Koffie altied kloar!

Carien van der Steege October 30, 2018
702 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Een laagdrempelige ontmoetingsplek creeëren die dagelijks vanaf 9.00 uur geopend is. In het voorportaal van ons dorpshuis willen we graag een gezellige koffiehoek maken. Mensen kunnen hier zelf hun koffie pakken en bijkletsen, genieten van de dierenweide of de kinderen in de speeltuin.

Kern

Name
Herxen

Aantal inwoners
ongeveer 400

Gemeente
Olst Wijhe

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Herxen Actief

Doelstelling
Ontmoetingen tussen Herxenaren tot strand brengen en stimuleren. Door middel van laagdrempelige activiteiten en voorzieningen proberen we mensen met elkaar in contact te laten komen.

Aantal leden
9 mensen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Herxen is maar een klein dorpje, met heel diverse mensen. De enige openbare voorziening die er is, is het dorpshuis. Er zijn geen winkels of iets dergelijks. Toch is de saamhorigheid en betrokkenheid hier groot. We kunnen andere initiatiefnemers laten zien hoe wij dit voor elkaar krijgen. We kunnen laten zien wat we met elkaar organiseren en hoe we mensen uit het dorp hierbij betrekken. Met name het laagdrempelig houden van het aanbod ervaren wij als belangrijke voorwaarde. Wij delen onze ervaring graag met anderen!

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
carienklb@hotmail.com

Project

Doelstelling
Een laagdrempelige ontmoetingsplek creeëren die dagelijks vanaf 9.00 uur geopend is. In het voorportaal van ons dorpshuis willen we graag een gezellige koffiehoek maken. Mensen kunnen hier zelf hun koffie pakken en bijkletsen, genieten van de dierenweide of de kinderen in de speeltuin.

Beginsituatie
In 2019 renoveert Stichting Dorpshuis Herxen het dorpshuis. Er komt een voorportaal met een invalidentoilet. Het voorportaal kan worden afgesloten van de rest van het dorpshuis dat dagelijks vanaf 17.00 uur is geopend en op dinsdag is gesloten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door een 'zelfservice' koffiehoek te maken geef je mensen op een eenvoudige manier de gelegenheid om elkaar te ontmoeten buiten de reguliere openingstijden van het dorpshuis. Zo zijn er meerdere jonge moeders op dezelfde dag thuis met hun kind(eren). Die zouden dan af kunnen spreken bij het dorpshuis. De kids kunnen ondertussen lekker spelen in de speeltuin. Ook wandelen Herxenaren regelmatig, alleen, met de hond of met iemand uit de buurt. De wandeling starten of afsluiten met een lekker bakkie koffie vergroot het plezier en ook ontmoet je hierdoor makkelijker andere dorpsbewoners, dan wanneer men thuis koffie drinkt. De koffie wordt aangeboden tegen een lager tarief dan tijdens openingstijden. Doordat er geen personeel nodig is, is het een haalbaar idee. De beheerders van het dorpshuis wonen inpandig, zij zijn bereid dagelijks in de gaten te houden dat alles netjes blijft, geopend en gesloten wordt e.d.

Onderdeel van een groter geheel
Ja. In 2019 wordt het dorpshuis gerenoveerd door de eigenaar; Stichting Dorpshuis Herxen. Wij kunnen met 'Koffie altied kloar!' goed aansluiten op de huidige plannen. We hebben ons idee al gedeeld met deze stichting en ze zijn erg positief over dit initiatief. Ook zij willen graag de leefbaarheid in Herxen zo groot mogelijk maken en verwachten zeker dat 'Koffie altied kloar!' hieraan zal bijdragen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners. Iedereen is welkom. Juist de mix tussen jong en oud, rijk en arm is wenselijk. Bij de renovatie is integrale toegankelijkheid een belangrijk speerpunt. De koffiehoek zal dan ook voor minder validen goed bruikbaar zijn.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Zowel de voorbereiding als uitvoering. We hebben een aantal dorpsbewoners bereid bevonden vrijwillig te komen helpen met o.a. timmerwerkzaamheden en inrichting.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen. De bouwtechnische aspecten vallen binnen het renovatieproject van de stichting en worden door een bouwbedrijf gedaan. Hier hoeven wij met 'koffie altied kloar!' niet in te participeren.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
1250 euro. Dit is een ruwe inschatting.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Mensen uit het dorp hebben al aangeboden om te helpen met de realisatie. Hulp van externe bedrijven is niet nodig omdat kosten voor de bouw van het voorportaal voor rekening van de Stichting komen i.v.m. renovatie dorpshuis.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Meekijken is altijd wenselijk. Wel vinden we het belangrijk voor het draagvlak dat juist de mensen uit het dorp mee kunnen denken over o.a. het ontwerp.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de folder die in de informatiezuil bij het dorpshuis hangt.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen nog meer ideeën op te doen voor initiatieven/activiteiten die we in de toekomst in ons dorp kunnen realiseren.

Images

Ontmoetingsplek

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings