Bijenlint Terkaple-Akmarijp

Carla Krans-Platzer October 30, 2018
1291 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Wij willen met het aanleggen van een bloeiende berm langs onze beide woonplaatsen, de bijenstand in onze omgeving helpen groeien.

Kern

Name
Terkaple-Akmarijp

Aantal inwoners
250

Gemeente
De Fryske Marren

Province
Friesland

Deelnemersgroep

Name
Bijenwerkgroep Terkaple-Akmarijp

Doelstelling
De bijenstand in de omgeving van het dorp helpen d.m.v. een aan te leggen bijenlint

Aantal leden
Circa 6-10 peprsonen

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij sluiten met ons project aan bij dorpen in de directe omgeving waar een gelijksoortig initiatief is. Een loonbedrijf gaat de grond hiervoor voorbereiden. Wij als projectgroep zijn bekend met het soort zaadmengsel en de wijze waarop de grond voorbereid en ingezaaid moet worden.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
pb.terkaple.akmarijp@gmail.com

Project

Doelstelling
Wij willen met het aanleggen van een bloeiende berm langs onze beide woonplaatsen, de bijenstand in onze omgeving helpen groeien.

Beginsituatie
Initiatief is gekomen vanuit 1 inwoners van Akmarijp. Dit is overgenomen door het Plaatselijk Belang van Terkaple-Akmarijp. In het dorpsblad is een oproep gedaan, wie er aan mee wilde werken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een fraai lint van bloemen langs onze dorpen en daarmee hopen wij de bijenstand te kunnen vergroten in onze omgeving.

Onderdeel van een groter geheel
Plaatsen in de directe omgeving hebben een dergelijk project in werking gezet. Dus er komt een groot leefgebied voor bijen en hommels bij op deze wijze.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen (mooi gezicht) heeft uiteraard baat bij een mooie bloeiende berm, maar vooral de bewoners van de berm hebben hier baat bij.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We willen in het vroege voorjaar de berm gaan bewerken en inzaaien. Einde van de zomer zal er op de juiste wijze gemaaid moeten worden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het 'zaairijp' maken van de bermen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Weet ik niet

Totale kosten van het project
Schatting is 1000,.00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee, iemand uit de omgeving heeft aangeboden om onze bermen gelijk met die in de omgeving zaairijp te maken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Hier is niet over gesproken

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Onze dorpencoördinator van de gemeente heeft ons hier op gewezen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
??

Dierenrijk

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings