Het Buurt-Bijen-lint

suzanne Verboon 27-10-2018
526 keer bekeken 0 reacties

In dit project willen we een lint van bijenhotels en bijenplanten in onze buurt aanleggen. Hiermee bereiken we een 2 doelen: we zorgen dat insecten beter in onze wijk kunnen overleven en we maken de natuur meer zichtbaar en zorgen dat het een onderwerp van gesprek wordt.

Ons initiatief "De Hof van Seghwaert" is in 2014 gestart door een aantal buurtbewoners die een oude boomgaard midden in onze wijk wilden behouden en wilde voorkomen dat hier woningen gebouwd zouden worden. Deze boomgaard is een oorspronkelijke perenboomgaard uit de tijd dat Zoetermeer nog polderlandschap was. In 5 jaar tijd is ons initiatief gegroeid tot een bruisende groene ontmoetingsplek met vele activiteiten. Maar we willen meer! Het verder versterken van groen en natuur in onze wijk is één van onze ambities.

In dit project willen we een lint van bijenhotels en bijenplanten in onze buurt aanleggen. Hiermee bereiken we een twee doelen: we zorgen dat bijen en andere insecten beter in onze wijk kunnen overleven en we maken de natuur meer zichtbaar en zorgen dat het een onderwerp van gesprek wordt. Uiteindelijk willen we bereiken dat buurtbewoners trots zijn om al het groen in de wijk en zelf gaan meehelpen om de wijk nog beter te maken voor mens en natuur. 

Kern

Naam
Seghwaert

Aantal inwoners
16.300

Gemeente
Zoetermeer

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
De Hof van Seghwaert

Doelstelling
Bewoners verbinden en trots maken op hun groene wijk: Seghwaert = Groen en Sociaal

Aantal leden
Ons bestuur bestaat uit 4 leden. De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst maar kan inmiddels rekenen op de steun van meer dan 100 vrijwilligers die binnen ons initiatief een bijdrage leveren. Ook bedrijven uit Zoetermeer sponsoren ons (veelal in natura). Daarnaast hebben we vele supporters, voor onze nieuwsbrief zijn bijvoorbeeld meer dan 500 mensen ingeschreven en bijna 1200 mensen volgen onze Facebookpagina.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben inmiddels veel kennis van het betrekken van buurtbewoners, het onderhoud van de boomgaard en het versterken van natuur in een woonwijk.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@hofvanseghwaert.nl

Project

Doelstelling
In dit project willen we een lint van bijenhotels en bijenplanten in onze buurt aanleggen. Hiermee bereiken we een 2 doelen: we zorgen dat insecten beter in onze wijk kunnen overleven en we maken de natuur meer zichtbaar en zorgen dat het een onderwerp van gesprek wordt.

Beginsituatie
Ons initiatief "De Hof van Seghwaert" is in 2014 gestart door een aantal buurtbewoners die een oude boomgaard midden in onze wijk wilden behouden en wilde voorkomen dat hier woningen gebouwd zouden worden. Deze boomgaard is een oorspronkelijke perenboomgaard uit de tijd dat Zoetermeer nog polderlandschap was. In 5 jaar tijd is ons initiatief gegroeid tot een bruisende groene ontmoetingsplek met vele activiteiten. Maar we willen meer. Het verder versterken van groen en natuur in onze wijk is één van onze ambities. Het hier ingediende project "Bijenlint" moet nog starten. Op dit moment zijn er (naast ons initiatief) in onze wijk nog nauwelijks voorzieningen die biodiversiteit ondersteunen. Onze stichting brengt hier verandering in. Zo hebben dit jaar samen met de gemeente een vlinder- en bijenidylle aangelegd in het park naast onze boomgaard. Met dit project maken we met het bijenlint letterlijk verbinding met de rest van de wijk.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Groen in de stad wordt steeds belangrijker. We hebben als mens de bij nodig voor onze voedselproductie, maar ook hebben we groen nodig om de stad af te koelen en water te bergen. Toch weten heel veel mensen dit niet.... Met dit project wordt de natuur beter zichtbaar en betrekken we meer buurtbewoners bij het groen in de wijk.

Onderdeel van een groter geheel
In Zuid-Holland is veel aandacht voor bijen. Rond Zoetermeer liggen "bijenverbindingen" die zorgen dat gebieden waar insecten goed kunnen overleven aan elkaar verbonden zijn. Zoetermeer zelf is ook actief. Nadat bij onze boomgaard een bijenidylle was aangelegd zijn er ook in andere wijken bijenidylles ingezaaid. Deze liggen vaak wel buiten het bebouwde gebied. Door dwars door de wijk ook bijenplekken te maken brengen we de natuur meer de wijk in en bewoners meer in contact met de natuur in en rond de wijk. In onze eigen boomgaard hebben we ook een project dat op het bijenlint aansluit. Een kwart van onze boomgaard wordt ingericht als mini-natuurgebied met vele voorzieningen die de zogenaamde "icoonsoorten" ondersteunen. Dit project "Het struweel van Seghwaert" wordt ondersteund door de Provincie Zuid Holland.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Als we de bijen ook als bewoners van de wijk zien, hebben zij het meeste voordeel. Voor hen komen omdat er vele nieuwe woningen beschikbaar. Van een groene wijk hebben uiteindelijk alle bewoners voordeel. Kracht van ons project is dat de activiteiten van onze stichting niet alleen maar "Groen" zijn. We zijn ook een sociaal initiatief. In onze boomgaard vinden vele activiteiten plaats die ook mensen trekken die minder op groen georiënteerd zijn. Bijvoorbeeld buurtmaaltijden, kindervoorleesmiddagen, mozaiekworkshops, en natuurlijk kan er lekker gespeeld worden. Door de combinatie van groen en sociaal bereiken we meer.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het plan is om dit project rond mei 2019 te gaan starten en rond november 2019 geheel afgerond te hebben. We hebben al een route door de wijk op het oog en ook de bijenhotels die we kunnen gaan gebruiken zijn geselecteerd. Als we financiën hebben kunnen we daardoor snel van start. We hebben zelf vrijwilligers die kunnen helpen met de plaatsing van de hotels en beplanting.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De bijenhotels maken we niet zelf maar worden aangeschaft via NL-Zoemt. Deze bijenhotels zijn gemaakt bij een sociale werkplaats en zijn speciaal geschikt voor bijensoorten die voorkomen in stedelijk gebied. De plaatsing doen we zelf.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten zijn begroot op 2500 euro De geselecteerde bijenhotels zijn relatief goedkoop. Ze kosten 100 euro per stuk, 20 stuks 2000 euro. Daarnaast willen we beplanting inzaaien, opkweken en deels aanschaffen, kosten 500 euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben goede contacten met De Gemeente Zoetermeer, de Provincie Zuid-Holland, IVN, De Groene Motor etc. Bij hen kunnen we altijd aankloppen voor advies.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij weten dat er bij Arcadis veel aandacht is voor duurzaamheid. We zouden graag met jullie experts aan tafel gaan om te kijken welke aanpassingen er in de bestaande verstedelijkte omgeving van onze wijk gedaan kunnen worden die zorgen dat wij hier " klimaatbestendig" kunnen wonen. Liefst dingen die door bewoners zelf kunnen worden opgepakt. Dit zodat we nog meer initiatieven tot bloei kunnen brengen om wijkbewoners bewust te maken en te betrekken bij een groene leefomgeving. We hebben daarnaast een technische vraag die niet direct aan dit bijen lint gerelateerd is maar wel aan onze boomgaard. In onze boomgaard hebben we delen die wateroverlast hebben doordat regenwater niet wegzakt in de zware kleigrond. We denken aan de aanleg van zand of grind palen in de grond om het water beter door de klei af te voeren. Hiervoor zouden we graag advies krijgen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We kwamen op internet een project tegen dat door Kern Met Pit werd ondersteund. Dit leidde naar de website en uiteindelijk tot deze aanvraag.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen te leren van buurtinitiatieven elders in Nederland. Met name als het gaat om vergroening van wijken en duurzaam woongenot. Niet zelf het wiel uitvinden maar elkaar helpen.

Afbeeldingen

Inrichten groen

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}