B.V. voor aanleg van het kunstgras

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
De werkzaamheden zoals hierboven benoemd zijn al ondergebracht bij andere partijen. Dus kennis en expertise van Arcadis is voor dit project niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Het naburige dorp Noord Deurningen heeft dikwijls vaker project aangemeld en kennis in gewonnen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Een advies voor optimalisatie van ons ontwerp .

Images

Sport en Spel

Twitter

On the map

1  Comments

Paul Schutte November 16, 2019

Tilligte heeft er een prachtig speelveld bijgekregen voor jong en oud
Een aanwinst dit prachtige speelveld, midden in het dorp, vele kinderen hebben er afgelopen tijd al veelvuldig gebruik van gemaakt.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings