Dorpskern Amby

leon gadet October 26, 2018
818 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Het verbeteren van de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid van Amby. Dit door het creeren van een aantrekkelijker verblijfsklimaat.

Kern

Name
Amby

Aantal inwoners
7800

Gemeente
Maastricht

Province
Limburg

Deelnemersgroep

Name
Buurtplatform Amby

Doelstelling
Het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk door het aantrekkelijker maken van het centryum van de wijk

Aantal leden
90

Soort
Wijkraad

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Organiseren van een netwerk in de buurt om alle thema's die leven aan te kunnen pakken en zo de buurtbinding en de leefbaarheid van de wijk vergroten

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@buurtplatform-amby.nl

Project

Doelstelling
Het verbeteren van de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid van Amby. Dit door het creeren van een aantrekkelijker verblijfsklimaat.

Beginsituatie
Amby was tot 1970 een zelfstandige gemeente. Thans is het een aantrekkelijke wijk van Maastricht. Er is een buurtplatform actief die via werkgroepen verschillende thema's op het gebied van zorg, leefbaarheid en veiligheid aanpakt. Ondanks alle initiatieven heeft het buurtplatform zorg over de leefbaarheid van het centrum van de wijk.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het door middel van straatmeubilair en fleurige aankleding het aantrekkelijker maken van het centrum van de wijk waardoor meer gelegenheid komt om elkaar te ontmoeten.

Onderdeel van een groter geheel
Ja. Buurtplatform Amby ontwikkelt de nodige initiatieven om de leefbaarheid van de wijk aan te pakken. Voorbeelden zijn voedselbank, breiclub, energiebesparing, ontmoetingsplek voor bewoners, aandacht voor zorg,Resto van Harte.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners alsmede de winkeliers en andere ondernemers

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Communicatie naar de wijk, oprichten speciale werkgroep, ontwerp, aanleg en onderhoud van straatmeubilair en bloembakken

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 7500

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, Ondernemersvereniging (OVA)

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, ontwerp en technische ondersteuning bij realiseren van de voorzieningen

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
via mailing van de coördinator Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Vooral ervaringsuitwisseling met andere projecten, communicatie, fundraising etc.

Anders

Twitter

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings