Ontdekken in de natuur!

Profielfotocch visser October 30, 2018
709 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Een kampvuur plek voor de jongeren om lekker samen te zijn en activiteiten te bedenken en uit te voeren. Daarbij willen we met de buren samen een plek van ontmoeting hebben om de natuur te ontdekken door het plaatsen van insectenhotels, fruitbomen en fruitstruiken, in onze bestaande plantsoen.

Kern

Name
Noorderhoofd

Aantal inwoners
110

Gemeente
Urk

Province
Flevoland

Deelnemersgroep

Name
Noorderhoofd

Doelstelling
De natuur ontdekking samen mer de buren, mensen activeren om naar buiten te gaan.

Aantal leden
5

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Plannen maken en werkwijze hoe deze uit te voeren, buren motiveren en enthousiast maken. evt subsidies aanvragen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
karinvisserkruithof@hotmil.com

Project

Doelstelling
Een kampvuur plek voor de jongeren om lekker samen te zijn en activiteiten te bedenken en uit te voeren. Daarbij willen we met de buren samen een plek van ontmoeting hebben om de natuur te ontdekken door het plaatsen van insectenhotels, fruitbomen en fruitstruiken, in onze bestaande plantsoen.

Beginsituatie
Wij hebben een plek voorbereid in samen werking met de gemeente om dit te realiseren. Ook hebben wij met de gemeente een plan voor een buurtparticipatie opgesteld, hier hebben we toestemming voor gekregen. We gaan een buurtschuurtje plaatsen om spullen in te zetten om het onderhoud van de plantsoen op ons te nemen. Dit gaan we samen met alle betrokken buurt bewoner realiseren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Samen bindend effect wat zijn uitwerking heeft in de buurt, door dingen te organiseren en uit te voeren is het onderlinge contact in de buurt zeer versterkt. Omzien naar elkaar!

Onderdeel van een groter geheel
Ja het is een aanvullend deel op kom naar buiten, ons project van vorig jaar.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van de buurt en ook de omliggende buren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Vuur plaat maken met zitplaatsen van gekapte bomen, insectenhotel maken en fruitbomen en struiken plaatsen. Buurtschuur plaatsen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
We besteden niets uit, doen dit samen met de buurt.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Rond de 1300 euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Bedrijven op Urk om martiaal goed koper te scoren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de aanmelding vorig jaar.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Aanpak en aanvraag subsidies.

Inrichten groen

Twitter

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings