Vergroening Binnentuin de Bergen

Jesper de Raad 24-10-2018
793 keer bekeken 0 reacties

Het project oogt een gemeenschappelijke binnentuin van de sociale woningbouw te vergroenen. De nadruk van het project ligt op ontmoeten en samenwerken. De binnentuin is in de huidige status betegeld en de bewoners kennen elkaar niet/amper. De sociale woningbouw (Trudo) heeft toestemming gegeven.

Identiteit wordt ontleend aan de omgeving en het bepaalt sfeer en karakter. Bewoners wensen een sociale en groene tuin met een kleinschalige ontmoetingsplaats. Een tuin met een open en speels karakter op een behaaglijke maat en schaal die ten gunste komt aan het woonmilieu.


“In de toekomst moet de tuin een toegevoegde waarde aan het woonmilieu in het complex geven.”

Kern

Naam
Bewonersvereniging de Bergen

Aantal inwoners
2200+

Gemeente
Eindhoven

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Vergroening Binnentuin

Doelstelling
Het vergroenen van de gemeenschappelijke binnentuin, met oog op samenwerking en ontmoeting.

Aantal leden
15+

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij kunnen meehelpen met buurtparticipatie, vergroening en cultuurhistorische kennis in samenwerkingsprojecten van een kleine gemeenschap.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
j.h.m.deraad@hotmail.com

Project

Doelstelling
Het project oogt een gemeenschappelijke binnentuin van de sociale woningbouw te vergroenen. De nadruk van het project ligt op ontmoeten en samenwerken. De binnentuin is in de huidige status betegeld en de bewoners kennen elkaar niet/amper. De sociale woningbouw (Trudo) heeft toestemming gegeven.

Beginsituatie
- Wens met enkele bewoners om buren te ontmoetenin de gemeenschappelijke tuin van het appartementencomplex (2017) - toenadering Bewonersvereniging - groen licht woningbouw vereniging (St. Trudo) - start kleine werkgroep (5 werkgroepleden) - toenadering overige complex bewoners - gezamenlijke BBQ met complex bewoners (15 van de 30+ zijn gekomen) - inventarisatie 'wat kan' - concept plan - groen ligt concept plan (bewonersverening en St. Trudo) -

Verbeteringen voor de woonomgeving
- het vergoenen in binnenstadsgebied. - het helpen van bewoners met een bagage vanuit stichting sprinkplank (speciale bewoners / ook wel bijzonderen klanten. - het helpen en samenwerken met ingeplaatste vluchtelingen. - het samenwerken en ontmoeten tussen aanwezige bewoners - het vergroot sociale cohesie en verminderd daardoor hopelijk de last van inbraken in het appartementencomplex en buurt.

Onderdeel van een groter geheel
het project kan gezien worden als een project van 'operatie steenbreek' alleen dit dient volgens mij een publieke ruimte te zijn en het betreft hier een binnentuin (hof).

Bewoners die voordeel bij het project hebben
de bewoners van het appartementencomplex (34 appartementen) aan de sint Catharinastraat 13a t/m y en prins Hendrikstraat 32 en 34a t/m d.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We voeren de vergroening werkzaamheden en de planning geheel zelf uit.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
We roepen kennis en expertise in en de aanschaf van materiaal en materieel lenen we bij de bewonersvereniging.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
in het conceptplan ligt onze begroting op €2.000. In het huidige stadium halen we dat alleen zonder een ontmoetings/zitplaats en met een halve uitvoer van de beplating. De verwachte extra kosten zullen ongeveer €1500 a €2000 euro bedragen bij een volledige uitvoer met goeie beplanting (van soontiens) en een tweedehands pingpong tafel.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, de bewonersvereniging de bergen (materiaal, kennis en expertise) Trudo is coordinator en heeft toestemming gegeven.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, onze bodemverstoring heeft geen/amper verstoring in de bodem.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
we zijn hierop gewezen door de voorzitter van de bewonersvereniging de Bergen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ik hoop inzicht te krijgen in gelijke projecten in Nederland en feedback om het uit te voeren project.

Afbeeldingen

Inrichten groen

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}