Natuurijsbaan "oud" Thialf

ProfielfotoBen Takkenberg 22-10-2018
812 keer bekeken 1 reacties

Het in ere herstellen en houden van de (sport)geschiedenis in de wijk, i.c. een deel van de oude Thialf IJsbaan, door het opnieuw voor recreatief gebruik herkenbaar (info bord) en geschikt maken van de locatie.

Kern

Naam
Stichting Wijkbelang Heerenveen-Noord

Aantal inwoners
circa 6000

Gemeente
HEERENVEEN

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Sport, Spel & Bewegen van Stichting Wijkbelang Heerenveen-Noorde

Doelstelling
Behartigen van de belangen m.b.t. de algemene voorzieningen en verbeteren van de leefbaarheid in Heerenveen-Noord.

Aantal leden
9

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De Stichting Wijkbelang Heerenveen-Noord is opgericht op 11-04-2008. De bestuursleden beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en maken daarnaast gebruik van andere (in de wijk en/of gemeente) multidisciplinaire en/of specifieke kennis en advies.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@heerenveennoord.nl

Project

Doelstelling
Het in ere herstellen en houden van de (sport)geschiedenis in de wijk, i.c. een deel van de oude Thialf IJsbaan, door het opnieuw voor recreatief gebruik herkenbaar (info bord) en geschikt maken van de locatie.

Beginsituatie
De locatie bevindt zich, als open grasveld waarin de contouren van de noordelijke bocht van de oude IJsbaan zichtbaar zijn, in een bosrijke omgeving in Heerenveen Noord. De locatie is eenvoudig bereikbaar via een fiets/wandelpad.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De natuur IJsbaan is openbaar toegankelijk voor een ieder die het natuurschaatsen in het algemeen en de historische betekenis van deze specifieke locatie in het bijzonder een warm hart toedraagt. Het vergroot de mogelijkheden tot sociale contacten en draagt bij aan een verbeterde volksgezondheid.

Onderdeel van een groter geheel
Maakt deel uit van de doelstelling om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren in het algemeen en past binnen de (her)oriëntatie op de mogelijkheden van Sport, Spel & Bewegen in onze wijk in het bijzonder.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het project is openbaar toegankelijk maar zal vooral voor de inwoners van Heerenveen extra aantrekkingskracht hebben.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
* selectie maken welke informatie geschikt en relevant is voor het informatie bord * in overleg met de gemeente Heerenveen uitzoeken of er beperkingen zijn in gebruik van de locatie (denk aan zeldzame/beschermde flora).(samenwerking al in gang gezet) * Praktische zaken uitzoeken, denk hierbij aan facilitaire voorzieningen op de locatie zoals elektriciteit/verlichting, samenwerking met school in de buurt - Wanneer winterperiode van start gaat: veld voorbereiden en ijsbaan creëren

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Voor het beschrijven van de geschiedenis en het plaatsen van een informatiepaneel, worden de kosten geraamd op € 3500. Op andere en aanvullende kosten is op dit moment nog geen zicht. Het meerendeel van de jaarlijks terugkerende werkzaamheden zal door de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Heerenveen moeten worden uitgevoerd binnen de hen ter beschikking staande personele en financiële mogelijkheden.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Samenwerking zal worden gezocht met de werkgroep "oud Heerenveen" en de "Koninklijke IJsvereniging Thialf" voor het beschrijven van de historie. Met de locatie Buitenbaan van het OSG Sevenwolden, die aan de IJsbaan grenst, zullen mogelijkheden tot samenwerking worden verkend.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Om de locatie weer voor IJsbaangebruik geschikt te maken is specifieke kennis over de bodem en het waterbeheer noodzakelijk. Die kennis is wellicht bij de gemeente aanwezig, maar ondersteuning vanuit Arcadis zal, zeker door de werkgroep, zeer op prijs worden gesteld.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
De Stichting Wijkbelang Heerenveen Noord heeft ook in 2017 een project bij Kern met Pit aangemeld. Het project kon door ons helaas niet worden gerealiseerd maar de ondersteuning vanuit Kern met Pit is zeer gewaardeerd.;

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondersteuning in breedste zin van het woord; * Civiel/technisch advies en ondersteuning * Inspiratie van andere dorpen/wijkkernen over hoe zij vergelijkbare buurtactiviteiten organiseren, * Hoe kunnen wij het beste de buurtbewoners bereiken en ze betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van activiteit

Afbeeldingen

Cultuur en historie

  • Ben Takkenberg 15 November 2018
    Op 4 december gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Twitter

Op de kaart

1  reacties

Kees van der Laan 18-11-18 om 9:27

Mooi initiatief Ben. Het grootste deel van de historie van de ijsvereniging Thialf heeft zich daar afgespeeld en is onder het grootste deel van de inwoners van Heerenveen eo totaal onbekend. Ik steun jullie van harte!

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}