Raggersrondje

Henk Vink 29-10-2018
377 keer bekeken 0 reacties

Het boek “Raggers rond de Baarg” , geschreven door Paula Kuiper en een expositie van de schilderijen van de gebroeders Kuiper, was voor ons aanleiding voor het uitzetten van een wandel/fietsroute. We denken aan een tocht over 3 afstanden van resp. 4.5, 7 en 13 km.

Kern

Naam
Onna,

Aantal inwoners
320

Gemeente
Steenwijkerland

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Raggersrondje

Doelstelling
De stichting heeft als doel: het vergroten van de cultuur historische kennis over Onna en omgevingen het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Aantal leden
3 personen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Momenteel geen. Na deelname hopen we voldoende kennis te hebben om anderen te kunnen helpen. Wel hebben we inmiddels twee workshops gevolgd waardoor we meer inzicht hebben gekregen in de wereld van sponsoring.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
vinkuiper@home.nl of timmerplaats@zonnet.nl

Project

Doelstelling
Het boek “Raggers rond de Baarg” , geschreven door Paula Kuiper en een expositie van de schilderijen van de gebroeders Kuiper, was voor ons aanleiding voor het uitzetten van een wandel/fietsroute. We denken aan een tocht over 3 afstanden van resp. 4.5, 7 en 13 km.

Beginsituatie
Er is een eerste contact geweest met vertegenwoordigers van de heidemaatschappij. Zij hebben ons gewezen op het project “Kern met Pit” en op mogelijkheid tot deelname van workshops over het verkrijgen van draagvlak en mogelijkheden voor sponsoring. Om e.e.a. te kunnen realiseren hebben we op hun advies een stichting met de naam “Raggersrondje” opgericht. De stichting heeft een ANBI status. Voor het creëren van meer draagvlak hebben we een voorlichtingsmiddag georganiseerd in het dorpshuis van Onna.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Mensen zijn nieuwsgierig geworden naar de omgeving van Onna en het Onnaveld. Een onbekend gebleven en uniek gebied, met een rijke historie en een mooie natuur. Een prachtig glooiend landschap, gelegen op de grens van Drenthe en Overijssel, gelardeerd met voor die streek kenmerkende boerderijtjes, langs archeologische vindplaatsen. De schat van Onna (Romeinse munten), de urnen en het kringgreppelgraf zijn voorbeelden hiervan. Door deze wandelroute hopen we meer bekendheid te geven aan dit unieke gebied. Onna en omgeving “op de kaart te zetten”.

Onderdeel van een groter geheel
Het boek “Raggers rond de Baarg”, waarin een figuurlijke wandeling beschreven wordt en historische herinneringen opgetekend door Geert Kuiper, oud bewoner van deze streek, bewerkt door zijn dochter Paula Kuiper, is bron van het idee voor deze wandelroute. Op 18 augustus is het boek gepresenteerd, tijdens de opening in de galerie van Steenwijk, waar schilderijen van de broers Geert en Hendrik Kuiper geëxposeerd werden. De expositie is door ongeveer 650 bezoekers bezocht. De aankondiging van de plannen voor de wandelroute werd met gejuich ontvangen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
M.n. De bewoners van Onna en omgeving. De route loopt langs een rustpunt (koffie e.d.) bij een camping, het dorpshuis van Onna en dicht langs een pannenkoekenhuis.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We willen graag met behulp van Kern met Pit uitzoeken hoe we (landelijke) bekendheid aan het project kunnen geven. In eerste instantie het opzetten van een werkplan. Later ook praktische zaken zoals bewegwijzering, overbrengen van informatie (archeologische vondsten, culturele en natuurlijke kenmerken van de streek, etc.).

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Dat kunnen we op dit moment nog niet goed overzien.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
We kunnen dat momenteel alleen maar schatten. We denken ongeveer € 3000,-- nodig te hebben aan start-en voorbereidingskosten, zoals catering, locatie, promotie en publiciteit, reiskosten, etc.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We doen mee aan de Rabobank coöperatieweken. Zie ook het promotiefilmpje in de bijlage. Verder hebben we steun van een aantal inwoners van Onna en omgeving en is de medewerking toegezegd van de camping waar ook een rustpunt aan gekoppeld is. Ook hebben we vanuit de workshop “sponsoring” een lijst met namen gekregen die we willen gaan benaderen om het financieel te kunnen realiseren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
In eerste instantie niet.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via het boek van de heidemaatschappij, verstrekt door een inwoner van Onna, zijn wij in contact gekomen met twee afgevaardigden van de heidemaatschappij. Zij hebben ons gewezen op Kern met Pit en op de mogelijkheid van het volgen van workshops.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen gebruik te kunnen maken van kennis en advies over hoe we bovenstaande zaken aan kunnen pakken. In eerste instantie bij het maken van een werkplan, om van daaruit het project verder te kunnen ontwikkelen.

Pitch Raggers rond de Baarg

Natuur- en wandeltochten

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}